-
Executive

Forklaring kurs- og program­betegnelser

BIs kurs og programmer er egnet for deg som ønsker ny kompetanse innen et spesielt fagområde. For å skille mellom kursene har vi delt dem i ulike kategorier.

Høyskolekurs

Høyskolekurs er enkeltkurs fra BIs bachelorstudier. Kursene gir formell kompetanse, uten at du må binde deg til et fastlagt deltidsstudium. Kurs kan tas enkeltvis og senere settes sammen til en offentlig godkjent tittel. Høyskolekurs kan også benyttes som frie studiepoeng til oppbygging av graden Bachelor of Management.

Spesialkurs

Spesialkurs er kurs utviklet spesielt for voksenmarkedet. Disse kursene er som oftest praktisk orientert, har fokus på et begrenset fagområde og strekker seg over et semester.

Spesialkurs passer for deg som ønsker ny kunnskap og oppdatering innen ett eller flere fagområder uten å binde deg til et fast studium. Undervisningen skjer ofte i mindre klasser i forhold til høyskolekursene. Spesialkurs kan benyttes som frie studiepoeng til oppbygging av graden Bachelor of Management.

Fordypninger

Fordypningene er utviklet for deg som har noen års yrkeserfaring og ønsker faglig fordypning og spisskompetanse. Fordypningene gir deg mulighet til å dykke ned i et fagområde du interesserer deg for. Det legges spesiell vekt på å kombinere teori, erfaring og praktisk læring.

Det finnes både samlingsbaserte og nettbaserte fordypninger.  Hver fordypning gir 30 studiepoeng. Noen fordypninger er satt sammen av flere kurs, mens andre består av ett sammenhengende 30sp-kurs. Fordypningene kan gjennomføres enkeltvis eller som del av graden Bachelor of Management.

Masterprogrammer

Et masterprogram er enkeltstående program i graden Executive Master of Management. En mastergrad settes sammen av tre valgfrie program. Men hver for seg er masterprogrammene selvstendige, kompetansegivende og avsluttende program som kan gjennomføres uavhengig av graden.

Et masterprogram gir 30 studiepoeng. Programmene er tilrettelagt for deg som er i jobb. Hvert program gjennomføres over ett år med 5-6 intensive studiesamlinger, hver med en varighet på 3-5 dager.