Sentre, forskningsgrupper og andre initiativ

Senter for næringslivs­historie

Næringslivet inntar en helt spesiell posisjon i det moderne samfunnet. Det er drivkraft for vekst og velstand, det produserer og distribuerer varer og tjenester vi omgir oss med og det er en vesentlig arena for utøvelse av makt.

 • Alle elementer
 • Forskningsartikler
 • Bøker
 • Publikasjoner
 • Espen Ekberg

  Radikal forvandling - DNB og den norske bankbransjen 1990-2004

  Les mer (+)

  Boken er utkommet på Universitetsforlaget i september 2020, 400 s.
  ISBN: 9788215031972.

 • Atle Andreaasen Raa

  The Value of Philanthropy: Some Economic and Ethical Perspectives from Adam Smith to the Post-World War II Era

  Les mer (+)

  Kapittelet står i Francisca Farache, Georgina Grigore, Alin Stancu and Davis McQueen (eds.), Values and Corporate Responsibility. CSR and Sustainable Development, Palgrave Macmillan, 2020, pp. 47-66.

   

   

   

 • Sverre A. Christensen

  Dubrowka - a free-standing company from a Norwegian family-network capitalism

  Les mer (+)

  Artikkelen står i Scandinavian Economic History Review (online version).
  Dette er en nettbasert encyclopedia som oppdateres jevnlig og har ikke årstall.

   

 • Rolv Petter Amdam, Ove Bjarnar og Dag Mangne Berge

  Resilience and related variety: The role of family firms in an ocean-related Norwegian region

  Les mer (+)

   Artikkelen står i Business History 2020 (online version)

 • Rolv Petter Amdam

  Executive Education

  Les mer (+)

  Artikkelen står i Oxford Research Encyclopedia of Business and Management, Oxford University Press (online)

 • Stefano Agnoletto

  Teaching of History Emigration: An Experience in Italian Schools (2015 -2018)

  Les mer (+)

  Artikkelen står i Journal of Social Studies and History Education (JSSHE), Fall 2020. 

 • Atle Andreassen Raa

  Adam Smiths synspunkter på skatt, avgifter og toll

  Les mer (+)

  Artikkelen, ss. 699-710, står i Festskrift til professor Ole Gjems.Onstads 70-årsdag, "Hvor din skatt er, vil også ditt hjerte være". Tore Bråthen, Eivind Furuseth og Anders Mikelsen (red.).

 • G. K. Adarkwah og Tine P. Malonæs

  Firm-specific advantages: a comprehensive review with a focus on emerging markets

  Les mer (+)

  Artikkelen er publisert 21. sept 2020 i Asia Pacific Journal of Management.

 • Rolv Petter Amdam

  Creating the new executive: Post-war executive education and socialization into the managerial elite

  Les mer (+)

  Creating the new executive: Post-war executive education and socialization into the managerial elite” i Management & Organizational History, 2020, online publication.

 • Rolv Petter Amdam, Randi Lunnan, Ove Bjarnar og Lise Halse

  Keeping up with the neighbors: The role of cluster identity in internationalization

  Les mer (+)
 • Pål Nygaard

  Engineering way lost. Norwegian engineers' reactions to challenges from Americanization and democracy

  Les mer (+)

  Artikkelen står i Management & Organizational History, publisert online 26. mai 2020.

 • Harald Espeli

  Pensjonstrygden for statens arbeidere (1917-1951)

  Les mer (+)

  Artikkelen står i Arbeiderhistorie nr. 1/2020, ss. 41-59.

 • Rolv Petter Amdam

  The internationalization of executive education: 1945-1970

  Les mer (+)

  “The internationalization of executive education: 1945-1970”, in Teresa da Silva Lopes, Christina Lubinski, Heidi J.S. Tworek (eds.), The Routledge Companion to the Makers of Global Business, London 2019: Routledge, pp. 125-137. 

 • Sverre Knutsen

  Profitten setter tonen og investeringene danser deretter

  Les mer (+)

  Artikkelen er En nyvurdering av bankkrisen i 1920-årene og står i Historisk Tidsskrift 3/19.

