-
Kalender

Møt BI på Arendalsuka 2022

Vi gir deg et spennende program med debatter med BIs forskere, og profilerte deltakere fra norsk politikk, næringsliv og offentlig sektor.

Nytt verdensbilde, ny industrisatsing?

Onsdag 17. august kl 10:30 i DN-teltet

Siden sist Arendalsuke har verden endret seg dramatisk og premissene for ny industrisatsing er forandret . Hvilken rolle skal Norge ta i et nytt verdensbilde? Har vi kredibilitet internasjonalt til å ta ledende roller i nye globale grønne verdikjeder eller vil vinnerne finnes i andre markeder? Og med en kraftig økning i olje og gassprisen, er det da å forvente at norske industriaktører skal gå fra honningkrukken for å utvikle grønne verdikjeder som er mindre lønnsomme og mer usikre.

Handelshøyskolen BI gikk i 2020 inn i et samarbeid med Kongsberg Innovasjon for å ta en aktiv rolle i dialogen om ny industriutvikling i Norge og internasjonal skalering av norske teknologiselskaper. Vårt bidra på Arendalsuken er et ledd i denne innsatsen.

Moderator

  • Dan-Åsmund Bjørke, Leder Innovation, Handelshøyskolen BI

Gjester

  • Per Ingvar Olsen, Professor, Institutt for strategi og entreprenørskap, Handelshøyskolen BI
  • Elisabeth Holvik, Sjeføkonom, Sparebanken 1
  • Torstein Sjøtveit, Executive Chairman, Freyr AS
  • Trygve Tamburstuen, Tidligere statssekretær (Ap) og næringslivsleder

Hva redder oss når kriser lammer organisasjoner?

Onsdag 17. august kl 16:30 i DN-teltet

Kriser er skadelige eller truende for organisasjoner, og er kilde til usikkerhet, avbrudd og endringer.

Krisen kommer uforberedt, og treffer noe man ikke hadde tenkt skulle bli et problem.

Intet system for selskapsstyring er ufeilbarlig, og det finnes ikke noen gode oppskrifter.

Så - hvordan skal man tenke rundt kriser og ledelse?

Er ledelsen godt nok forberedt, og er den oversikten de har nyttig, når man vet at informasjonsmengden er størst ute i organisasjonen, og at organisasjonen alltid vet mer enn ledelsen? Hva vil løsningen gå ut på, hvordan går man løs på krisen?

Har ledelsen forståelse av egen og organisasjonens sårbarhet?

Moderator 

  • Karen Spens, Rektor Handelshøyskolen BI

Gjester

  • Riana Steen, Førsteamanuensis, Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi, Handelshøyskolen BI
  • Anita Krohn Traaseth, Næringslivsleder og forfatter
  • Espen Rostrup Nakstad, Assisterende direktør, Helsedirektoratet
  • Geir Hågen Karlsen, Oberstløytnant, Forsvarets Høgskole