Sentre, forskningsgrupper og andre initiativ

Senter for næringslivs­historie

Næringslivet inntar en helt spesiell posisjon i det moderne samfunnet. Det er drivkraft for vekst og velstand, det produserer og distribuerer varer og tjenester vi omgir oss med og det er en vesentlig arena for utøvelse av makt.

 • Alle elementer
 • Forskningsartikler
 • Bøker
 • Tidsskriftsartikler
 • Publikasjoner

2021

2020

2019

2018

2017

 • Lars Christian Bruno

  Palm oil plantation productivity during the establishment of the Malaysian refinery sector 1970–1990

  Artikkelen står i Economic History of Developing Regions. 2017, 32 (3), pp.221-269.

 • Harald Espeli

  Pensjonsløftet: statlige tjenestepensjoner gjennom 200 år

  Pax forlag 2017 (ISBN 9788253040103) 

 • Pål Nygaard

  Vegvesenet under okkupasjonen

  Denne artikkelen er skrevet for Universitetets historieportal

 • Espen Ekberg

  Against the Tide: Understanding the Commercial Success of Nordic Consumer Co-operations 1950-2010

  Artikkelen er publisert i boken "A global history of consumer co-operation since 1850: Movements and Businesses" av Mary Hilson, Silke Neunsinger og Greg Patmore (red)

 • Lars Thue

  Vertskap for vannkraft

  Landssamanslutninga av vasskraftkommunar 40 år. ISBN 9788245023145, 102 s.

 • Atle Andreaasen Raa

  A discourse analysis of Joan Robinson’s The Economics of Imperfect Competition

  Atle A Raa har skrevet artikkel sammen med Birgit H Jevnaker i tidsskriftet SageMangement Learning;  Circles of intellectual discovery in Cambridge and management learning: A discourse analysis of Joan Robinson’s The Economics of Imperfect Competition

 • Sverre A Christensen, Espen Ekberg, Christine Myrvang og Trond Bergh

  Storebrands og forsikringsbransjens historie 1767 - 2017

  Storebrand fyller 250 år og feirer med en jubileumsbok. Bokverket utgis av Universitetsforlaget og består av 2 bind på til sammen 1000 sider.  «Ulykkens frukter» er tittel på første bind, som rommer historien fra 1700-tallet fram til 1945. I sentrum for beretningen står skadeselskapet Storebrand og livselskapet Idun. «Skadeskutt og livskraftig» er verkets andre bind og tar for seg perioden fra 1945-2017. Boken er en spenningsfylt beretning om et finanskonsern gjennom vekst og turbulente tider.

2016

 • Lars Christian Bruno, Jari Eloranta, Jari Ojala og Jaakko Pehkonen

  Equality and convergence in Nordic societies in the long run: Europe and other comparative mirrors

  Artikkelen står i ANU Centre for European Studies Briefing Paper Series. 2016, ISSN 1838-0379.

 • Harald Espeli

  The Economic Effects of the German Occupation of Norway, 1940-1945

  I: Paying for Hitler's War: The Consequences of Nazi Hegemony for Europe. Cambridge University Press 2016 ISBN 978-1-107-04970-3. ss. 235-265.

 • Rolv Petter Amdam

  Executive education and the managerial revolution: The birth of executive education at Harvard Business School

  “Executive education and the managerial revolution: The birth of executive education at Harvard Business School” i Business History Review, 2016, Vol 90, No. 4, pp. 671-670.

 • Harald Espeli

  Transparency of cartels and cartel registers: a regulatory innovation from Norway?

  I Regulating Competiton. Cartel registers in the twentieth-century world. Susanna Fellman og Martin Shanahan. Routledge explorations in economic history 2016 (ISBN 9781138021648) ss 133-151.

 • Harald Espeli

  Fra privat til statlig advokatkontor. Dragkampen om organiseringen av Regjeringsadvokatembetet 1917-1962

  I Embetet. Regjeringsadvokaten 1816-2016 red. Mestad, Adele Matheson, Fredrik Sejersted og Elsabeth Stenwig: Oslo: Regjeringsadovokaten. 2016. ss. 101-152.

 • Harald Espeli

  Incentive Structures and State Regulations of the Norwegian Economy

  I: Industrial Collaboration in Nazi-Occupied Europe: Norway in Context. Palgrave Macmillan 2016 ISBN 978-1-137-53422-4.

