-
Senter for næringslivshistorie

Artikler (1990-2013)

2013

Ekberg, Espen. Co-operatives and the Social Question. The co-operative movement northern and eastern Europe (1880-1950). Book review. Scandinavian Economic History Review 2013

Espeli, Harald. Anmeldelse av Johs G Torstveit: Storsvindel, bankkrakk og nytt politisk parti i Arendal 1886-1888. Heimen Volum 50 (3), s. 282-286

Espeli, Harald. Economic Consequenses Of The German Occupation Of Norway 1940-1945. Scandinavian Journal of History, Volum 38 (4), s. 502-524

Espeli, Harald. Husdyrforsikringsforeningene - et lite lokalhistorisk fenomen. Heimen Volum 50 (1), s. 25-44

Espeli, Harald. Monetær utvikling og makroøkonomisk incentivstruktur særlig innenfor bygg og anlegg. Symposium "Arbeid på vegen. Vegvesenet og Organisation Todt 1940-45"

Espeli, Harald og Joachim Lund. Introduction to Special Issue: Wars, States and Economic Change in the Scandinavian Countries, 1600-2000. Scandinavian Journal of History Volume 38 (4), s. 399-404

Larsen, Eirinn."Likestillingslandets skygge. Utenlandske studenter og universitetets (dis)integrerende rolle i Norge", i Tidsskrift for kjønnsforskning, årgang 37, Nr. 1 - 2013: s. 3-25

Larsen, Eirinn."Kvinne- og kjønnshistoriens fortellinger", Kapittel 6 i Jan Heiret, Teemu Ryymin og Svein Atle Skålevåg (red.) Fortalt fortid. Norsk historieskrivning etter 1970, Pax, Oslo: s. 148-175

Larsen, Eirinn. Kronikk i Dagbladet 11. juni "Et jubileum for framtida", med Hilde Danielsen (Rokkansenteret) og Ingeborg Owesen (UiO)

Larsen, Eirinn. Kronikk i Moss Avis 18. september "Fjerner viktig historie!" - steds- og gatenavn er byens hukommelse og verdifulle kulturminner

Larsen, Eirinn. Likestillingslandets skygge. Utenlandske studenter og universitetets (dis)integrerende rolle i Norge. Tidsskrift for kjønnsforskning, Volum 37 81), s. 3-25

Larsen, Eirinn og Lars Fredrik Øksendal. "De glemte kvinnevalgene", Historisk tidsskrift, Bind 92, Nr. 4 - 2013: 564-590

Lønnborg, Mikael, Mats Larsson og Karin Winroth. Entreprenörskap och varumärken: En intoduktion i Entreprenörskap och varumärken. Gidlunds förlag ISBN 978-91-7844-888-3, s. 7-28

Lønnborg, Mikael og Marcus Box. Moderna varumärken och historiska entreprenörer i Entreprenörskap och varumärken, Gidlunds förlag ISBN 978-91-7844-888-3, s. 49-68

Myrvang, Christine. Mellom symbol og arbeid: Historiske perspektiver på konsum, ekspertise og varemerkenes praktiske element i Entreprenörskap og varumärken, Gidlunds förlag ISBN 978-91-7844-888-3, s. 159-175

Myrvang, Christine. Revolusjonerende teknologier. På Spissen (3), s. 34-35

Thue, Lars. Connections, Critically, and Complexity. Norwegian Electricity in Its European Context i The Making of Europe's Critical Infrastructure. Palgrave Macmillan ISBN 978-1-137-35872-1, s. 213-238

Thue, Lars. Sparebankenes kulturkamp. Sparebankbladet (2)

Thue, Lars. Sparebankforeningens samarbedi med tyskerne. Sparebankbladet (4)

Thue, Lars. Sparebankene som kvinnefrigjørere. Sparebankbladet (6/7)

Thue, Lars. "Sløydlæreren" som ble byggmester. Sparebankforeningens storhetstid 1965-1984. Sparebankbladet (9)

2012

Christensen, Sverre A.Innlegg i Dagens Næringsliv 25. august 2012: Ansvarsløse eliter