 • Rolv Petter Amdam, Robert Fredona og Sophus Reinert

  Breaking even: Political economy and private enterprise in the Norwegian glass industry, 1739–1803

  Les mer (+)
 • Harald Espeli

  En dråpe i havet? Krigsforsikringsordninger for sjøfolk og deres etterlatte under og etter første verdenskrig

  Les mer (+)

  Artikkelen står i "Mennesker og havet". Årbok for Norsk Maritimt Museum 2019.

 • Lars Thue

  En samlet kraft. Strøm og spenning på Agder 1990-2018

  Les mer (+)

  Boken er utgitt på Fagbokforlaget 2019. ISBN: 9788245021493.

 • Harald Espeli

  The Beginnings of Modern Collective Occupational Pensions in Business in Scandinavia, CA. 1900–1930

  Les mer (+)

  Artikkelen ble publisert online i Scandinavian Journal of History 1. april 2019.

 • Harald Espeli

  Statens arbeideres tjenstepensjoner (1814-1917)

  Les mer (+)

  Artikkelen står i Arbeiderhistorie 1/2019.

 • Stefano Agnoletto

  Labor conflicts in the Toronto construction industry, 1968–1973. A crossroads of ethnic issues, business innovations, class struggle, and union action

  Les mer (+)

  Artikkelen ble publisert online 5. juni 2019 i Labor History, Volume 60, 1-20.

 • Tina Åsgård og Pål Nygaard

  From Theoretical to Practical Competence on Health and Safety

  Les mer (+)

  Irene Lill & Emlyn Witt (red). Volume 2 - 10th Nordic Conference on Construction Economics and Organization. Vis sammendrag.

 • Harald Espeli

  En tvungen kasko- og krigsforsikringsforsikring for skip?

  Les mer (+)

  Artikkelen står i Sjøfartshistorisk Årbok 2017, men utgitt av Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum i 2019.

 • Harald Espeli

  Lokale organisasjoner med en nasjonal overbygning: Brannkassene og Samtrygd 1914-1939

  Les mer (+)

  Artikkelen står i Heimen nr. 3/2018, ss. 247-263.

 • Lars Thue

  Bokanmeldelse av "Nasjonens velstand. Norges økonomiske historie 1800-1940"

  Les mer (+)

  Lars Thues anmeldelse av Pål Thonstad Sandviks bok «Nasjonens velstand. Norges økonomiske historie 1800–1940», i Heimen  nr 4/2018.

 • Pål Nygaard

  Institutt for atomenergi og digitaliseringen av norsk aluminiumindustri1

  Les mer (+)

  Artikkelen er publisert i Historisk Tidskrift 04/2018 (Volum 97)

 • Sverre Christensen

  The capitalist state or the state as private owner

  Les mer (+)

  Kapittel 9 i BIs jubileumsbok "At the Forefront – looking Ahead", redaktør Amir Sasson. Boken er kommet ut på Universitetsforlaget 2018 og kan lastes ned her

 • Pål Nygaard og Haldor Byrkjeflot

  How and Why Management Has Not Become a Profession

  Les mer (+)

  Artikkel i antologien Professionalizing leadership: Debating Education, Certification and Practice, Anders örtenblad (ed.) Palgrave Macmillan, 2018.

 • Harald Espeli

  Lokale organisasjoner uten en nasjonal overbygning: Brannkassene 1816–1914

  Les mer (+)

  Artikkel i Heimen nr 1, 2018.

 • Harald Espeli

  Historiske perspektiver på dragkampen om offentlig tjenestepensjon

  Les mer (+)

  Artikkel i Nordisk Forskningstidsskrift nr. 2, 2018.

 • Knut Sogner

  Creativity, innovation, and the production of wealth

  Les mer (+)

  Kapittelet er i boken The Routledge Companion to Business Ethics av Eugene Heath, Byron Kaldis, Alexei Marcoux.