 • Harald Espeli

  Den norske advokatbransjens kommersielle hamskifte fra midten av 1970-tallet

  I: Historikere i oppdrag. Festskrift til Trond Bergh, Sverre Knutsen og Lars Thue i anledning 70-årsdagene i 2015 og 2016. Novus Forlag 2016 ISBN 978-82-7099-858-6.ss. 165-188.

 • Harald Espeli og Yngve Nilsen

  Riksrevisjonens historie 1816-2016

  Fagbokforlaget 2016 (ISBN 978-82-450-1774-8) 608 s.

 • Harald Espeli og Finn Erhard Johannesen

  Historikere i oppdrag

  Festskrift til Trond Bergh, Sverre Knutsen og Lars Thue i anledning 70-årsdagene i 2015 og 2016. Novus Forlag 2016 (ISBN 978-82-7099-858-6) 442 s.

 • Pål Nygaard

  Veisystemet i Norge - teknokratistyrt eller offer for distriktspolitikk?

  I: Historikere i oppdrag. Festskrift til Trond Bergh, Sverre Knutsen og Lars Thue i anledning 70-årsdagene i 2015 og 2016. Novus Forlag 2016 ISBN 978-82-7099-858-6.

 • Pål Nygaard

  Fortrengte veier - Fortielsen av de norske veienes historie under krigen

  I: Fortidsminneforeningens årbok 2016. Oslo: Fortidsminneforeningen 2016 ISBN 9788290052831. ss. 101-111.

 • Harald Espeli og Trond Bergh

  Tiden går. Gjensidige i 200 år

  Fagbokforlaget 2016 (ISBN 978-82-450-1892-9) 576 s.

 • Christine Myrvang

  Kafferevolusjonen

  Publisert i BI Business Review. Artikkelen ble også publisert i Universitetsforlagets blogg Ublogg 3 i august 2016 under tittelen "Den vakuumpakkede kafferevolusjonen"

 • Lars Thue, Espen Ekberg og Christine Myrvang

  Mellommannen. Joh. Johannson og kampen om dagligvaremarkedet 1866-2016

  Universitetsforlaget. 2016. (ISBN 978-82-15-02541-4). 636 s.

 • Sverre Richard Knutsen

  Through periods of stability and upheaval - The main factors underpinning the longevity of Major Norwegian banks 1848–2000

  I: M. Lescure (ed.) Immortal Banks. Strategies, Structures and Performances of major Banks, Genève 2016. ss. 91-110.

 • Mikael Lönnborg og Mats Larsson

  Regulation competition of Swedish Insurance Business. The Role of the Insurance Cartel Registry

  I: Regulating Competition.Cartel Registers in the Twentieth Century World. Routledge 2016 (ISBN 978-1-13-802164-8) ss. 248-267.

 • Ekberg, Espen; Merok Eivind

  'Business history' som innfallsvinkel til skipsfartshistorien

  I: Entreprenørskap i næringsliv og politikk. Festskrift til Even Lange. Novus Forlag 2016 (ISBN 978-82-7099-854-8) ss. 57-79.

 • Lönnborg, Mikael; Larsson, Mats

  Kundägda svenska försäkringsbolag: Ett framgångsrecept?

  I: Historikere i oppdrag. Festskrift til Trond Bergh, Sverre Knutsen og Lars Thue i anledning 70-årsdagene i 2015 og 2016. Novus Forlag 2016 (ISBN 978-82-7099-858-6) ss. 117-140.

 • Sogner, Knut

  Business History and Innovation.

  I: A History of the Global Economy. From 1500 to the Present. Cambridge University Press 2016 (ISBN 978-1-107-10470-9) ss. 117-118.

 • Sogner, Knut

  Ressursbedrifter og naturressurser

  I: Entreprenørskap i næringsliv og politikk. Festskrift til Even Lange. Novus Forlag 2016 (ISBN 978-82-7099-854-8) ss. 99-112.

 • Sogner, Knut; Lie, Einar; Aven, Håvard

  Forord til festskrift

  I: Festskrift til Even Lange. Novus Forlag 2016 (ISBN 978-82-7099-854-8) ss. 7-12.

 • Sogner, Knut; Lie, Einar; Aven, Håvard

  Entreprenørskap i næringsliv og politikk

  Festskrift til Even Lange. Novus Forlag 2016 (ISBN 978-82-7099-854-8) 324 s.

