-
Sentre, forskningsgrupper og andre initiativ

Senter for næringslivs­historie

Næringslivet inntar en helt spesiell posisjon i det moderne samfunnet. Det er drivkraft for vekst og velstand, det produserer og distribuerer varer og tjenester vi omgir oss med og det er en vesentlig arena for utøvelse av makt.

Senter for næringslivshistorie ble etablert i 1989 og har siden det drevet med en omfattende forskning på økonomi og næringsliv. Vi har blant annet analysert utbyggingen av infrastruktur i Norge, utviklingen av en finansnæring, industrialisering, globalisering, innovasjon og entreprenørskap, arbeidslivsforhold og formingen av forbrukersamfunnet. Espen Ekberg er leder for senteret.

The Business History Research Fund – call for applications for funding.
Deadline October 15th, 2021.

Espen Ekberg

Professor Institutt for rettsvitenskap og styring +4746410245

Kontakt

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00

Den norske kapitalismen settes inn i en internasjonal sammenheng, gjennom komparative analyser og faglig samarbeid med forskere i andre land.

Med basis i grundige empiriske studier lager vi bøker, artikler, doktorgradsavhandlinger, undervisningsopplegg og foredrag. Senter for næringslivshistorie dekker et bredt spekter av virksomheter og temaer, og vi påtar oss forskningsoppdrag fra så vel næringslivet som offentlige og private organisasjoner og institusjoner.

Med 8 faglige medarbeidere er senteret et godt etablert forskningsmiljø innenfor økonomisk historie og næringslivshistorie i Norge.

 • Fredag 17. Juni 2022 - NRK Radio

  Kan vi lære noe av tidligere økonomiske kriser?

  Prisene stiger historisk fort, verden rundt, og lånerentene er på vei opp. Advarslene om at vi er på vei inn i en stor, internasjonal økonomisk krise blir flere og flere. Kan historien fortelle oss…

 • Tirsdag 17. Mai 2022 - Rett24

  Arbeidsgivers styringsrett fyller 100 år den 17. mai

  Ingen ringere enn Paal Berg forfattet Arbeidsrettens avgjørelse i 1922. I dag er arbeidsgivers styringsrett en sentral del av arbeidsretten, selv om rekkevidden er omstridt, skriver artikkelforfatter…

 • Mandag 31. Januar 2022 - Dagens Næringsliv

  Aldri alvorlig matmangel i Norge siden 1814?

  Matvaremangel og høye matpriser har skapt politisk ustabilitet, politiske kriser og i noen tilfeller revolusjon.

 • Mandag 22. November 2021 - nrk.no/rogaland

  Denne lyspæra har overlevd ein flykrasj og 70 år på havbotnen

  Nyheita om at ho fungerer overraskar også ekspert i energi- og næringslivshistorie på BI, Lars Thue. Dette er jo aldeles strålande og frykteleg morosamt. Eg vil også tippa at det er temmeleg unikt,…