Ekberg, Espen. "Confronting three revolutions: Western European consumer co-operatives and their divergent development, 1950-2008", Business History 54.(6), s 1004-1021

Ekberg, Espen. "Organization: top down or bottom up? The organizational development of consumer co-operatives, 1950-2000," in Patrizia Battilani and Harm G. Schröter (eds) The Cooperative Business Movement, 1950 to the Present (Cambridge: Cambridge University Press, 2012

Ekberg, Espen. "Building the networks of trade: Perspectives on twentieth century maritime history," in Gelina Harlaftis, Stig Tenold and Jesús M. Valdaliso, The World's Key Industry. History and Economics of International Shipping (London: Palgrave Macmillan, 2012)(with Even Lange and Eivind Merok)

Ekberg, Espen. "The Growth of the Deep-Sea Car-Carrying Industry, 1960-2008," in Lewis R. Fischer and Even Lange (eds.), New directions in Norwegian maritime history (St. John's: International Maritime Economic History Association, 2012)

Ekberg, Espen. "Nordic shipping. A statistical overview", in Martin Jes Iversen, Even Lange and Stig Tenold (eds), Global Shipping in Small Nations: Nordic Experiences after 1960 (London: Palgrave Macmillan, 2012

Ekberg, Espen og Eivind Merok. Partners in world trade. Anglo-Norwegian shipping networks, 1855-1905 i: Britain and Norway: special relationships. Akademika forlag ISBN 978-8232-10-1771, s. 73-98

Espeli, Harald. Central banks under German rule during World War II: The case of Norway. Norges Bank's Working Papers 2012/2. Oslo: Norges Bank ISBN 978-8978-82-7553. 21 s

Espeli, Harald. "Gunnar Knudsens revisjonsordning og den problematiske start" på instituttseminaret på Institutt for historie og klassiske fag, NTNU 4. desember 2012

Espeli, Harald. Intervju i Nationen 19. februar under Aktuell om Tines situasjon

Espeli, Harald. "Monetary developments in Norway during the occupation" på NTNUs seminar: Industry in occupied Europe, Trondheim 3.-4. mai 2012

Espeli, Harald. "political radicalization and social movements in liberated Norway (1945-1947)" på konferansen Social Movements and the Change of Economic Elites in Europe after 1945, arrangert av Institut für soziale Bewegungen i Bochum 8.-9. november 2012

Larsen, Eirinn. "Selvgjorte kvinner. Kjønn, entreprenørskap og næringsliv rundt 1900", Heimen, 2 - 2012: 127-144.

Lönnborg, Mikael., Ögren, A. & Rafferty, M. (2012), "Banks and Swedish Financial Crises in the 1920s and 1930s", in: Kobrak, C. & Wilkins, M. (eds.) History and Financial Crisis: Lessons from the Twentieth Century, Routledge, London.

Lönnborg, M. (2012), "Innovatör och entreprenör inom försäkring och riskhantering. Carl Gustaf von Koch (1818-1876), I: Petersson, T. (Red.), Pengamakarna. 350 år av entreprenörskap och innovation inom det svenska finansiella systemet, Atlantis, Stockholm.

Lönnborg, M. (2012), "August Strindberg och försäkringsmarknaden", Nordisk Försäkringstidskift (Scandinavian Insurance Quarterly), No. 4, Stockholm. 13 pp.

Lønnborg, M. (2012), "Finansiella innovationer och entreprenörer – Carl Gustaf von Koch och Skandia", Nordisk Försäkringstidskrift (Scandinavian Insurance Quarterly), No. 2, Stockholm, 12 pp. http://www.nft.nu/content/article/finansiella-innovationer-och-entreprenorer-carl-gustaf-von-koch-och-skandia

Lønnborg, M. Insurance as Business. Small Scandinavian Countries Face International Competition. Business and Commercial Culture

Lønnborg, M. & Rytkönen, P. (2012), "Business history – Den internationella framväxten" Företagsminnen, Magasinet om Näringslivshistoria, Nr 2/2012, Bromma, s. 38-41.