 • Espen Ekberg og Kristoffer Jensen

  The non-globalisation of modern food retailing: the case of the failed Coop Norden merger

  Les mer (+)

  Artikkelen kommer i neste nummer av Scandinavian Economic History Review, men er allerede er tilgjengelig online. 

 • Rolv Petter Amdam, Ove Bjarnar og Jinmin Wang

  The dynamic role of small- and medium-sized multinationals in global production networks: Norwegian maritime firms in the Greater Shanghai Region in China

  Les mer (+)
 • Espen Ekberg og Martin Jes Iversen

  Time for a Nordic business history initiative

  Les mer (+)

  Diskusjonsartikkel som kommer i neste nummer av Scandinavian Economic History Review, 1/2018.

 • Lars Christian Bruno

  Palm oil plantation productivity during the establishment of the Malaysian refinery sector 1970–1990

  Les mer (+)

  Artikkelen står i Economic History of Developing Regions. 2017, 32 (3), pp.221-269.

 • Harald Espeli

  Pensjonsløftet: statlige tjenestepensjoner gjennom 200 år

  Les mer (+)

  Pax forlag 2017 (ISBN 9788253040103) 

 • Pål Nygaard

  Vegvesenet under okkupasjonen

  Les mer (+)

  Denne artikkelen er skrevet for Universitetets historieportal

 • Espen Ekberg

  Against the Tide: Understanding the Commercial Success of Nordic Consumer Co-operations 1950-2010

  Les mer (+)

  Artikkelen er publisert i boken "A global history of consumer co-operation since 1850: Movements and Businesses" av Mary Hilson, Silke Neunsinger og Greg Patmore (red)

 • Lars Thue

  Vertskap for vannkraft

  Les mer (+)
 • Atle Andreaasen Raa

  A discourse analysis of Joan Robinson’s The Economics of Imperfect Competition

  Les mer (+)
 • Sverre A Christensen, Espen Ekberg, Christine Myrvang og Trond Bergh

  Storebrands og forsikringsbransjens historie 1767 - 2017

  Les mer (+)

  Storebrand fyller 250 år og feirer med en jubileumsbok. Bokverket utgis av Universitetsforlaget og består av 2 bind på til sammen 1000 sider. 
  «Ulykkens frukter» er tittel på første bind, som rommer historien fra 1700-tallet fram til 1945. I sentrum for beretningen står skadeselskapet Storebrand og livselskapet Idun. «Skadeskutt og livskraftig» er verkets andre bind og tar for seg perioden fra 1945-2017. Boken er en spenningsfylt beretning om et finanskonsern gjennom vekst og turbulente tider.

 • Lars Christian Bruno, Jari Eloranta, Jari Ojala og Jaakko Pehkonen

  Equality and convergence in Nordic societies in the long run: Europe and other comparative mirrors

  Les mer (+)

  Artikkelen står i ANU Centre for European Studies Briefing Paper Series. 2016, ISSN 1838-0379.

 • Harald Espeli

  The Economic Effects of the German Occupation of Norway, 1940-1945

  Les mer (+)

  I: Paying for Hitler's War: The Consequences of Nazi Hegemony for Europe. Cambridge University Press 2016 ISBN 978-1-107-04970-3. ss. 235-265.

 • Rolv Petter Amdam

  Executive education and the managerial revolution: The birth of executive education at Harvard Business School

  Les mer (+)
 • Harald Espeli

  Transparency of cartels and cartel registers: a regulatory innovation from Norway?

  Les mer (+)

  I Regulating Competiton. Cartel registers in the twentieth-century world. Susanna Fellman og Martin Shanahan. Routledge explorations in economic history 2016 (ISBN 9781138021648) ss 133-151.

 • Harald Espeli

  Fra privat til statlig advokatkontor. Dragkampen om organiseringen av Regjeringsadvokatembetet 1917-1962

  Les mer (+)

  I Embetet. Regjeringsadvokaten 1816-2016 red. Mestad, Adele Matheson, Fredrik Sejersted og Elsabeth Stenwig: Oslo: Regjeringsadovokaten. 2016. ss. 101-152.

