Sentre, forskningsgrupper og andre initiativ

Senter for næringslivs­historie

Næringslivet inntar en helt spesiell posisjon i det moderne samfunnet. Det er drivkraft for vekst og velstand, det produserer og distribuerer varer og tjenester vi omgir oss med og det er en vesentlig arena for utøvelse av makt.

Senter for næringslivshistorie ble etablert i 1989 og har siden det drevet med en omfattende forskning på økonomi og næringsliv. Vi har blant annet analysert utbyggingen av infrastruktur i Norge, utviklingen av en finansnæring, industrialisering, globalisering, innovasjon og entreprenørskap, arbeidslivsforhold og formingen av forbrukersamfunnet. Espen Ekberg er leder for senteret.

Espen Ekberg

Professor Institutt for rettsvitenskap og styring +4746410245

Kontakt

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00

Den norske kapitalismen settes inn i en internasjonal sammenheng, gjennom komparative analyser og faglig samarbeid med forskere i andre land.

Med basis i grundige empiriske studier lager vi bøker, artikler, doktorgradsavhandlinger, undervisningsopplegg og foredrag. Senter for næringslivshistorie dekker et bredt spekter av virksomheter og temaer, og vi påtar oss forskningsoppdrag fra så vel næringslivet som offentlige og private organisasjoner og institusjoner.

Med 8 faglige medarbeidere er senteret et godt etablert forskningsmiljø innenfor økonomisk historie og næringslivshistorie i Norge.

 • Fredag 15. Mai 2020 - Nationen

  Stadig færre EØS-borgere tar på seg sesongarbeid i Norge

  Fra 2017 til 2019 har antallet sesongarbeidere fra EØS-land falt med 16 prosent, mens arbeidere fra tredjeland, som må ha visum til Norge, øker med 29 prosent. Den allmenne forklaringen på hvorfor…

 • Fredag 8. Mai 2020 - agendamagasin.no

  Hva kan vi lære av 100 år med økonomiske kriser?

  Vi bør få større respekt for essensielle yrker, og en gjenreisning av solidariteten. Det er ikke mange som snakker foraktfullt om å «jobbe i kassa på Rimi» nå. Dette skriver førsteamanuenis Sverre A.

 • Lørdag 18. April 2020 - Finansavisen

  Foreslår skjevfordeling av utbytte

  Førsteamanuensis Sverre August Christensen ved BI er skeptisk til forslaget som skal gjøre det lettere å utbetale utbytte nå. Alle andre blør i denne situasjonen. Hvorfor skal ikke også aksjonærene…

 • Torsdag 2. April 2020 - agendamagasin.no

  Podcast: Sverre A. Christensen om historiske økonomikriser

  De siste 100 årene har verden opplevd og overlevd flere økonomiske kriser. Hva kan vi lære av historien, og kan det komme noe godt ut av krisene, spør vi historiker Sverre August Christensen fra…