-
Sentre, forskningsgrupper og andre initiativ

Senter for næringslivs­historie

Næringslivet inntar en helt spesiell posisjon i det moderne samfunnet. Det er drivkraft for vekst og velstand, det produserer og distribuerer varer og tjenester vi omgir oss med og det er en vesentlig arena for utøvelse av makt.

Norsk økonomisk offentlighet før og nå: Er det tilstrekkelig oppmerksomhet om økonomiske spørsmål i den norske offentligheten?
Se program (pdf)

Arrangør: Senter for næringslivshistorie
Sted: Litteraturhuset i Oslo
Dato: 18. september 2019
Tid: Kl. 14:00-18:00.


Forsikringshistorisk seminar:
Seminaret tar utgangspunkt i bøkene om Gjensidiges og Storebrands historie som ble publisert i henholdsvis 2016 og 2017. Siktemålet med seminaret er å presentere og diskutere utvalgte temaer fra disse bedrifts- og bransjehistoriene sammen med enkelte dagsaktuelle vinklinger. Se program (pdf).

Arrangør: Senter for næringslivshistorie
Sted: Handelshøyskolen BI, auditorium A2-045
Dato: 13. november 2017
Tid: Kl. 08:30 - 16:30


Fagseminar og boklansering: "Pensjonsløftet" Statlige tjenestepensjoner gjennom 200 år.
Boken er skrevet av forsker 1 Harald Espeli med faglige kommentarer av professor ved UiA; Harald Rinde og professor ved UiB; Jørn Øyrehagen Sunde. Deretter paneldebatt "Ny offentlig tjenestepensjon i støpeskjeen" med statssekretær Christl Kvam, Arbeids- og sosialdepartementet, deltakere fra arbeidstakerorganisasjoner i stat og kommune, KS, Spekter og Sparebank 1.

Arrangør: Statens Pensjonskasse
Sted: Handelshøyskolen BI, auditorium C1-010
Dato: 08. november 2017
Tid: Kl. 09:00 - 12:30


Seminar: Bobler, krakk og kriser - hvorfor kommer de med (u)jevne mellomrom? Se invitasjon (.pdf)

Professor Kalle Moene, UiO, samfunnsøkonom Villeman Vinje, Civita og
Professor Sverre Knutsen, BI holder hver sine innledninger.

Sted: Litteraturhuset, Oslo
Dato: 23. oktober 2014
Tid: Kl. 19:00-21:00

 

Jubileumsseminar - Senter for næringslivshistorie 25 år. Se invitasjon (.pdf)

Sted: Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, Oslo, aud. C2-040
Dato: 12. september 2014
Tid: Kl. 12:00-14:00

 

Gjesteforelesning: Professor Harold James, Princeton Unversity og Professor II v/vårt institutt: "Capitalism, business and politics in Europe in the aftermath of the financial crisis"

Arrangør: Senter for næringslivshistorie
Sted: Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, Oslo, aud. A2-070
Dato: 11. juni 2014
Tid: Kl. 13:30-15:00

 

Workshop: Logistikkhistorie

Arrangører: Senter for næringslivshistorie og Norsk Maritimt Museum
Sted: Norsk Maritimt Museum, Røylen, på Bygdøy
Dato: 13. juni 2013
Tid: Kl. 08:30-15:30

 

Seminar: "The history of family capitalism and its role today" med Professor Harold James, Princeton University, Professor II, BI

Arrangør: Senter for næringslivshistorie
Sted: Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, Oslo, rom A4-117
Dato: 12. juni 2013
Tid: Kl. 10:00-12:00

 

Workshop: Perspectives and Methodologies in Economics and Business History

Arrangør: Senter for næringslivshistorie
Sted: Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, Oslo, aud. A2-090
Dato: 18. desember 2012
Tid: kl. 08:45-16:00

 

Workshop "Business and Commercial Culture". Se program (.pdf)

Arrangør: Senter for næringslivshistorie
Sted: Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, Oslo, aud. A2-075
Dato: 26.-27. november 2012

 

Forbrukerperspektiver i næringslivshistorien

Arrangør: Senter for næringslivshistorie
Sted: Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, Oslo, aud A2-090
Dato: 7. juni 2012
Tid: 10:00-15:00

 

Oppdragshistorie: Marked, produksjon og bruk

Arrangører: Norsk lokalhistorisk institutt (NLI),
IAKH, UiO, SNH, Handelshøyskolen BI
Sted: Observatorieg. 1 B, Oslo.
Dato: 28. oktober 2010

 

Krig og økonomiske endringer i de nordiske land 1600-1990

Arrangør: Senter for næringslivshistorie
Dato:  26. november 2010
Sted: Handelshøyskolen BI, Nydalen

 

Financial Crises from an International and Historical Perspective:
Theories, Methodological Issues and New Emprirical Studies

Arrangør: Senter for næringslivshistorie
Dato: 3.-4. mars 2011
Sted: Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, Oslo

 

Research Agendas for the Future: Business History in Perspective

Arrangør: Senter for næringslivshistorie
Dato: 5. og 6. mai 2011
Sted: Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, Oslo

 

Forelesning med Professor Harold James, Princeton University, på engelsk: "Learning from financial and economic crises".

Arrangør: Senter for næringslivshistorie
Dato: 18. august 2011, kl. 14:00
Sted: Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, Oslo, rom A2-045

 

Næringslivshistorie som global historie og regionale kapitalisme-varianter

Arrangør: Senter for næringslivshistorie
Dato: 12. - 13. september 2011
Sted: Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, Oslo, rom B2-080

 

Oppdragshistorie under lupen

Arrangør: IAKH, UiO, Senter for næringslivhistorie, Handelshøyskolen BI og Norsk Lokalhistorisk institutt
Dato: 13. oktober 2011
Sted: Lokalhistorisk institutt, Observatoriegate 1B

 

Research Methods in Economic History

Arrangør: Senter for næringslivshistorie
Dato: 18. november 2011
Sted: Handelshøyskolen BI, Nydalsveein 37, Oslo