-
Executive

Rammeavtale med Sparebank1 Bank­samarbeidet

Sparebank1 Banksamarbeidet og BI har inngått rammeavtale som gir Sparebank1 Banksamarbeidet bonus av det de ansatte kjøper av videreutdanning fra åpne kurs.

Logo Sparebank 1

Åpne kurs defineres som kurs eller programmer som tilbys åpent på individmarkedet for studenter med arbeidserfaring, og inkluderer følgende:

Ved påmelding

For å kunne avregne riktig bonus, er det viktig at alle ansatte fra Sparebank1 Banksamarbeidet benytter sin jobb-mail adresse ved påmelding til kurs eller programmer. På den måten kan BI identifisere studentene og avregne riktig bonus.

Slik søker du

  • Finn ditt kurs i studietilbudet
  • Klikk "søk nå" på kurssiden og fyll in søknaden

Når du søker på et kurs, går du gjennom BIs digitale søkerweb, bestående av flere trinn. Husk å legge inn din jobb-mailadresse når du skal registrere mailadresse.

Studietilbud

Se hele vårt studietilbud ved Executive - videreutdanning