Lønnborg, M. & Rytkönen, P. (2012), "Business history – Framväxten i Sverige, Företagsminnen, Magasinet om Näringslivshistoria, Nr 4/2012, Bromma, s. 38-40.
Nakamura, R. Olsson, M. and Lönnborg, M. (2012), "FDI in the Post-EU Accession Baltic Sea Region: A Global or a Regional Concern?", Baltic Journal of Economics, Vol. 12, No. 2, pp. 89-108.

Myrvang, Chrstine og Gerhard E Schjelderup. "Entreprenøren som selv ble varemerke" Om Dr. Olav Johan Sopp). BI Innovation Magazine 2012, s 2-5

Nygaard, Pål. Professional Authority versus Corporate Control. Professions & Professionalism, Volume 2 (1), s 11-26.

Sogner, Knut. Kronikk i Dagbladet 20. juni 2012: Hvem gjorde oss rike?

Sogner, Knut. Ancestor or Inheritor? Johan H Andresen (1888-1953) and his Capitalist Family in: Anders Perlings & Hans Sjögren: Biographies of the Financial World, Gidlunds förlag

Thue, Lars. Hitlers "stimulerende førerskap". Sparebankbladet 2012 (11)

Thue, Lars. Voss Sparebank som sentralbank. Sparebankbladet 2012 (9)

Thue, Lars. Sparebankforeningens vanskelige start. Sparebankbladet 2012 (6/7)

Thue, Lars. Når fiffen begår underslag. Sparebankbladet 2012 (3)

Thue, Lars. Sparebankborgerskapet. Sparebankbladet 2012 (2)

Thue, Lars. Staten og sparebankenes "mislige virkninger" Sparebankbladet 2012 (1)

Thue, Lars. Telenor: Et produkt av monopol og proteksjonisme. Klassekampen 100212

Thue, Lars. Kraftparadokset. Klassekampen 210312

Thue Lars, Vilkår for alminnelig forsyning i ulike regimer og land. Hvordan har forholdene for sluttbruker blitt forandret ved overgangen til et liberalt marked. SET-konferansen 3. november 2012

2011

Ecklund, Gunhild Johnson. Geir Imset: Christoffer Hannevig. Gull, krig og krakk. Norsk Historisk tidsskrift 2011 ;Volum 90.(4) s. 593-597.

Espeli, Harald. Fortropper for gjensidig skadeforsikring i Norge. Skipsforsikringsforeningenes og brannkassenes gjennombrudd på 1800-tallet: Likheter og forskjeller.. seminar; 2011-04-29 - 2011-04-29.

Espeli, Harald. "Det gavner ingenting å gjøre store vanskeligheter i små saker. Dette er ikke store saker". Norges Bank, Administrasjonsrådet og etableringen av okkupasjonskontoen i 1940. Historisk Tidsskrift 2011 (90): 559-584.

Espeli, Harald. artikkel. Advokatbladet 2011 (6/7).

Espeli, Harald. Fortropper for gjensidig skadeforsikring i Norge. Skipsforeningen og brannkassenes gjennombrudd på 1800-tallet; Likheter og forskjeller. Årbok for Norsk Maritimt Museum 2012: s. 47-90. Publisert i 2011.

Larsen, Eirinn. The masculine foundation of business education: France and Norway in comparison (1870s-1940s). Enterprise Histoire 2011. Volume 65 (4), s. 24-42.

Larsen, Eirinn. The Masculine Foundation of Business; or how to bridge the gap between business history and gender history. Reearch Agendas for the Future: Business History in Perspective 2011-05/06.

Larsen, Eirinn og Christine Myrvang. Oppdragshistorien til debatt. Historisk tidsskrift 2011. Volume 90 (3), s. 415-417.

Larsen, Eirinn og Svein Atle Skålevåg. Historiker av en annen verden. Historikeren 2011 (2), s 47-54.

Lönnborg, Mikael & Box, M., "Economic history in Sweden", I: Fälting, L., Larsson, M., Petersson, T. & Ågren, K. (eds.), Aktörer och marknader i omvandling. Studier i företagandets historia tillägnade Kersti Ullenhag [Actors and markets in transformation. Studies in business history in honour of Kersti Ullenhag], Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Economic History 91, Uppsala, pp. 13-28.

