-
Executive - videreutdanning

Nettbasert utdanningstilbud for reiselivsbransjen

I samarbeid med Direktoratet for høyere utdanning g og kompetanse tilbyr Handelshøyskolen BI nå gratis nettbaserte kurs til ansatte innen reiselivsbransjen. Utnytt tiden til å øke din kompetanse innen temaer som arbeidslivet etterspør!

GRATIS KOMPETANSEHEVING - BÆREKRAFT SOM KONKURRANSEFORTRINN

For ansatte, permitterte og arbeidsledige tilknyttet reiselivsnæringen.

Myndighetene har bevilget nye midler til kompetanseheving – denne gangen rettet mot reiselivsnæringen. Handelshøyskolen BI tilbyr ansatte, permitterte og ledige med tilknytning til reiselivsnæringen kurset Bærekraft som konkurransefortrinn, et kurs som også tidligere har vært gjennomført med suksess overfor reiselivsnæringen.

Kurset tilbys vårsemesteret 2022 og gir 7,5 studiepoeng.

Så benytt denne anledningen til å forsterke dine muligheter på arbeidsmarkedet med relevant, oppdatert kompetanse som fokuserer på de enorme mulighetene for verdiskapning som ligger i grenseflaten mellom bærekraft, digitalisering og nye markeder.

FORSTERK DINE MULIGHETER I ARBEIDSMARKEDET

BI er en internasjonal anerkjent handelshøyskole og nummer 1 i Norge. Vi tilbyr kompetanse som er etterspurt i næringslivet, både til offentlig og privat sektor. Vår strategi er å utvikle mennesker for en internasjonal, digital og bærekraftig framtid. BI skal være påkoblet arbeidslivet, og koble arbeidslivet aktivt inn i undervisning og forskning. Du kan lese mer om BI her.

Kurs fra BI vil være med på å styrke din CV med faglig påfyll og oppdatert kunnskap. Ved å ta kurs eller studier ved siden av jobb får du dokumentert hvilket kunnskapsnivå du innehar. Les mer om hvorfor velge videreutdanning her.

OM KURSET

I kurset Bærekraft som konkurransefortrinn får du innsikt i blant annet bærekraftige forretningsstrategier og grønne forretningsmodeller. Krav til grønn vekst, teknologiske nyvinninger og økt fokus på bærekraftige produkter og tjenester, påvirker forretningsmodeller og praksis. Samtidig ser vi at fremtidens forbrukere trekkes mot virksomheter som ønsker å bidra til en positiv endring i verden.

Det vil bli satt fokus på de enorme mulighetene for verdiskapning som ligger i grensesnittet mellom ny teknologi, digitalisering, nye markeder og bærekraft. Som deltaker lærer du om alt fra grønn forretningsdrift til ledende norske og internasjonale trender i virksomheter som har gjort bærekraft til et konkurransefortrinn.

HVA LÆRER DU?

  • Oversikt over sentrale norske og internasjonale trender, teorier, metoder og tilnærminger innen bærekraft og miljøøkonomi.
  • Kunnskap om ledelse av bærekraftig forretning og hvordan utvikle en bærekraftig forretningsstrategi.
  • Innsikt i samspillet mellom nye forretningsmodell-innovasjoner og teknologi.
  • Kunne anvende teori for innovasjon av smarte ideer/forretningsmodeller i egen virksomhet og medvirke i vurdering av bærekraftige innovasjoner og deres lønnsomhet.
  • Bidra i omstilling til bærekraftig vekst i egen organisasjon, strategi, ledelse og organisering.
  • Kunne bruke kunnskap om drivere for nye forretningsmodeller og teknologiske innovasjoner.
  • Planlegge og gjennomføre markedsføringstiltak i nye markeder og kanaler for synliggjøring av bærekraft i egen virksomhet og implementere bærekraft i merkevarebygging.

HVORDAN FUNGERER DET?


Kurset er dimensjonert for deltidsgjennomføring med et omfang på 25% av fulltidsprogresjon. Undervisningen er modulbasert med to digitale todagers samlinger til oppsatte tider i kursperioden, som det gjøres opptak av (se timeplan under). I tillegg kommer arbeid med pensumlitteratur og læringsressurser på den digitale læringsplattformen.

Eksamensformen er en prosjektoppgave som kan løses individuelt eller inntil tre deltakere sammen. Det er mulig å tilpasse den til eget interessefelt, som forsterker læringsutbyttet og nytteverdi. tillegg forventes det at du jobber med pensumlitteraturen og læringsressurser på læringsplattformen gjennom kursperioden.

Eksamensformene i kursene varierer mellom prosjektoppgave og 72 timers hjemmeeksamen, der målet er at eksamen blir en viktig del av læreprosessen.

Forelesere

Bilde av Cecilie Staude
Bilde av Cecilie Staude

Cecilie Staude

Cecilie Staude er fagansvarlig og høyskolelektor ved institutt for markedsføring på Handelshøyskolen BI.

Bilde av Helleik Syse
Bilde av Helleik Syse

Helleik Syse

Helleik Syse tilhører Universitetet i Stavanger.

Bilde av Trond-Ola Hågbo
Bilde av Trond-Ola Hågbo

Trond Ola Hågbo

Trond Ola Hågbo tilhører Universitetet i Stavanger.

TIMEPLAN


Oppstart: 17 . januar 2022 (Læringsplattformen itslearning åpner)

Nettsamlinger: Alle dager kl. 09.00 – 16.00

1. nettsamling: 7. og 8. februar
2. nettsamling: 4. og 5. april

Eksamen: Eksamensform er prosjektoppgave og innleveringsfrist er 23. mai kl. 12.00. Inntil tre kan skrive sammen. Bestått eksamen gir 7,5 studiepoeng.

HVEM KAN SØKE?


Målgrupper for denne kursgjennomføringen ansatte, permitterte og ledige fra reiselivsnæringen.  Bærekraft er aktuelt for de som søker kunnskap og praktiske ferdigheter om bærekraft og fremtidig innovasjon og forretningsmodeller. Det passer også innen områder som markedsføring, strategisk kommunikasjon, posisjonering og markedskommunikasjon i privat og offentlig sektor.

Kurset er finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKDir) gjennom bransjeprogrammet for reiselivsnæringen.

Kurset er gratis – ingen studieavgift eller eksamensavgift, men du må selv kjøpe pensumlitteraturen som du får oversikt over etter at du har blitt tatt opp på kurset.

SLIK SØKER DU


Det er inntil 40 studieplasser på kurset, og vi tar opp søkere fortløpende etter dato for registrert søknad, så lenge det er ledige plasser.

Opptakskrav til kurset er generell studiekompetanse. Du kan også søke på bakgrunn av realkompetanse. Her er mer informasjon om opptakskravene.

I søknadsskjemaet blir du bedt om å skrive inn pinkode. Pinkoden er 2022. Du blir også bedt om å laste opp dokumentasjon på studiekompetanse, eventuelt realkompetanse i tillegg til et skjema om bransjetilhørighet.

Kurset er fulltegnet

Kontakt oss

Har du noen spørsmål om kurstilbudet kan du få snakke med en av våre flinke veiledere på InfoHub