-
Sentre, forskningsgrupper og andre initiativ

Senter for næringslivs­historie

Næringslivet inntar en helt spesiell posisjon i det moderne samfunnet. Det er drivkraft for vekst og velstand, det produserer og distribuerer varer og tjenester vi omgir oss med og det er en vesentlig arena for utøvelse av makt.

 • Alle elementer
 • Forskningsartikler
 • Bøker
 • Tidsskriftsartikler
 • Publikasjoner

2023

 • Harald Espeli

  Institusjonalisert ukultur med korrupte elementer

  Gjenoppbyggingen av tilliten til Stortinget og dets økonomiske ordninger for stortingsrepresentantene er ikke bare avhengig av et klart regelverk og skjerpet kontroll, men også av betydelig offentlig innsyn i hvordan kontrollen foregår.

 • Espen Ekberg

  The Consumer Co-operative Sector

  International Perspectives on Strategic Renewal.

 • Knut Sogner

  Academics as teachers of business responsibility?

  Historians, philosophers, and the maturation of the young minds within Norwegian business schools, in: Bjørn Terje Asheim, Thomas Lauvdal and Reidar J. Mykletun, Practicing responsibility in business schools: Implications for teaching, research and innovation, Edvard Elgar 2023

 • Knut Sogner

  Hvor går arbeiderhistorien?

  Arbeiderhistorie, 1/2023

 • Sverre A. Christensen

  Explaining State Ownership in Listed Companies in Norway

  Enterprise & Society (2023), 1–26, doi:10.1017/eso.2023.19

 • Pål Nygaard,Trond Holmen Erlien & Tine Petersen Malonæs

  The Role of Projects in Shaping Businesses Capabilities and Structure since the 1960s

  Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.

  Abstract
  Project studies have emerged as a thriving subfield of management and organisation research. Central to project studies, is the idea that engaging in projects has long-term effects on businesses capabilities and structure. While understanding organisational change has been central to business history’s mission, historians have paid little attention to the role projects play in shaping organisations. We address this gap. Based on three cases, we analyse why and how businesses in different contexts increased their engagement with projects, whether their engagement was part of a conscious strategy, and how it affected their structure and capabilities. The article contributes to business history by showing how concepts developed in project studies cast new light on projects as a historical phenomenon and provides a valuable theoretical framework for explaining organisational change. Based on this, we suggest projects constitute a fruitful avenue for further historical research and interdisciplinary dialogue with management and organisation research.

 • Ola Innset

  Dual Argument, Double Truth: On the Continued Importance of the State in Neoliberal Thought

  Journal of the History of Economic Thought, First View, pp. 1 - 21

  DOI: https://doi.org/10.1017/S105383722200044X

  Abstract:
  It has been established that the neoliberal creed arising in the interwar and early postwar years, despite its strong rejection of economic planning, also entailed a rejection of laissez-faire liberalism. This article argues that recent attempts at construing early neoliberalism as thus being a more nuanced or moderate creed than later iterations are nonetheless flawed. The “dual argument” of early neoliberalism indicated a new approach to market liberalism in which the state was not seen as the market’s opposite but rather its precondition. This important move is obscured by the language of moderation and nuance. In place of “the radicalization thesis,” the second part of the article considers Philip Mirowski’s concept of a “double-truth doctrine” and argues that an appreciation of the state for social and economic governance is a common feature of different neoliberalisms, which nonetheless differ in their preferred policy suggestions for the use of state power.

 • Yvette Lind

  Scandinavian Law through the Looking Glass: A Comparative Study on the Historical Development of GAARs in Sweden, Denmark, and Norway

  Harris, Peter & Cogan, Dominic de (red.). Studies in the History of Tax Law, Volume 11

  This paper explores how general anti-avoidance rules (GAARs) have developed over time in the Scandinavian countries (Sweden, Denmark, and Norway) and what this development can convey when considering legal culture and legal traditions in the individual countries. Consequently, the issue is approached from a comparative perspective. The traditional acceptance of a strong Scandinavian legal culture is revisited with the intention of providing an enhanced understanding of the power dynamics between the legislator, the judiciary, and the tax administration within the Scandinavian tax systems. The findings of the study are of great relevance to other jurisdictions given the impact of ongoing international tax developments at OECD and EU level.