 • Thue, Lars

  Arvesølvet og vannkraftens politiske økonomi

  Nytt Norsk Tidsskrift 04/2016 (Volum 32)

 • Myrvang, Christine

  Kunsten å lage store mengder helt like ting : en disiplineringshistorie om 1800-tallets våpenproduksjon

  Arbeiderhistorie 2016 ss. 12-35.

 • Myrvang, Christine

  Kunsten å lage store mengder helt like ting. En disiplineringshistorie om 1800-tallets våpenproduksjon

  Arbeiderhistorie 2016 ss. 12-35.

 • Myrvang, Christine

  Tingenes kalde krig

  Arr. Idéhistorisk tidsskrift 2016 (1) ss. 39-47.

 • Myrvang, Christine

  Tingenes kalde krig: den kalde krigen hadde sin hjemmefront - hvor tingene ble brukt som våpen

  Arr. Idéhistorisk tidsskrift 2016; Volume 28 (1) ss. 39-47.

 • Seip Åsmund Arup, Kristin Alsos og Pål Nygaard

  I arbeidsfredens tjeneste. Arbeidsretten gjennom 100 år

  I arbeidsfredens tjeneste. Arbeidsretten gjennom 100 år. Pax Forlag A/S. 2016. (ISBN 9788253038773)

2015

 • Christensen, Sverre A.

  Liberale verdier og statlig eierskap

  Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. Volum 18(4) 2015, s. 75-83

 • Rolv Petter Amdam og Ove Bjarnar

  Globalization and the development of industrial clusters: Comparing two Norwegian clusters 1900-2010

  “Globalization and the development of industrial clusters: Comparing two Norwegian clusters 1900-2010”, i Business History Review, 2015, Vol 89, No. 4, pp. 693-716.

 • Ekberg, Espen, Even Lange og Andreas Nybø

  Martime entrepreneurs and policy-makers: a historical approach to comtemporary economic globalization

  Journal of Global History 10 (1) 2015. s. 171-193

 • Ekberg, Espen

  Bokanmeldelse

  av Trams or tailfins? Public and private prosperity in postwar West Germany and the United States av Jan L Logemann, The University of Chicago Press (ISBN 9780226491493). Business History, Volum 57 (5-6) 2015, s. 950-952.

 • Ekberg, Espen

  Bokanmeldelse

  Chris Jephson og Henning Morgen, Creating Global Opportunities. Maersk Line and Containerisation 1973-2013. (Cambridge University Press 2014, 442 s.). HDB og Lars Jenen, Culture shock in Maersk Line - From entrepreneurs and kings to modern efficiency (Vespucci Martime Publishing 254 s), e-book Forum Navale 2015.

 • Espeli, Harald

  Striden om revisjonsordningen frem til 1918 og Grunnlovens rolle

  i Historisk Tidsskrift nr. 1, 2015.

 • Espeli, Harald

  Hvem tjente og hvem tapte på krigen?

  på Norgeshistorie.no. 2015.

 • Espeli, Harald

  Hvordan påvirket andre verdenskrig norsk økonomi?

  på Norgeshistorie.no. 2015.

 • Larsen, Eirinn

  From Economic to Political Citizenship: The Female Vote Revisited

 • Larsen, Eirinn

  Et stykke forskningsrådshistorie

  I Bulletine, Universitetet i Oslo, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, nr. 2, 2015. s 14-15

 • Larsen, Eirinn

  Men’s History: From Method to Missionaries

  i Gender and History, Vol. 27 (nr. 1) april 2015, s. 232-238

 • Lønnborg, Mikael og Anders Kleverman

  Svenska Försäkringsföreningen ur ett historiskt perspektiv

  Nordisk Försäkringstidsskrift (NFT). Volum 4. 2015.

 • Lønnborg, Mikael

  Försäkringsvärlden i gungning

  Företakshistoria. Volum 2 (1) 2015, s. 47-51.

 • Sogner, Knut og Jari Ojala

  Re-collating in the Nordic economic history research community

  Scandinavian Economic History Review. Volum 63 (3) 2015, s. 213-214.

 • Thue, Lars

  Norway: a resource based and democratic capitalism

  (på koreansk) i Creating Nordic Capitalism (Korean Translation): Koeran Sudies Information Co. Ltd. 2015 (ISBN 978-89-268-4552-3), s. 648-809.

 • Thue, Lars og Martin Jes Iversen

  Creating Nordic Capitalism - the business history of competitive periphery, Introduction

  (på koreansk) i Creating Nordic Capitalism (Korean translation): Korean Studies Information Co.Ltd. 2015. (ISBN 978-89-268-4552-3), s. 21-51.