 • Harald Espeli

  Incentive Structures and State Regulations of the Norwegian Economy

  Les mer (+)

  I: Industrial Collaboration in Nazi-Occupied Europe: Norway in Context. Palgrave Macmillan 2016 ISBN 978-1-137-53422-4.

 • Harald Espeli

  Den norske advokatbransjens kommersielle hamskifte fra midten av 1970-tallet

  Les mer (+)

  I: Historikere i oppdrag. Festskrift til Trond Bergh, Sverre Knutsen og Lars Thue i anledning 70-årsdagene i 2015 og 2016. Novus Forlag 2016 ISBN 978-82-7099-858-6.ss. 165-188.

 • Harald Espeli og Yngve Nilsen

  Riksrevisjonens historie 1816-2016

  Les mer (+)

  Fagbokforlaget 2016 (ISBN 978-82-450-1774-8) 608 s.

 • Harald Espeli og Finn Erhard Johannesen

  Historikere i oppdrag

  Les mer (+)

  Festskrift til Trond Bergh, Sverre Knutsen og Lars Thue i anledning 70-årsdagene i 2015 og 2016. Novus Forlag 2016 (ISBN 978-82-7099-858-6) 442 s.

 • Pål Nygaard

  Veisystemet i Norge - teknokratistyrt eller offer for distriktspolitikk?

  Les mer (+)

  I: Historikere i oppdrag. Festskrift til Trond Bergh, Sverre Knutsen og Lars Thue i anledning 70-årsdagene i 2015 og 2016. Novus Forlag 2016 ISBN 978-82-7099-858-6.

 • Pål Nygaard

  Fortrengte veier - Fortielsen av de norske veienes historie under krigen

  Les mer (+)

  I: Fortidsminneforeningens årbok 2016. Oslo: Fortidsminneforeningen 2016 ISBN 9788290052831. ss. 101-111.

 • Harald Espeli og Trond Bergh

  Tiden går. Gjensidige i 200 år

  Les mer (+)

  Fagbokforlaget 2016 (ISBN 978-82-450-1892-9) 576 s.

 • Christine Myrvang

  Kafferevolusjonen

  Les mer (+)

  Publisert i BI Business Review. Artikkelen ble også publisert i Universitetsforlagets blogg Ublogg 3 i august 2016 under tittelen "Den vakuumpakkede kafferevolusjonen"

 • Lars Thue, Espen Ekberg og Christine Myrvang

  Mellommannen. Joh. Johannson og kampen om dagligvaremarkedet 1866-2016

  Les mer (+)

  Universitetsforlaget. 2016. (ISBN 978-82-15-02541-4). 636 s.

 • Sverre Richard Knutsen

  Through periods of stability and upheaval - The main factors underpinning the longevity of Major Norwegian banks 1848–2000

  Les mer (+)

  I: M. Lescure (ed.) Immortal Banks. Strategies, Structures and Performances of major Banks, Genève 2016. ss. 91-110.

 • Mikael Lönnborg og Mats Larsson

  Regulation competition of Swedish Insurance Business. The Role of the Insurance Cartel Registry

  Les mer (+)

  I: Regulating Competition.Cartel Registers in the Twentieth Century World. Routledge 2016 (ISBN 978-1-13-802164-8) ss. 248-267.

 • Ekberg, Espen; Merok Eivind

  'Business history' som innfallsvinkel til skipsfartshistorien

  Les mer (+)

  I: Entreprenørskap i næringsliv og politikk. Festskrift til Even Lange. Novus Forlag 2016 (ISBN 978-82-7099-854-8) ss. 57-79.

 • Lönnborg, Mikael; Larsson, Mats

  Kundägda svenska försäkringsbolag: Ett framgångsrecept?

  Les mer (+)

  I: Historikere i oppdrag. Festskrift til Trond Bergh, Sverre Knutsen og Lars Thue i anledning 70-årsdagene i 2015 og 2016. Novus Forlag 2016 (ISBN 978-82-7099-858-6) ss. 117-140.