 • Espeli, Harald

  Handelslønnsloven 1918–1925 – et lokalhistorisk perspektiv

  Artikkelen beskriver og analyserer i hvilken grad og hvordan minstelønnsloven for underordnede handelsfolk av 1918 ble innført og eventuelt avviklet i norske kommuner frem til loven ble avviklet i 1925.

2022

 • Espeli, Harald

  Bør Riksrevisjonen fortsatt være Stortingets revisor?

  Høsten 2021 dokumenterte Aftenposten at Riksrevisjonen i 2017 hadde stanset sin igangsatte etterlevelsesrevisjon av sikkerhetsarbeidet på Stortinget på grunn av motstand fra Stortingets presidentskap og direktør.

  Saken viser at Riksrevisjonen ikke hadde den nødvendige uavhengighet til sin egen oppdragsgiver, men lot den reviderte bestemme hva som skulle revideres. Det er strid med grunnleggende revisjonsprinsipper der hensynet til revisors uavhengighet har blitt vektlagt stadig sterkere de siste tiårene. De mange mediaavsløringer de siste årene av mangelfulle kontrollrutiner knyttet til stortingsrepresentanters reiseregninger, ventegodtgjørelser og pendlerleiligheter viser at Riksrevisjonen ikke har tillagt relevant risiko for tilliten til Stortinget som institusjon tilstrekkelig vekt i sitt revisjonsarbeid. Derfor reises spørsmålet om Riksrevisjonen fortsatt bør være Stortingets revisor. Artikkelen er basert på dokumentanalyse og relevant litteratur.

 • Knut Sogner

  Norway’s Pharmaceutical Revolution. Pursuing and Accomplishing Innovation in Nyegaard & Co, 1945-1997

  Oxford University Press 2022

 • Espeli, Harald

  Fra lokal til nasjonal offentlighet. Offentlige skattelister gjennom mer enn 200 år

  Skatterett, 41 (2): 180-220

  Offentlige skattelister – det vil si oversikter over antatt skattbar inntekt og formue og ilagt skatt – har en lang historie i Norge. Denne artikkelen utforsker de offentlige skattelistenes røtter og de sentrale historiske begrunnelsene for dette offentlighetsprinsippet. Offentlige skattelister og klagerett på egen og andres ligning var historisk sett siamesiske tvillinger og skulle bidra til kvalitetssikring av ligningen og lave administrasjonskostnader. Det reflekterte at ligningsforvaltningen var kommunal og i all hovedsak ble utført av valgte lekmenn frem til andre verdenskrig. Offentlighet og klagerett ble gradvis koblet fra hverandre, og klageretten på andres ligning forsvant. Etter andre verdenskrig fantes det ikke lenger noen klar direkte kobling mellom offentlige skattelister og klageretten.

 • Stefano Agnoletto

  Factories, workers and entrepreneurs: Teaching the history of industrialization in school

  Journal of Social Studies and History Education, 6 (2), 1-28

 • Espeli, Harald

  Norway. From Municipal Independence to Complete State Control of Direct Taxation: Norwegian Taxation History since 1814

  In History and Taxation, edited by Peter Essers. Eatlp International Tax Series, 491-511. Amsterdam: IBFD, 2022

 • Espeli, Harald

  ITT, Lm Ericsson and Their Market-Sharing Cartel in Denmark and Norway in the 1930s

  In A History of Business Cartels. International Politics, National Policies and Anti-Competitive Behavior, edited by Martin Shanahan and Susanna Fellman, 105-121. London: Routledge, 2022

 • Sverre August Christensen

  Capitalism and State Ownership Models

  “Capitalism and State Ownership Models” i Evolutions of Capitalism: Historical Perspectives, 1200–2000

2021

2020

2019

2018

2017

 • Lars Christian Bruno

  Palm oil plantation productivity during the establishment of the Malaysian refinery sector 1970–1990

  Artikkelen står i Economic History of Developing Regions. 2017, 32 (3), pp.221-269.

