-
Kalender

Økonomifagets rolle i det norske samfunn, 1877-2027

Våren 2023 gjennomførte Senter for Næringslivshistorie, på oppdrag fra Statsøkonomisk forening, et forprosjekt om hvordan et historisk bokverk om økonomifagets rolle i det norske samfunn kan legges opp.

Torsdag
07
Mars
  • Starter:11.30, 7. mars 2024
  • Slutter:13.00, 7. mars 2024
  • Sted:BI - campus Oslo, rom: A5i-172 og Zoom
  • Kontakt:Espen Ekberg (espen.ekberg@bi.no)

I en tid preget av store endringer, ikke bare økonomisk og geopolitisk, men også med henblikk på forholdet mellom vitenskap, politikk og offentlighet, behøves en økt historisk bevissthet om økonomifagets rolle i det norske samfunn. Selv om norsk økonomisk politikk må sies å være relativt nøye studert, har det norske økonomifaget og økonomiprofesjonen aldri tidligere blitt gjenstand for systematisk historieskriving.

Våren 2023 gjennomførte Senter for Næringslivshistorie, på oppdrag fra Statsøkonomisk forening, et forprosjekt om hvordan et historisk bokverk om økonomifagets rolle i det norske samfunn kan legges opp.

I presentasjonen vil Post Doc ved BI Ola Innset presentere hovedtrekkene fra dette prosjektet.

 

Dersom du deltar digitalt, ta kontakt med Espen Ekberg for å motta link til Zoom.