 • Sogner, Knut

  Business History and Innovation.

  Les mer (+)

  I: A History of the Global Economy. From 1500 to the Present. Cambridge University Press 2016 (ISBN 978-1-107-10470-9) ss. 117-118.

 • Sogner, Knut

  Ressursbedrifter og naturressurser

  Les mer (+)

  I: Entreprenørskap i næringsliv og politikk. Festskrift til Even Lange. Novus Forlag 2016 (ISBN 978-82-7099-854-8) ss. 99-112.

 • Sogner, Knut; Lie, Einar; Aven, Håvard

  Forord til festskrift

  Les mer (+)

  I: Festskrift til Even Lange. Novus Forlag 2016 (ISBN 978-82-7099-854-8) ss. 7-12.

 • Sogner, Knut; Lie, Einar; Aven, Håvard

  Entreprenørskap i næringsliv og politikk

  Les mer (+)

  Festskrift til Even Lange. Novus Forlag 2016 (ISBN 978-82-7099-854-8) 324 s.

 • Thue, Lars

  Arvesølvet og vannkraftens politiske økonomi

  Les mer (+)

  Nytt Norsk Tidsskrift 04/2016 (Volum 32)

 • Myrvang, Christine

  Kunsten å lage store mengder helt like ting : en disiplineringshistorie om 1800-tallets våpenproduksjon

  Les mer (+)

  Arbeiderhistorie 2016 ss. 12-35.

 • Myrvang, Christine

  Kunsten å lage store mengder helt like ting. En disiplineringshistorie om 1800-tallets våpenproduksjon

  Les mer (+)

  Arbeiderhistorie 2016 ss. 12-35.

 • Myrvang, Christine

  Tingenes kalde krig

  Les mer (+)

  Arr. Idéhistorisk tidsskrift 2016 (1) ss. 39-47.

 • Myrvang, Christine

  Tingenes kalde krig: den kalde krigen hadde sin hjemmefront - hvor tingene ble brukt som våpen

  Les mer (+)

  Arr. Idéhistorisk tidsskrift 2016; Volume 28 (1) ss. 39-47.

 • Seip Åsmund Arup, Kristin Alsos og Pål Nygaard

  I arbeidsfredens tjeneste. Arbeidsretten gjennom 100 år

  Les mer (+)

  I arbeidsfredens tjeneste. Arbeidsretten gjennom 100 år. Pax Forlag A/S. 2014. (ISBN 9788253038773)

 • Christensen, Sverre A.

  Liberale verdier og statlig eierskap

  Les mer (+)

  Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. Volum 18(4) 2015, s. 75-83

 • Rolv Petter Amdam og Ove Bjarnar

  Globalization and the development of industrial clusters: Comparing two Norwegian clusters 1900-2010

  Les mer (+)
 • Ekberg, Espen, Even Lange og Andreas Nybø

  Martime entrepreneurs and policy-makers: a historical approach to comtemporary economic globalization

  Les mer (+)

  Journal of Global History 10 (1) 2015. s. 171-193

 • Ekberg, Espen

  Bokanmeldelse

  Les mer (+)

  av Trams or tailfins? Public and private prosperity in postwar West Germany and the United States av Jan L Logemann, The University of Chicago Press (ISBN 9780226491493). Business History, Volum 57 (5-6) 2015, s. 950-952.

 • Ekberg, Espen

  Bokanmeldelse

  Les mer (+)

  Chris Jephson og Henning Morgen, Creating Global Opportunities. Maersk Line and Containerisation 1973-2013. (Cambridge University Press 2014, 442 s.).

  HDB og Lars Jenen, Culture shock in Maersk Line - From entrepreneurs and kings to modern efficiency (Vespucci Martime Publishing 254 s), e-book Forum Navale 2015.

 • Espeli, Harald

  Striden om revisjonsordningen frem til 1918 og Grunnlovens rolle

  Les mer (+)

  Historisk Tidsskrift nr. 1, 2015. Les artikkel

 • Espeli, Harald

  Hvem tjente og hvem tapte på krigen?