 • Harald Espeli

  Pensjonsløftet: statlige tjenestepensjoner gjennom 200 år

  Pax forlag 2017 (ISBN 9788253040103) 

 • Pål Nygaard

  Vegvesenet under okkupasjonen

  Denne artikkelen er skrevet for Universitetets historieportal

 • Espen Ekberg

  Against the Tide: Understanding the Commercial Success of Nordic Consumer Co-operations 1950-2010

  Artikkelen er publisert i boken "A global history of consumer co-operation since 1850: Movements and Businesses" av Mary Hilson, Silke Neunsinger og Greg Patmore (red)

 • Lars Thue

  Vertskap for vannkraft

  Landssamanslutninga av vasskraftkommunar 40 år. ISBN 9788245023145, 102 s.

 • Atle Andreaasen Raa

  A discourse analysis of Joan Robinson’s The Economics of Imperfect Competition

  Atle A Raa har skrevet artikkel sammen med Birgit H Jevnaker i tidsskriftet SageMangement Learning;  Circles of intellectual discovery in Cambridge and management learning: A discourse analysis of Joan Robinson’s The Economics of Imperfect Competition

 • Sverre A Christensen, Espen Ekberg, Christine Myrvang og Trond Bergh

  Storebrands og forsikringsbransjens historie 1767 - 2017

  Storebrand fyller 250 år og feirer med en jubileumsbok. Bokverket utgis av Universitetsforlaget og består av 2 bind på til sammen 1000 sider.  «Ulykkens frukter» er tittel på første bind, som rommer historien fra 1700-tallet fram til 1945. I sentrum for beretningen står skadeselskapet Storebrand og livselskapet Idun. «Skadeskutt og livskraftig» er verkets andre bind og tar for seg perioden fra 1945-2017. Boken er en spenningsfylt beretning om et finanskonsern gjennom vekst og turbulente tider.

2016

 • Lars Christian Bruno, Jari Eloranta, Jari Ojala og Jaakko Pehkonen

  Equality and convergence in Nordic societies in the long run: Europe and other comparative mirrors

  Artikkelen står i ANU Centre for European Studies Briefing Paper Series. 2016, ISSN 1838-0379.

 • Harald Espeli

  The Economic Effects of the German Occupation of Norway, 1940-1945

  I: Paying for Hitler's War: The Consequences of Nazi Hegemony for Europe. Cambridge University Press 2016 ISBN 978-1-107-04970-3. ss. 235-265.

 • Rolv Petter Amdam

  Executive education and the managerial revolution: The birth of executive education at Harvard Business School

  “Executive education and the managerial revolution: The birth of executive education at Harvard Business School” i Business History Review, 2016, Vol 90, No. 4, pp. 671-670.

 • Harald Espeli

  Transparency of cartels and cartel registers: a regulatory innovation from Norway?

  I Regulating Competiton. Cartel registers in the twentieth-century world. Susanna Fellman og Martin Shanahan. Routledge explorations in economic history 2016 (ISBN 9781138021648) ss 133-151.

 • Harald Espeli

  Fra privat til statlig advokatkontor. Dragkampen om organiseringen av Regjeringsadvokatembetet 1917-1962

  I Embetet. Regjeringsadvokaten 1816-2016 red. Mestad, Adele Matheson, Fredrik Sejersted og Elsabeth Stenwig: Oslo: Regjeringsadvokaten. 2016. ss. 101-152.

 • Harald Espeli

  Incentive Structures and State Regulations of the Norwegian Economy

  I: Industrial Collaboration in Nazi-Occupied Europe: Norway in Context. Palgrave Macmillan 2016 ISBN 978-1-137-53422-4.

 • Harald Espeli

  Den norske advokatbransjens kommersielle hamskifte fra midten av 1970-tallet

  I: Historikere i oppdrag. Festskrift til Trond Bergh, Sverre Knutsen og Lars Thue i anledning 70-årsdagene i 2015 og 2016. Novus Forlag 2016 ISBN 978-82-7099-858-6.ss. 165-188.

 • Harald Espeli og Yngve Nilsen

  Riksrevisjonens historie 1816-2016

  Fagbokforlaget 2016 (ISBN 978-82-450-1774-8) 608 s.

 • Harald Espeli og Finn Erhard Johannesen

  Historikere i oppdrag

  Festskrift til Trond Bergh, Sverre Knutsen og Lars Thue i anledning 70-årsdagene i 2015 og 2016. Novus Forlag 2016 (ISBN 978-82-7099-858-6) 442 s.