 • Espeli, Harald

  Striden om revisjonsordningen frem til 1918 og Grunnlovens rolle

  Historisk Tidsskrift nr 1. 2015. s. 51-75.

2014

 • Christensen, Sverre August

  Globaliseringens fortellinger : ABB Norges konsernansvar for olje- og gassvirksomhet

  Næringsliv og historie. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3698-4. s. 61-92

 • Ekberg, Espen og Even Lange

  Business History and Economic Globalisation

  Business History, Volume 56 (1) 2014. s. 101-115

 • Ekberg, Espen; Lønnborg, Mikael; Myrvang, Christine

  Innledning: Mellom næringsliv og historie

  Næringsliv og historie. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3698-4. s. 7-33

 • Ekberg, Espen; Lønnborg, Mikael; Myrvang, Christine

  Næringsliv og historie

  Pax Forlag 2014 (ISBN 978-82-530-3698-4). 382 s.

 • Espeli, Harald

  Alltid skjermet, støttet og i en nasjonal særstilling? Norsk jordbruksproteksjonisme gjennom 150 år

  i Næringsliv og historie. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3698-4. s. 197-221

 • Espeli, Harald og Harald Rinde

  Advokatene

  Kapittel i Profesjonshistorier av Rune Slagstad og Jan Messel (red). Pax Forlag AS 2014 (ISBN 978-82-530-3752-3). s. 46-80

 • Espeli, Harald

  Cooperation on a purely matter-of-fact basis" : The Norwegian central bank and its relationship to the German supervisory authority during the occupation, 1940-1945

  i Scandinavian Economic History Review, Volum 62 (2) 2014, s.188-212

 • Espeli, Harald

  Liv og død, penger, politikk og kontroverser rundt livsforsikring i krigstid, 1914-1945

  i Å selge liv og død. Kommersielle strategier og kulturuttrykk i markedsføringen av død og dødsfrykt. Joensuu: University of Eastern Press of Eastern Finland 2014. ISBN 9789525934618. s. 130-151

 • Knutsen, Sverre

  Norske bankkriser siden 1880 - Særskilte trekk og felles mønstre

  i Næringsliv og historie. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3698-4. s. 93-124

 • Larsen, Eirinn

  Kjønn og næringslivshistorie

  i Næringsliv og historie. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3698-4. s. 268-297

 • Larsen, Eirinn

  A Socal History of Twentieth-Century Europe

  i Scandinavian Journal of History, Volum 39 (4) 2014. s. 535-538

 • Larsen, Eirinn

  Den uutforskede næringslivsmannen

  i Kilden. 2014.

 • Larsen, Eirinn

  Forretningskvinnene inntar næringslivet (1870-1900)

  i Politikk, profesjon og vekkelse. Kvinner i Norge på 1800- og 1900-tallet. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1703-8. s.139-161

 • Larsen, Eirinn

  Forretningskvinner er ikke interessant nok for historieskriverne

  i forskning.no (Internett). 2014. 

 • Larsen, Eirinn

  Gender equality as a Nordic marketing scheme

  i NIKK (Internett). 2014.

 • Lønnborg, Mikael og Mats Larsson

  SCOR Sweden Re: A Century of Reinsurance

  i Nordisk Försäkringstidskrift (NFT) 2014 (4)

 • Lønnborg, Mikael

  Elden är lös!

  i Företagshistoria, Volum 1.(3) 2014 s. 41-44

 • Myrvang, Christine

  Det kvinner vil ha?

  i KILDEN - nettbasert fagmagasin om kjønnsforskning (Internett). 2014. 

 • Myrvang, Christine

  Det store krigen og våpenfabrikkens transformasjon: Kongsberg Våpenfabrikk under første verdenskrig

  i Fortid 2014 (3) s. 48-51

 • Myrvang, Christine

  Hullet i kjøttet: På sporet av døden i det militære våpenmarkedet, 1860-1914

  i Å selge liv og død. Kommersielle strategier og kulturuttrykk i markedsføringen av død og dødsfrykt. Joensuu: University of Eastern Press of Eastern Finland 2014 ISBN 9789525934618. s. 63-89

 • Nygaard, Pål

  Ledelsesprofesjoner i næringslivet. Hvorfor mistet ingeniørene hegemoniet til økonomene?

  i Næringsliv og historie. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3698-4. s. 125-144

 • Petersen, Tine

  Norsk valutakurspolitikk 1931-1933: Stabilitet eller fleksibilitet?

  i Næringsliv og historie. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3698-4. s. 147-172

 • Thue, Lars

  Næringslivshistoriens institusjonalisering i Norge

  i Næringsliv og historie. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3698-4. s. 322-351.