  Les mer (+)

  på Norgeshistorie.no. 2015.

 • Espeli, Harald

  Hvordan påvirket andre verdenskrig norsk økonomi?

  Les mer (+)

  på Norgeshistorie.no. 2015.

 • Larsen, Eirinn

  From Economic to Political Citizenship: The Female Vote Revisited

  Les mer (+)

  i K. Nordberg, H. Roll-Hansen, E. Sandmo og H. Sandvik (red.) Myndighet og medborgerskap. Festskrift til Gro Hagemann, Novus forlag, Oslo 2015: 71-84

 • Larsen, Eirinn

  Et stykke forskningsrådshistorie

  Les mer (+)

  Bulletine, Universitetet i Oslo, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, nr. 2, 2015. s 14-15

 • Larsen, Eirinn

  Men’s History: From Method to Missionaries

  Les mer (+)

  Gender and History, Vol. 27 (nr. 1) april 2015, s. 232-238

 • Lønnborg, Mikael og Anders Kleverman

  Svenska Försäkringsföreningen ur ett historiskt perspektiv

  Les mer (+)

  Nordisk Försäkringstidsskrift (NFT). Volum 4. 2015.

 • Lønnborg, Mikael

  Försäkringsvärlden i gungning

  Les mer (+)

  Företakshistoria. Volum 2 (1) 2015, s. 47-51.

 • Sogner, Knut og Jari Ojala

  Re-collating in the Nordic economic history research community

  Les mer (+)

  Scandinavian Economic History Review. Volum 63 (3) 2015, s. 213-214.

 • Thue, Lars

  Norway: a resource based and democratic capitalism

  Les mer (+)

  (på koreansk) i Creating Nordic Capitalism (Korean Translation): Koeran Sudies Information Co. Ltd. 2015 (ISBN 978-89-268-4552-3), s. 648-809.

 • Thue, Lars og Martin Jes Iversen

  Creating Nordic Capitalism - the business history of competitive periphery, Introduction

  Les mer (+)

  (på koreansk) i Creating Nordic Capitalism (Korean translation): Korean Studies Information Co.Ltd. 2015. (ISBN 978-89-268-4552-3), s. 21-51.

 • Espeli, Harald

  Striden om revisjonsordningen frem til 1918 og Grunnlovens rolle

  Les mer (+)

  Historisk Tidsskrift nr 1. 2015. s. 51-75. Les artikkelen.

 • Christensen, Sverre August

  Globaliseringens fortellinger : ABB Norges konsernansvar for olje- og gassvirksomhet

  Les mer (+)

  Næringsliv og historie. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3698-4. s. 61-92

 • Ekberg, Espen og Even Lange

  Business History and Economic Globalisation

  Les mer (+)

  Business History, Volume 56 (1) 2014. s. 101-115

 • Ekberg, Espen; Lønnborg, Mikael; Myrvang, Christine

  Innledning: Mellom næringsliv og historie

  Les mer (+)

  Næringsliv og historie. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3698-4. s. 7-33

 • Ekberg, Espen; Lønnborg, Mikael; Myrvang, Christine

  Næringsliv og historie

  Les mer (+)

  Pax Forlag 2014 (ISBN 978-82-530-3698-4). 382 s.

 • Espeli, Harald

  Alltid skjermet, støttet og i en nasjonal særstilling? Norsk jordbruksproteksjonisme gjennom 150 år

  Les mer (+)

  i Næringsliv og historie. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3698-4. s. 197-221

 • Espeli, Harald og Harald Rinde

  Advokatene

  Les mer (+)

  Kapittel i Profesjonshistorier av Rune Slagstad og Jan Messel (red). Pax Forlag AS 2014 (ISBN 978-82-530-3752-3). s. 46-80

 • Espeli, Harald

  Cooperation on a purely matter-of-fact basis" : The Norwegian central bank and its relationship to the German supervisory authority during the occupation, 1940-1945