 • Pål Nygaard

  Veisystemet i Norge - teknokratistyrt eller offer for distriktspolitikk?

  I: Historikere i oppdrag. Festskrift til Trond Bergh, Sverre Knutsen og Lars Thue i anledning 70-årsdagene i 2015 og 2016. Novus Forlag 2016 ISBN 978-82-7099-858-6.

 • Pål Nygaard

  Fortrengte veier - Fortielsen av de norske veienes historie under krigen

  I: Fortidsminneforeningens årbok 2016. Oslo: Fortidsminneforeningen 2016 ISBN 9788290052831. ss. 101-111.

 • Harald Espeli og Trond Bergh

  Tiden går. Gjensidige i 200 år

  Fagbokforlaget 2016 (ISBN 978-82-450-1892-9) 576 s.

 • Christine Myrvang

  Kafferevolusjonen

  Publisert i BI Business Review. Artikkelen ble også publisert i Universitetsforlagets blogg Ublogg 3 i august 2016 under tittelen "Den vakuumpakkede kafferevolusjonen"

 • Lars Thue, Espen Ekberg og Christine Myrvang

  Mellommannen. Joh. Johannson og kampen om dagligvaremarkedet 1866-2016

  Universitetsforlaget. 2016. (ISBN 978-82-15-02541-4). 636 s.

 • Sverre Richard Knutsen

  Through periods of stability and upheaval - The main factors underpinning the longevity of Major Norwegian banks 1848–2000

  I: M. Lescure (ed.) Immortal Banks. Strategies, Structures and Performances of major Banks, Genève 2016. ss. 91-110.

 • Mikael Lönnborg og Mats Larsson

  Regulation competition of Swedish Insurance Business. The Role of the Insurance Cartel Registry

  I: Regulating Competition.Cartel Registers in the Twentieth Century World. Routledge 2016 (ISBN 978-1-13-802164-8) ss. 248-267.

 • Ekberg, Espen; Merok Eivind

  'Business history' som innfallsvinkel til skipsfartshistorien

  I: Entreprenørskap i næringsliv og politikk. Festskrift til Even Lange. Novus Forlag 2016 (ISBN 978-82-7099-854-8) ss. 57-79.

 • Lönnborg, Mikael; Larsson, Mats

  Kundägda svenska försäkringsbolag: Ett framgångsrecept?

  I: Historikere i oppdrag. Festskrift til Trond Bergh, Sverre Knutsen og Lars Thue i anledning 70-årsdagene i 2015 og 2016. Novus Forlag 2016 (ISBN 978-82-7099-858-6) ss. 117-140.

 • Sogner, Knut

  Business History and Innovation.

  I: A History of the Global Economy. From 1500 to the Present. Cambridge University Press 2016 (ISBN 978-1-107-10470-9) ss. 117-118.

 • Sogner, Knut

  Ressursbedrifter og naturressurser

  I: Entreprenørskap i næringsliv og politikk. Festskrift til Even Lange. Novus Forlag 2016 (ISBN 978-82-7099-854-8) ss. 99-112.

 • Sogner, Knut; Lie, Einar; Aven, Håvard

  Forord til festskrift

  I: Festskrift til Even Lange. Novus Forlag 2016 (ISBN 978-82-7099-854-8) ss. 7-12.

 • Sogner, Knut; Lie, Einar; Aven, Håvard

  Entreprenørskap i næringsliv og politikk

  Festskrift til Even Lange. Novus Forlag 2016 (ISBN 978-82-7099-854-8) 324 s.

 • Thue, Lars

  Arvesølvet og vannkraftens politiske økonomi

  Nytt Norsk Tidsskrift 04/2016 (Volum 32)

 • Myrvang, Christine

  Kunsten å lage store mengder helt like ting : en disiplineringshistorie om 1800-tallets våpenproduksjon

  Arbeiderhistorie 2016 ss. 12-35.

 • Myrvang, Christine

  Kunsten å lage store mengder helt like ting. En disiplineringshistorie om 1800-tallets våpenproduksjon

  Arbeiderhistorie 2016 ss. 12-35.