 • Thue, Lars

  En eksemplarisk fortelling om sparing og moral

  i Sparebankbladet 2014. 2014.

 • Thue, Lars

  Å konstruere sparebankenes historie

  Artikkel i Sparebankbladet nr. 4. 2014.

 • Øyangen, Knut

  Moderniserings-lokomotivet. Kongsberg Våpenfabrikks historie 1945-1987

  Moderniserings-lokomotivet. Kongsberg Våpenfabrikks historie 1945-1987. Pax Forlag A/S. 2014. (ISBN 9788253036533) 446 s. Dette er andre bind i trebindsverket om historien til Kongsberg Våpenfabrikk og Kongsberg Gruppen 1814-2014.

 • Thue, Lars

  Forandring og forankring. Sparebankene i Norge 1822-2014

  Forandring og forankring. Sparebankene i Norge 1822-2014. Universitetsforlaget. 2014. (ISBN 9788215022772) 432 s.

 • Sogner, Knut og Tine Petersen

  Strategiske samspill. Historien om Kongsberg Gruppen 1987-2014

  Strategiske samspill. Historien om Kongsberg Gruppen 1987-2014. Pax forlag A/S. 2014. (ISBN 9788253037455) 360 s. Dette er tredje og siste bind i trebindsverket om historien til Kongsberg Våpenfabrikk og Kongsberg Gruppen 1814-2014

 • Nygaard, Pål

  Store drømmer og harde realiteter

  Store drømmer og harde realiteter: Veibygging og biltrafikk i Norge 1912-1960. Pax forlag A/S. 2014. (ISBN 9788253037516) 332 s.

 • Myrvang, Christine

  Troskap og flid. Kongsberg Våpenfabrikks historie 1814-1945

  Troskap og flid. Kongsberg Våpenfabrikks historie 1814-1945. Pax Forlag A/S. 2014 (ISBN 9788253036526) 776 s. Dette er første bind i trebindsverket om historien til Kongsberg Våpenfabrikk og Kongsberg Gruppen 1814-2014.

 • Lønnborg, Mikael og Mats Larsson

  SCOR Sweden Re. 100 years of Swedish (re)insurance history.

  SCOR Sweden Re. 100 years of Swedish (re)insurance history. Dialogos Förlag. 2014. (ISBN 978917504283-1).

 • Knutsen, Sverre

  Kommunalbanken - mellom Wall Street og kommune-Norge. Finansiering av lokal velferd gjennom 85 år.

  Kommunalbanken - mellom Wall Street og kommune-Norge. Finansiering av lokal velferd gjennom 85 år. Fagbokforlaget. 2014. (ISBN 9788245013993) 219 s.

 • Ekberg, Espen, Mikael Lønnborg og Christine Myrvang (red)

  Næringsliv og histore

  Næringsliv og histore (antologi). Pax Forlag A/S. 2014. (ISBN9788253036984) 384 s. I tillegg artikler av: Sverre A Christensen, Sverre Knutsen, Pål Nygaard, Tine Petersen,Trond Bergh, Harald Espeli, Atle A Raa, Eirinn Larsen, Knut Sogner og Lars Thue.

2013

 • Nygaard, Pål

  Ingeniørenes gullalder. De norske ingeniørenes historie

  Dreyers forlag. 2013. (ISBN 978-82-8265-086-1) 373 s.

 • Lønnbord, Mikael, Mats Larsson og Karin Winroth

  Entreprenörskap og varumärken

  Gidlunds förlag. 2013. (ISBN 978-91-7844-888-3) s. 318 

 • Larsen, Eirinn, Hilde Danielsen og Ingeborg W. Ovesen

  Norsk Likestillingshistorie 1814-2013

  Norsk Likestillingshistorie 1814-2013. Fagbokforlaget. 2013. (ISBN 978-82-450-1452-5) s. 408. Boken er kåret til Årets vakreste bok i klassen Fakta- og oppslagsbøker/verk for voksne.  Designer Runa Døli og bilderedaktør Tone Svinningen.

2011

TIDLIGERE ARTIKLER

For artikler mellom 1990-2013, klikk her.

TIDLIGERE MONOGRAFIER

For monografier mellom 1989-2012, klikk her.