-
Kalender

Møt BI på Arendalsuka 2022

Vi gir deg et spennende program med debatter med BIs forskere, og profilerte deltakere fra norsk politikk, næringsliv og offentlig sektor.

Tirsdag til torsdag 16 - 18 August
  • Starter:21:30, 16. august 2022
  • Slutter:00:00, 18. august 2022
  • Sted:Arendal

Du finner oss i DN-teltet ved Trefoldighetskirken, eller digitalt på dn.no eller bi.no.

Våre eksperter deltar også i flere debatter i regi av andre under Arendalsuka.

Program 16. - 18. august

Sykepleier snakker med pasient
Sykepleier snakker med pasient

Tirsdag 16. august kl 09:30

Hvordan blir det å være syk, og hvordan kan digitale løsninger fremme eller hemme en felles helsetjeneste? 

Helsesektoren er en av bærebjelkene i velferdsstaten, men for at den også i framtiden skal fremme sosial utjevning og gode liv for innbyggerne er vi er avhengige av at den stadig fornyer seg. 

 

To mennesker med hjelm ser og peker på dokumenter
To mennesker med hjelm ser og peker på dokumenter

Onsdag 17. august kl 16:30

Kriser er skadelige eller truende for organisasjoner, og er kilde til usikkerhet, avbrudd og endringer.

Krisen kommer uforberedt, og treffer noe man ikke hadde tenkt skulle bli et problem. Intet system for selskapsstyring er ufeilbarlig, og det finnes ikke noen gode oppskrifter.

Så - hvordan skal man tenke rundt kriser og ledelse?

Digitalt verdensbilde
Digitalt verdensbilde

Onsdag 17. august kl 10:30

Siden sist Arendalsuke har verden endret seg dramatisk og premissene for ny industrisatsing er forandret. Hvilken rolle skal Norge ta i et nytt verdensbilde? 

Har vi kredibilitet internasjonalt til å ta ledende roller i nye globale grønne verdikjeder eller vil vinnerne finnes i andre markeder? Og med en kraftig økning i olje og gassprisen, er det da å forvente at norske industriaktører skal gå fra honningkrukken for å utvikle grønne verdikjeder som er mindre lønnsomme og mer usikre.

Person peker på dokumenter på et bord
Person peker på dokumenter på et bord

Torsdag 18. august kl 11:30

Inflasjonen er høy og stigende i Norge og andre vestlige land. En direkte konsekvens er at store grupper vil oppleve reallønnsnedgang og svekket kjøpekraft. 

Mandatet til Norges Bank sier at banken skal styre pengepolitikken for stabil og lav inflasjon på 2 prosent. Korte nominelle renter er Bankens viktigste virkemiddel for å nå dette målet. Hva skyldes dagens inflasjon? 

;