Sentre, forskningsgrupper og andre initiativ

Senter for næringslivs­historie

Næringslivet inntar en helt spesiell posisjon i det moderne samfunnet. Det er drivkraft for vekst og velstand, det produserer og distribuerer varer og tjenester vi omgir oss med og det er en vesentlig arena for utøvelse av makt.

Senter for næringslivshistorie ble etablert i 1989 og har siden det drevet med en omfattende forskning på økonomi og næringsliv. Vi har blant annet analysert utbyggingen av infrastruktur i Norge, utviklingen av en finansnæring, industrialisering, globalisering, innovasjon og entreprenørskap, arbeidslivsforhold og formingen av forbrukersamfunnet. Espen Ekberg er leder for senteret.

Espen Ekberg

Professor Institutt for rettsvitenskap og styring +4746410245

Kontakt

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00

Den norske kapitalismen settes inn i en internasjonal sammenheng, gjennom komparative analyser og faglig samarbeid med forskere i andre land.

Med basis i grundige empiriske studier lager vi bøker, artikler, doktorgradsavhandlinger, undervisningsopplegg og foredrag. Senter for næringslivshistorie dekker et bredt spekter av virksomheter og temaer, og vi påtar oss forskningsoppdrag fra så vel næringslivet som offentlige og private organisasjoner og institusjoner.

Med 8 faglige medarbeidere er senteret et godt etablert forskningsmiljø innenfor økonomisk historie og næringslivshistorie i Norge.

 • Fredag 16. April 2021 - finansfokus.no

  Sbanken-opprøret vekker gamle minner

  Kundeopprøret mot DNBs forsøk på oppkjøp av Sbanken minner om oppkjøpet av Postbanken i 1999, mener DNB-eksperten Espen Ekberg. Han har fulgt DNB tett gjennom mange år. Professoren i økonomisk…

 • Søndag 22. November 2020 - nrk.no

  Lyspære lyst i 100 år

  Siden 1918 har den vært i bruk. Ikke mange andre kan skilte med noe lignende som det ekteparet Straumsheim har i stabburet sitt på Sunnmøre. Lars Thue er professor emeritus ved BI og ekspert på…

 • Onsdag 28. Oktober 2020 - Nationen

  Misvisende historiefortelling av Fylkesnes

  I den grad Torgeir Knag Fylkesnes ønsker å hente inspirasjon fra den statlige telefonpolitikken frem til telefonmonopolet ble en operativ realitet, bør han sette seg bedre inn i historien. Dette…

 • Lørdag 26. September 2020 - Finansavisen

  Bokanmeldelse: Radikal forvandling - DNB og den norske bankbransjen 1990-2004

  Professor Espen Ekberg har skrevet historien om hvordan DNB ble til. Boken er anmeldt av Andreas Klemsdal som gir Ekberg honnør for personhistoriene, og gode, gamle maktkamper som gjør stoffet…