  Les mer (+)

  i Scandinavian Economic History Review, Volum 62 (2) 2014, s.188-212

 • Espeli, Harald

  Liv og død, penger, politikk og kontroverser rundt livsforsikring i krigstid, 1914-1945

  Les mer (+)

  i Å selge liv og død. Kommersielle strategier og kulturuttrykk i markedsføringen av død og dødsfrykt. Joensuu: University of Eastern Press of Eastern Finland 2014. ISBN 9789525934618. s. 130-151

 • Knutsen, Sverre

  Norske bankkriser siden 1880 - Særskilte trekk og felles mønstre

  Les mer (+)

  i Næringsliv og historie. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3698-4. s. 93-124

 • Larsen, Eirinn

  Kjønn og næringslivshistorie

  Les mer (+)

  i Næringsliv og historie. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3698-4. s. 268-297

 • Larsen, Eirinn

  A Socal History of Twentieth-Century Europe

  Les mer (+)

  i Scandinavian Journal of History, Volum 39 (4) 2014. s. 535-538

 • Larsen, Eirinn

  Den uutforskede næringslivsmannen

  Les mer (+)

  i Kilden. 2014.

 • Larsen, Eirinn

  Forretningskvinnene inntar næringslivet (1870-1900)

  Les mer (+)

  i Politikk, profesjon og vekkelse. Kvinner i Norge på 1800- og 1900-tallet. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1703-8. s.139-161

 • Larsen, Eirinn

  Forretningskvinner er ikke interessant nok for historieskriverne

  Les mer (+)

  i forskning.no (Internett). 2014. 

 • Larsen, Eirinn

  Gender equality as a Nordic marketing scheme

  Les mer (+)

  i NIKK (Internett). 2014.

 • Lønnborg, Mikael og Mats Larsson

  SCOR Sweden Re: A Century of Reinsurance

  Les mer (+)

  i Nordisk Försäkringstidskrift (NFT) 2014 (4)

 • Lønnborg, Mikael

  Elden är lös!

  Les mer (+)

  i Företagshistoria, Volum 1.(3) 2014 s. 41-44

 • Myrvang, Christine

  Det kvinner vil ha?

  Les mer (+)

  i KILDEN - nettbasert fagmagasin om kjønnsforskning (Internett). 2014. 

 • Myrvang, Christine

  Det store krigen og våpenfabrikkens transformasjon: Kongsberg Våpenfabrikk under første verdenskrig

  Les mer (+)

  i Fortid 2014 (3) s. 48-51

 • Myrvang, Christine

  Hullet i kjøttet: På sporet av døden i det militære våpenmarkedet, 1860-1914

  Les mer (+)

  i Å selge liv og død. Kommersielle strategier og kulturuttrykk i markedsføringen av død og dødsfrykt. Joensuu: University of Eastern Press of Eastern Finland 2014 ISBN 9789525934618. s. 63-89

 • Nygaard, Pål

  Ledelsesprofesjoner i næringslivet. Hvorfor mistet ingeniørene hegemoniet til økonomene?

  Les mer (+)

  i Næringsliv og historie. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3698-4. s. 125-144

 • Petersen, Tine

  Norsk valutakurspolitikk 1931-1933: Stabilitet eller fleksibilitet?

  Les mer (+)

  i Næringsliv og historie. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3698-4. s. 147-172

 • Thue, Lars

  Næringslivshistoriens institusjonalisering i Norge

  Les mer (+)

  i Næringsliv og historie. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3698-4. s. 322-351.

 • Thue, Lars

  En eksemplarisk fortelling om sparing og moral

  Les mer (+)

  i Sparebankbladet 2014. 2014.

 • Thue, Lars

  Å konstruere sparebankenes historie

  Les mer (+)

  Artikkel i Sparebankbladet nr. 4. 2014.

 • Øyangen, Knut

  Moderniserings-lokomotivet. Kongsberg Våpenfabrikks historie 1945-1987

  Les mer (+)

  Moderniserings-lokomotivet. Kongsberg Våpenfabrikks historie 1945-1987. Pax Forlag A/S. 2014. (ISBN 9788253036533) 446 s. Dette er andre bind i trebindsverket om historien til Kongsberg Våpenfabrikk og Kongsberg Gruppen 1814-2014.