Lönnborg, M., Ögren, A. og Rafferty, M., Banks and Swedish Financial Crises in the 1920s and 1930s, Business History, Special issue. The 2008 Crisis in an Economic History Perspective: Looking at the Twentieth Century, 53 (2), s. 230-248.

Lönnborg, M., "Researching and Literature about Swedish Business History Research", i: Lönnborg, M. and Rytkönen, P. (eds.), Business History in Sweden - Näringslivshistoria i Sverige, Gidlunds, Hedemora, ss. 594-612.

Lönnborg, Mikael & Rytkönen, P, "Business History in Sweden: An Introduction", i:

Lönnborg, M. og Rytkönen (eds.), Business History in Sweden - Näringslivshistoria i Sverige, Gidlunds, Hedemora, ss. 11-54.

Gratzer, K., Lönnborg, Mikael og Olsson, M., "Privata Sverige - Statligt företagsägande och privatisering från ett östeuropeiskt perspektiv, i: Lönnborg, M. og Rytkönen, P. (eds.), Business History in Sweden - Näringslivshistoria i Sverige, Gidlunds, Hedemora, ss. 326-352.

Larsson, M., Lönnborg, M. og Svärd, S-E, "The Rise and Decline of the Swedish Insurance Model", i: Lönnborg, M. og Rytkönen, P. (eds.), Business History in Sweden - Näringslivshistoria i Sverige, Gidlunds, Hedemora, ss. 405-434.

Myrvang, Christine. Organising affluence : the Norwegian Consumer Council and comparative product testing in the 1950s and 1960s : technocratic roots and practices. Scandinavian Economic History Review 2011 ;Volum 59.(2) s. 149-165.

Myrvang, Christine. "Sand i reklamemaskineriet: Amerikanisert makt og motmakt i forbrukersamfunnet.". I: Amerika og det gode liv 1950-70. Syddansk Universitetsforlag 2011 ISBN 9788776745097. s. 227-240.

Myrvang, Christine; Eirinn, Larsen. Oppdragshistorien til debatt". Historisk Tidsskrift 2011 ;Volum 90.(3) s. 415-417.

Thue, Lars. En svært begavet taper: Ludvig Kristensen Daa. Historikeren 2011 (1)

Thue, Lars. Flott bok om flotte master. Energi 2011 (1).

Thue, Lars. Historikerskapte markeder - fra en markedskonstruktørs hverdag. Historisk Tidsskrift 2011 (3) s. 445-453.

Thue, Lars. Kraft og kommunikasjon i hundre år. Energi 2011 (1).

2010

Espeli, Harald. The German Occupation and its Consequences on the Composition and Changes of Norwegian business Elites. Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte. (2): s.107-130.

Espeli, Harald. De økonomiske relationer mellom Tyskland og Norge 1940-45 - med et sideblik til Danmark. I: Dahl, Kirchhoff, Lund og Vaale (red): Danske tilstande - norske tilstande 1940-45. Forskelle og ligheder under tysk besættelse 1940-45. s. 121-150. Gyldendalske bokhandel.

Knutsen, Sverre; Sjögren, H. Why do banking crises occur? An evolutionary model of Swedish banking crises. I: A. Ögren (ed.),The Swedish Financial Revolution. Palgrave Macmillian.

Larsen, Eirinn: Historiens kjønn og generasjoner, Fortid (Nr. 1), s. 31-37.

Larsen, Eirinn: Mangfoldig om entreprenørskap (omtale av The Foundations of Female Entrepreunership. Enterprise, Home and Household in London, c. 1800-1870 av Alison C. Kay. Routledge, New York - London 2009). Historisk tidsskrift (Nr. 1), s. 119-125.

Larsen, Eirinn: Interpreting Nordic Capitalism (omtale av Creating Nordic Capitalism: The business history of a competitive periphery, av Susanna Fellman et al. Palgrave Macmillian - New York 2008), Enterprise and Society (Nr. 2), s. 636-638.

Larsen, Eirinn: Gjesteredaktør i Tidsskrift for kjønnsforskning, sammen med Gro Hagemann, temanummer i Nr. 4 om Husarbeid med innledning "Husmorens foranderlighet", s. 267-273.