 • Myrvang, Christine

  Tingenes kalde krig

  Arr. Idéhistorisk tidsskrift 2016 (1) ss. 39-47.

 • Myrvang, Christine

  Tingenes kalde krig: den kalde krigen hadde sin hjemmefront - hvor tingene ble brukt som våpen

  Arr. Idéhistorisk tidsskrift 2016; Volume 28 (1) ss. 39-47.

 • Seip Åsmund Arup, Kristin Alsos og Pål Nygaard

  I arbeidsfredens tjeneste. Arbeidsretten gjennom 100 år

  I arbeidsfredens tjeneste. Arbeidsretten gjennom 100 år. Pax Forlag A/S. 2016. (ISBN 9788253038773)

2015

 • Christensen, Sverre A.

  Liberale verdier og statlig eierskap

  Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. Volum 18(4) 2015, s. 75-83

 • Rolv Petter Amdam og Ove Bjarnar

  Globalization and the development of industrial clusters: Comparing two Norwegian clusters 1900-2010

  “Globalization and the development of industrial clusters: Comparing two Norwegian clusters 1900-2010”, i Business History Review, 2015, Vol 89, No. 4, pp. 693-716.

 • Ekberg, Espen, Even Lange og Andreas Nybø

  Martime entrepreneurs and policy-makers: a historical approach to comtemporary economic globalization

  Journal of Global History 10 (1) 2015. s. 171-193

 • Ekberg, Espen

  Bokanmeldelse

  av Trams or tailfins? Public and private prosperity in postwar West Germany and the United States av Jan L Logemann, The University of Chicago Press (ISBN 9780226491493). Business History, Volum 57 (5-6) 2015, s. 950-952.

 • Ekberg, Espen

  Bokanmeldelse

  Chris Jephson og Henning Morgen, Creating Global Opportunities. Maersk Line and Containerisation 1973-2013. (Cambridge University Press 2014, 442 s.). HDB og Lars Jenen, Culture shock in Maersk Line - From entrepreneurs and kings to modern efficiency (Vespucci Martime Publishing 254 s), e-book Forum Navale 2015.

 • Espeli, Harald

  Striden om revisjonsordningen frem til 1918 og Grunnlovens rolle

  i Historisk Tidsskrift nr. 1, 2015.

 • Espeli, Harald

  Hvem tjente og hvem tapte på krigen?

  på Norgeshistorie.no. 2015.

 • Espeli, Harald

  Hvordan påvirket andre verdenskrig norsk økonomi?

  på Norgeshistorie.no. 2015.

 • Larsen, Eirinn

  From Economic to Political Citizenship: The Female Vote Revisited

 • Larsen, Eirinn

  Et stykke forskningsrådshistorie

  I Bulletine, Universitetet i Oslo, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, nr. 2, 2015. s 14-15

 • Larsen, Eirinn

  Men’s History: From Method to Missionaries

  i Gender and History, Vol. 27 (nr. 1) april 2015, s. 232-238

 • Lønnborg, Mikael og Anders Kleverman

  Svenska Försäkringsföreningen ur ett historiskt perspektiv

  Nordisk Försäkringstidsskrift (NFT). Volum 4. 2015.

 • Lønnborg, Mikael

  Försäkringsvärlden i gungning

  Företakshistoria. Volum 2 (1) 2015, s. 47-51.

 • Sogner, Knut og Jari Ojala

  Re-collating in the Nordic economic history research community

  Scandinavian Economic History Review. Volum 63 (3) 2015, s. 213-214.

 • Thue, Lars

  Norway: a resource based and democratic capitalism

  (på koreansk) i Creating Nordic Capitalism (Korean Translation): Koeran Sudies Information Co. Ltd. 2015 (ISBN 978-89-268-4552-3), s. 648-809.

 • Thue, Lars og Martin Jes Iversen

  Creating Nordic Capitalism - the business history of competitive periphery, Introduction

  (på koreansk) i Creating Nordic Capitalism (Korean translation): Korean Studies Information Co.Ltd. 2015. (ISBN 978-89-268-4552-3), s. 21-51.

 • Espeli, Harald

  Striden om revisjonsordningen frem til 1918 og Grunnlovens rolle

  Historisk Tidsskrift nr 1. 2015. s. 51-75.

