-
Sentre, forskningsgrupper og andre initiativ

Senter for næringslivs­historie

Næringslivet inntar en helt spesiell posisjon i det moderne samfunnet. Det er drivkraft for vekst og velstand, det produserer og distribuerer varer og tjenester vi omgir oss med og det er en vesentlig arena for utøvelse av makt.

Senter for næringslivshistorie ble etablert i 1989 og har siden det drevet med en omfattende forskning på økonomi og næringsliv. Vi har blant annet analysert utbyggingen av infrastruktur i Norge, utviklingen av en finansnæring, industrialisering, globalisering, innovasjon og entreprenørskap, arbeidslivsforhold og formingen av forbrukersamfunnet. Espen Ekberg er leder for senteret.

The Business History Research Fund – call for applications for funding.
Deadline October 15th, 2021.

Espen Ekberg

Professor Institutt for rettsvitenskap og styring +4746410245

Kontakt

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00

Den norske kapitalismen settes inn i en internasjonal sammenheng, gjennom komparative analyser og faglig samarbeid med forskere i andre land.

Med basis i grundige empiriske studier lager vi bøker, artikler, doktorgradsavhandlinger, undervisningsopplegg og foredrag. Senter for næringslivshistorie dekker et bredt spekter av virksomheter og temaer, og vi påtar oss forskningsoppdrag fra så vel næringslivet som offentlige og private organisasjoner og institusjoner.

Med 8 faglige medarbeidere er senteret et godt etablert forskningsmiljø innenfor økonomisk historie og næringslivshistorie i Norge.

 • Mandag 8. August 2022 - Aftenposten

  Kornberedskap: At erfaringene fra 1. verdenskrig ikke gis betydning, er en klar svakhet

  Fra vinteren 1917/1918 sto Norge på randen av alvorlig hungersnød.

 • Torsdag 14. Juli 2022 - Morgenbladet

  Likvidasjonen er blitt udefinert av bankens historie

  Selv om Norges Banks rolle i den økonomiske likvidasjonen av jødene ikke er kartlagt, er det andre sider ved bankens virksomhet under okkupasjonen som er blitt undersøkt.

 • Fredag 17. Juni 2022 - NRK Radio

  Kan vi lære noe av tidligere økonomiske kriser?

  Prisene stiger historisk fort, verden rundt, og lånerentene er på vei opp. Advarslene om at vi er på vei inn i en stor, internasjonal økonomisk krise blir flere og flere. Kan historien fortelle oss…

 • Tirsdag 17. Mai 2022 - Rett24

  Arbeidsgivers styringsrett fyller 100 år den 17. mai

  Ingen ringere enn Paal Berg forfattet Arbeidsrettens avgjørelse i 1922. I dag er arbeidsgivers styringsrett en sentral del av arbeidsretten, selv om rekkevidden er omstridt, skriver artikkelforfatter…