Larsen, Eirinn: Tur-retur Bologna, Forskerforum (Nr. 1/årgang 42), s. 30-31.

Lönnborg, Mikael; Gratzer, K og Olsson M: Statligt företagsägande och privatisering i Sverige, Nordiske Organisasjonsonsstudier (NOS),12 (4), Fagbokforlaget Bergen, s. 91-110.

Lönnborg, Mikael og Larsson M: The History of Insurance Companies in Sweden: 1855-2005, in Caruana de las Cagigas, L (ed), Encuentro Internacional sobre la Historia del Seguro, Fundació Mapfre, Madrid, s. 197-237.

Lönnborg, Mikael og Olsson M: The Swedish Financial Revolution and the Insurance Industry, i: Ögren, A (ed), The Swedish Financial Revolution, Palgrave Macmillian, Palgrave Macmillian Studies in Banking and Financial Institutions, Basingstoke and New York, s. 145-169.

Nilsen, Yngve: På terskelen til den "levende natur". Landskapsarkitekt Knut Ove Hillestads virke i NVE 1963-1990. Historisk tidsskrift 89 (1), s. 71-92.

2009

Boge, Knut: Why not the best? Why have Norwegian authorities apparently overlooked or ignored common accepted technology? Polhem: Tidsskrift för teknikkhistoria. s. 111-134.

Sogner, Knut: Innovation as Adaptation: The Digital Challenge in the Norwegian Fishing Industry, 1970-1985, Business Review, Volume 83, Issue 2.

Sogner, Knut: Slow Growth and Revolutionary Change: The Norwegian IT-Industry enters the Global Age, 1970-2005. I. Fagerberg, Mowery, Verspagen (eds), Innovation, Path Dependency and Policy, s. 264-294. Oxford University Press.

2008

Espeli, Harald: (Anmeldelse av) Gulowsen, Jon og Helge Ryggvik. Jernbanen i Norge 1854-2004. Bind II: Nye tider og gamle spor 1940-2004. Fagbokforlaget, Bergen 2004. Historisk tidsskrift 2008 (87, nr. 1).

Nilsen, Yngve: "Ideologi eller kompleksitet? Motstand mot vannkraftutbygging i Norge i 1970-årene, Historisk Tidskrift nr. 1.

Sogner, Knut. Changing transnational affections. Orkla, Elkem and Norwegian big business 1964-2004 i : Harm Schröter (ed.). The European Enterprise: Historical Investigation into a Future Species. Springer Verlag.

Sogner, Knut. Constructing power. Elkem 1904-2004, I. Fellman, S, Iversen M, Sjøgren H og Thue L: Creating the Nordic Model of Capitalism, Palgrave MacMillan.

Thue, Lars. Historie som vare, artikkel i tidsskriftet Heimen, nr. 2.

Thue Lars, Fellman, S, Iversen M og Sjøgren H: Creating the Nordic Model of Capitalism, Palgrave MacMillan.

2007

Sverre, Knutsen: "Finansieringsformer og finansiering av innovasjon" i Hernes, T. og A.L. Koefoed (red.), Innovasjonprosesser. Om innovasjoners odyssé, Bergen: Fagbokforlaget, ss. 149-177

Rinde, Harald: "Global Mission and National Interest: The Business Partnership of Alcan Alumnium Ltd and the Kingdom of Norway, 1966-1979". Cahiers d/histoire de l'aluminimum, Special issue 2, p. 83-99.

Rinde, Harald: (Anmeldelse av) Bjørn Barth Jacobsen, Fast kurs. Elektro gjennom 60 år (1946-2006), Bodø 2006, 143 s. I HIFO-nytt nr. 3.

Sogner, Knut: "The fall and rise of Norwegian IT industry in the global age, Business History Review, Volume 81, issue 4

Sogner, Knut: "Utvikling av næringssystemer - systemtilnærminger i historisk perspektiv, i: Olav Spilling (red.), Kunnskap, næringsutvikling og innovasjonspolitikk, Bergen: Fagbokforlaget

Sogner, Knut: "Næringspolitikkens betydning for fremveksten av norsk elektronikk- og IT-industri, i Spilling op.cit.