2014

 • Christensen, Sverre August

  Globaliseringens fortellinger : ABB Norges konsernansvar for olje- og gassvirksomhet

  Næringsliv og historie. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3698-4. s. 61-92

 • Ekberg, Espen og Even Lange

  Business History and Economic Globalisation

  Business History, Volume 56 (1) 2014. s. 101-115

 • Ekberg, Espen; Lønnborg, Mikael; Myrvang, Christine

  Innledning: Mellom næringsliv og historie

  Næringsliv og historie. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3698-4. s. 7-33

 • Ekberg, Espen; Lønnborg, Mikael; Myrvang, Christine

  Næringsliv og historie

  Pax Forlag 2014 (ISBN 978-82-530-3698-4). 382 s.

 • Espeli, Harald

  Alltid skjermet, støttet og i en nasjonal særstilling? Norsk jordbruksproteksjonisme gjennom 150 år

  i Næringsliv og historie. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3698-4. s. 197-221

 • Espeli, Harald og Harald Rinde

  Advokatene

  Kapittel i Profesjonshistorier av Rune Slagstad og Jan Messel (red). Pax Forlag AS 2014 (ISBN 978-82-530-3752-3). s. 46-80

 • Espeli, Harald

  Cooperation on a purely matter-of-fact basis" : The Norwegian central bank and its relationship to the German supervisory authority during the occupation, 1940-1945

  i Scandinavian Economic History Review, Volum 62 (2) 2014, s.188-212

 • Espeli, Harald

  Liv og død, penger, politikk og kontroverser rundt livsforsikring i krigstid, 1914-1945

  i Å selge liv og død. Kommersielle strategier og kulturuttrykk i markedsføringen av død og dødsfrykt. Joensuu: University of Eastern Press of Eastern Finland 2014. ISBN 9789525934618. s. 130-151

 • Knutsen, Sverre

  Norske bankkriser siden 1880 - Særskilte trekk og felles mønstre

  i Næringsliv og historie. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3698-4. s. 93-124

 • Larsen, Eirinn

  Kjønn og næringslivshistorie

  i Næringsliv og historie. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3698-4. s. 268-297

 • Larsen, Eirinn

  A Socal History of Twentieth-Century Europe

  i Scandinavian Journal of History, Volum 39 (4) 2014. s. 535-538

 • Larsen, Eirinn

  Den uutforskede næringslivsmannen

  i Kilden. 2014.

 • Larsen, Eirinn

  Forretningskvinnene inntar næringslivet (1870-1900)

  i Politikk, profesjon og vekkelse. Kvinner i Norge på 1800- og 1900-tallet. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1703-8. s.139-161

 • Larsen, Eirinn

  Gender equality as a Nordic marketing scheme

  i NIKK, 2014.

 • Lønnborg, Mikael og Mats Larsson

  SCOR Sweden Re: A Century of Reinsurance

  i Nordisk Försäkringstidskrift (NFT) 2014 (4)

 • Lønnborg, Mikael

  Elden är lös!

  i Företagshistoria, Volum 1.(3) 2014 s. 41-44

 • Myrvang, Christine

  Det kvinner vil ha?

  i KILDEN - nettbasert fagmagasin om kjønnsforskning (Internett). 2014. 

 • Myrvang, Christine

  Det store krigen og våpenfabrikkens transformasjon: Kongsberg Våpenfabrikk under første verdenskrig

  i Fortid 2014 (3) s. 48-51

 • Myrvang, Christine

  Hullet i kjøttet: På sporet av døden i det militære våpenmarkedet, 1860-1914

  i Å selge liv og død. Kommersielle strategier og kulturuttrykk i markedsføringen av død og dødsfrykt. Joensuu: University of Eastern Press of Eastern Finland 2014 ISBN 9789525934618. s. 63-89

 • Nygaard, Pål

  Ledelsesprofesjoner i næringslivet. Hvorfor mistet ingeniørene hegemoniet til økonomene?

  i Næringsliv og historie. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3698-4. s. 125-144

 • Petersen, Tine

  Norsk valutakurspolitikk 1931-1933: Stabilitet eller fleksibilitet?

  i Næringsliv og historie. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3698-4. s. 147-172

 • Thue, Lars

  Næringslivshistoriens institusjonalisering i Norge

  i Næringsliv og historie. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3698-4. s. 322-351.

