Sentre, forskningsgrupper og andre initiativ

Senter for næringslivs­historie

Næringslivet inntar en helt spesiell posisjon i det moderne samfunnet. Det er drivkraft for vekst og velstand, det produserer og distribuerer varer og tjenester vi omgir oss med og det er en vesentlig arena for utøvelse av makt.

Senter for næringslivshistorie ble etablert i 1989 og har siden det drevet med en omfattende forskning på økonomi og næringsliv. Vi har blant annet analysert utbyggingen av infrastruktur i Norge, utviklingen av en finansnæring, industrialisering, globalisering, innovasjon og entreprenørskap, arbeidslivsforhold og formingen av forbrukersamfunnet. Espen Ekberg er ny leder for senteret.

Espen Ekberg

Professor Institutt for rettsvitenskap og styring +4746410245

Kontakt

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00

Den norske kapitalismen settes inn i en internasjonal sammenheng, gjennom komparative analyser og faglig samarbeid med forskere i andre land.

Med basis i grundige empiriske studier lager vi bøker, artikler, doktorgradsavhandlinger, undervisningsopplegg og foredrag. Senter for næringslivshistorie dekker et bredt spekter av virksomheter og temaer, og vi påtar oss forskningsoppdrag fra så vel næringslivet som offentlige og private organisasjoner og institusjoner.

Med 8 faglige medarbeidere er senteret et godt etablert forskningsmiljø innenfor økonomisk historie og næringslivshistorie i Norge.

 • Torsdag 2. April 2020 - agendamagasin.no

  Podcast: Sverre A. Christensen om historiske økonomikriser

  De siste 100 årene har verden opplevd og overlevd flere økonomiske kriser. Hva kan vi lære av historien, og kan det komme noe godt ut av krisene, spør vi historiker Sverre August Christensen fra…

 • Fredag 20. Mars 2020 - matindustrien.no

  Sesongarbeid i landbruket - lønningene må opp

  Jo mer langvarig dette blir, jo viktigere blir det å tilby vilkår som kan skaffe motivert norsk sesongarbeidskraft. Dette sier forsker Harald Espeli ved Handelshøyskolen BI, ekspert på…

 • Onsdag 22. Januar 2020 - khrono.no

  Polititopper og Universitetet i Bergen unngikk anbud

  Signerte prestisje­prosjekt til 15 millioner uten konkurranse. Universitetet i Bergen tok innersvingen på konkurrentene og fikk oppdraget om å skrive politiets historie uten anbudsrunde. Flere…

 • Mandag 11. November 2019 - dnva.no

  Konferansen: Var Norge fattig rundt 1900?

  Historien til en misforståelse. Det er en vanlig misoppfatning blant journalister, politikere og i opinionen at Norge var et fattig, tilbakeliggende, umoderne, uutviklet og lite demokratisk land…

Antologi

Næringsliv og historie

"Endelig en vellykket antologi" er overskriften på Morgenbladets strålende anmeldelse av boken "Næringsliv og Historie" den 8. august 2014. Boken er skrevet av historikere ved Senter for næringslivshistorie. Her kan du også lese Lars Thues…