Sentre, forskningsgrupper og andre initiativ

Senter for næringslivs­historie

Næringslivet inntar en helt spesiell posisjon i det moderne samfunnet. Det er drivkraft for vekst og velstand, det produserer og distribuerer varer og tjenester vi omgir oss med og det er en vesentlig arena for utøvelse av makt.

Senter for næringslivshistorie ble etablert i 1989 og har siden det drevet med en omfattende forskning på økonomi og næringsliv. Vi har blant annet analysert utbyggingen av infrastruktur i Norge, utviklingen av en finansnæring, industrialisering, globalisering, innovasjon og entreprenørskap, arbeidslivsforhold og formingen av forbrukersamfunnet. Espen Ekberg er leder for senteret.

Espen Ekberg

Professor Institutt for rettsvitenskap og styring +4746410245

Kontakt

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00

Den norske kapitalismen settes inn i en internasjonal sammenheng, gjennom komparative analyser og faglig samarbeid med forskere i andre land.

Med basis i grundige empiriske studier lager vi bøker, artikler, doktorgradsavhandlinger, undervisningsopplegg og foredrag. Senter for næringslivshistorie dekker et bredt spekter av virksomheter og temaer, og vi påtar oss forskningsoppdrag fra så vel næringslivet som offentlige og private organisasjoner og institusjoner.

Med 8 faglige medarbeidere er senteret et godt etablert forskningsmiljø innenfor økonomisk historie og næringslivshistorie i Norge.

 • Lørdag 26. September 2020 - Finansavisen

  Bokanmeldelse: Radikal forvandling - DNB og den norske bankbransjen 1990-2004

  Professor Espen Ekberg har skrevet historien om hvordan DNB ble til. Boken er anmeldt av Andreas Klemsdal som gir Ekberg honnør for personhistoriene, og gode, gamle maktkamper som gjør stoffet…

 • Fredag 26. Juni 2020 - Morgenbladet

  Vi går ikke inn her med mindre vi må

  Uranet står stille i atomreaktorhallen på Kjeller nå. Hvis Tsjernobyl aldri hadde eksplodert, kunne kjernekraft blitt en klimaredning? I Norge har Pål Nygaard, forsker ved Handelshøyskolen BI,…

 • Onsdag 24. Juni 2020 - BI Business Review

  Er lederutdanning overflødig?

  Ledelse på norsk er ulikt ledelse på amerikansk. Utdanningen bør tilpasses deretter, skriver førsteamanuensis Pål Nygaard i denne artikkelen.

 • Mandag 8. Juni 2020 -

  The Business History Research Fund – call for applications for funding 2020

  The foundation The Business History Research Fund seeks to support historical research at BI Norwegian Business School, particularly research on modern and contemporary Norwegian business history.