-
Kalender

Møt BI på Arendalsuka 2022

Vi gir deg et spennende program med debatter med BIs forskere, og profilerte deltakere fra norsk politikk, næringsliv og offentlig sektor.

Bør renten settes opp for å dempe inflasjonen? 

Torsdag 18. august kl 11:30 i DN-teltet

Inflasjonen er høy og stigende i Norge og andre vestlige land. En direkte konsekvens er at store grupper vil oppleve reallønnsnedgang og svekket kjøpekraft.  Mandatet til Norges Bank sier at banken skal styre pengepolitikken for stabil og lav inflasjon på 2 prosent. Korte nominelle renter er Bankens viktigste virkemiddel for å nå dette målet. 

Hva skyldes dagens inflasjon? Skyldes den flaskehalser i globale verdikjeder som følge av covid eller Russlands overfall på Ukraina? Er det finanspolitikken som har vært ført og enkelte økonomers mantra om at svaret på alle spørsmål er å "stimulere etterspørsel"?  Eller er det den ekspansive pengepolitikken som har vært ført av vestlige sentralbanker det siste tiåret og særlig i forbindelse med pandemien? 

Om inflasjonen skyldes forhold utenfor Norge, bør da Norges Bank sette renten for å redusere inflasjonen eller bør Banken kun styre etter den delen av inflasjonen som er innenlandsk bestemt?  Disse og flere andre spørsmål vil bli diskutert av dette panelet.

Moderator

  • Espen Henriksen, Forsker, Institutt for finans, Handelshøyskolen BI

Gjester

  • Harald Magnus Andreassen, Sjeføkonom SpareBank1 Markets
  • Geir Axelsen, Direktør Statistisk sentralbyrå
  • Ella Getz Wold, Postdoktorstipendiat, Institutt for finans, Handelshøyskolen BI