 • Thue, Lars

  Forandring og forankring. Sparebankene i Norge 1822-2014

  Les mer (+)

  Forandring og forankring. Sparebankene i Norge 1822-2014. Universitetsforlaget. 2014. (ISBN 9788215022772) 432 s.

 • Sogner, Knut og Tine Petersen

  Strategiske samspill. Historien om Kongsberg Gruppen 1987-2014

  Les mer (+)

  Strategiske samspill. Historien om Kongsberg Gruppen 1987-2014. Pax forlag A/S. 2014. (ISBN 9788253037455) 360 s. Dette er tredje og siste bind i trebindsverket om historien til Kongsberg Våpenfabrikk og Kongsberg Gruppen 1814-2014

 • Nygaard, Pål

  Store drømmer og harde realiteter

  Les mer (+)
 • Myrvang, Christine

  Troskap og flid. Kongsberg Våpenfabrikks historie 1814-1945

  Les mer (+)

  Troskap og flid. Kongsberg Våpenfabrikks historie 1814-1945. Pax Forlag A/S. 2014 (ISBN 9788253036526) 776 s. Dette er første bind i trebindsverket om historien til Kongsberg Våpenfabrikk og Kongsberg Gruppen 1814-2014.

 • Lønnborg, Mikael og Mats Larsson

  SCOR Sweden Re. 100 years of Swedish (re)insurance history.

  Les mer (+)

  SCOR Sweden Re. 100 years of Swedish (re)insurance history. Dialogos Förlag. 2014. (ISBN 978917504283-1).

 • Lønnborg, Mikael og Mats Larsson

  Finanskriser i Sverige.

  Les mer (+)

  Finanskriser i Sverige. 2014. Lund: Studentlitteratur

 • Knutsen, Sverre

  Kommunalbanken - mellom Wall Street og kommune-Norge. Finansiering av lokal velferd gjennom 85 år.

  Les mer (+)
 • Ekberg, Espen, Mikael Lønnborg og Christine Myrvang (red)

  Næringsliv og histore

  Les mer (+)

  Næringsliv og histore (antologi). Pax Forlag A/S. 2014. (ISBN9788253036984) 384 s. I tillegg artikler av: Sverre A Christensen, Sverre Knutsen, Pål Nygaard, Tine Petersen,Trond Bergh, Harald Espeli, Atle A Raa, Eirinn Larsen, Knut Sogner og Lars Thue.

 • Nygaard, Pål

  Ingeniørenes gullalder. De norske ingeniørenes historie

  Les mer (+)

  Dreyers forlag. 2013. (ISBN 978-82-8265-086-1) 373 s.

 • Lønnbord, Mikael, Mats Larsson og Karin Winroth

  Entreprenörskap og varumärken

  Les mer (+)

  Gidlunds förlag. 2013. (ISBN 978-91-7844-888-3) s. 318 

 • Larsen, Eirinn, Hilde Danielsen og Ingeborg W. Ovesen

  Norsk Likestillingshistorie 1814-2013

  Les mer (+)

  Norsk Likestillingshistorie 1814-2013. Fagbokforlaget. 2013. (ISBN 978-82-450-1452-5) s. 408. Boken er kåret til Årets vakreste bok i klassen Fakta- og oppslagsbøker/verk for voksne.  Designer Runa Døli og bilderedaktør Tone Svinningen.

 • Lars Christian Bruno og Stig Tenold

  The basis for South Korea’s ascent in the shipbuilding industry, 1970-90

  Les mer (+)

  Artikkelen står i The Mariner’s Mirror 97:3 (August 2011), pp. 201–217.

TIDLIGERE ARTIKLER

For artikler mellom 1990-2013, klikk her.

TIDLIGERE MONOGRAFIER

For monografier mellom 1989-2012, klikk her.