 • Thue, Lars

  En eksemplarisk fortelling om sparing og moral

  i Sparebankbladet 2014. 2014.

 • Thue, Lars

  Å konstruere sparebankenes historie

  Artikkel i Sparebankbladet nr. 4. 2014.

 • Øyangen, Knut

  Moderniserings-lokomotivet. Kongsberg Våpenfabrikks historie 1945-1987

  Moderniserings-lokomotivet. Kongsberg Våpenfabrikks historie 1945-1987. Pax Forlag A/S. 2014. (ISBN 9788253036533) 446 s. Dette er andre bind i trebindsverket om historien til Kongsberg Våpenfabrikk og Kongsberg Gruppen 1814-2014.

 • Thue, Lars

  Forandring og forankring. Sparebankene i Norge 1822-2014

  Forandring og forankring. Sparebankene i Norge 1822-2014. Universitetsforlaget. 2014. (ISBN 9788215022772) 432 s.

 • Sogner, Knut og Tine Petersen

  Strategiske samspill. Historien om Kongsberg Gruppen 1987-2014

  Strategiske samspill. Historien om Kongsberg Gruppen 1987-2014. Pax forlag A/S. 2014. (ISBN 9788253037455) 360 s. Dette er tredje og siste bind i trebindsverket om historien til Kongsberg Våpenfabrikk og Kongsberg Gruppen 1814-2014

 • Nygaard, Pål

  Store drømmer og harde realiteter

  Store drømmer og harde realiteter: Veibygging og biltrafikk i Norge 1912-1960. Pax forlag A/S. 2014. (ISBN 9788253037516) 332 s.

 • Myrvang, Christine

  Troskap og flid. Kongsberg Våpenfabrikks historie 1814-1945

  Troskap og flid. Kongsberg Våpenfabrikks historie 1814-1945. Pax Forlag A/S. 2014 (ISBN 9788253036526) 776 s. Dette er første bind i trebindsverket om historien til Kongsberg Våpenfabrikk og Kongsberg Gruppen 1814-2014.

 • Lønnborg, Mikael og Mats Larsson

  SCOR Sweden Re. 100 years of Swedish (re)insurance history.

  SCOR Sweden Re. 100 years of Swedish (re)insurance history. Dialogos Förlag. 2014. (ISBN 978917504283-1).

 • Knutsen, Sverre

  Kommunalbanken - mellom Wall Street og kommune-Norge. Finansiering av lokal velferd gjennom 85 år.

  Kommunalbanken - mellom Wall Street og kommune-Norge. Finansiering av lokal velferd gjennom 85 år. Fagbokforlaget. 2014. (ISBN 9788245013993) 219 s.

 • Ekberg, Espen, Mikael Lønnborg og Christine Myrvang (red)

  Næringsliv og histore

  Næringsliv og histore (antologi). Pax Forlag A/S. 2014. (ISBN9788253036984) 384 s. I tillegg artikler av: Sverre A Christensen, Sverre Knutsen, Pål Nygaard, Tine Petersen,Trond Bergh, Harald Espeli, Atle A Raa, Eirinn Larsen, Knut Sogner og Lars Thue.

2013

 • Nygaard, Pål

  Ingeniørenes gullalder. De norske ingeniørenes historie

  Dreyers forlag. 2013. (ISBN 978-82-8265-086-1) 373 s.

 • Lønnbord, Mikael, Mats Larsson og Karin Winroth

  Entreprenörskap og varumärken

  Gidlunds förlag. 2013. (ISBN 978-91-7844-888-3) s. 318 

 • Larsen, Eirinn, Hilde Danielsen og Ingeborg W. Ovesen

  Norsk Likestillingshistorie 1814-2013

  Norsk Likestillingshistorie 1814-2013. Fagbokforlaget. 2013. (ISBN 978-82-450-1452-5) s. 408. Boken er kåret til Årets vakreste bok i klassen Fakta- og oppslagsbøker/verk for voksne.  Designer Runa Døli og bilderedaktør Tone Svinningen.

2011