Øyangen, Knut: "Arthur St. Clair", "Anthony Wayne", "Battle of Tippecanoe", i: Treaties with American Indians: An Encyclopedia of Rights, Conflicts, and Sovereignity", Donald Fixico (red.), ABC-Clio.

2006

Espeli, Harald; Streen Andersen: "De gjorde Danmark større? De multinasjonale danske entreprenørfirmaer i krise og krig 1919-1947", Historisk Tidsskrift (DK) 106(1): 375-399.

Sogner, Knut: "Lederkapitalisme og eierkapitalisme. Energiselskapet Hafslund formes", i: Fredrik Engelstad, Even Lange, Helge Pharo og Erik Rudeng (red.), Demokratisk konservatisme. Frihet, fremskritt, fred. Festskrift til Francis Sejersted, Oslo: Pax forlag.

2005

Bjørnstad, Stein: "Oljeteknologi og innovasjon" i Magma, nr.2 2005.

Knutsen, Sverre: "What Status Should Clio have in Economic History" i Scandinavian Economic History Review, no. 2, 2005.

2004

Knutsen, Sverre: "Veghistorien etter 1960 - Kilder og problemstillinger" i Arkivmagasinet, 3/2004, s. 49-54

Boge, Knut: "Et smalsporet vegnett", i Paulsrud, Geir og Hallstein Hage (red.): Årbok for Norsk vegmuseum 2004. Øyer: Statens vegvesen, Norsk vegmuseum.

2003

Espeli, Harald: "Samvirkebeskatningen i Norge på 1900-tallet". En historisk analyse av den politiske debatten, regelverket og ligningspraksis med hovedvekt på landbrukssamvirke og forbrukerkooperasjonene. Forskningsrapport nr. 2 – 2003 Handelshøyskolen BI 305 s.

2002

Sogner, Knut: "Det norske næringsborgerskapet under den andre industriell revolusjon" i Historisk Tidsskrift, Vol. 81: 2/3, s. 231-251

Knutsen, Sverre R. & Einar Lie: "Financial Fragility, Growth Strategies and Banking Failures: The Major Norwegian Banks and the Banking Crisis, 1987-92" i Business History, Vol. 44: 2, s. 88-111

Harald Espeli, "En reguleringshistorisk skisse av jordbrukssektoren, 1970-2000" i Landbruksøkonomisk Forum, Nr. 2, 2002, pp. 39-52

Harald Espeli, "Perspectives on the distinctiveness of Norwegian price and competition policy in the XXth century" i Journal of European Economic History, Vol. 31, 2003, pp. 621-660

Nilsen, Yngve: "ECON som aktør i norsk klimapolitikk på 1990-tallet", i Økonomisk Forum, Nr. 7

Knut Boge, "Ett dysfunksjonelt vs. to funksjonelle vegssystemer? Den historiske utviklingen av det moderne vegsystemet i Norge, sett i forhold til utviklingen i Sverige og Danmark" i Volund, 2002, pp. 79-113

2001

Sogner, Knut: "Plankeadel - en storeiende families vekst og fall" i Magma, 2001
Amdam, Rolv Petter, Bjørn Hennestad, Randi Lunnan, Sølvi Nilsen & Jon E. Lervik: "Standardisering - en hemsko for fornyelse?" i Magma, Vol. 4, No. 3, 2001

2000

Bergh, Trond: "Arbeiderbevegelsen i Norge og den kalde krigen" i Arbejderhistorie, No. 1, 2000

Amdam, Rolv Petter: "Industrikomiteen i New York 1943-1945: Ein kanal for kunnskapsoverføring frå USA til Norge" i Historisk tidsskrift, Vol. 79, No. 1, 2000

Knutsen, Sverre & Einar Lie: "Bankkrisen og storbankene. Samtidshistorisk rapport om to norske storbankers vekst og fall ca. 1980-1992" i Sosialøkonomen, No. 1, 2000

Knutsen, Sverre: "Kritisk historisk forskning om økonomisk politikk?" i Sosialøkonomen, No. 3, 2000

1999

Amdam, Rolv Petter: "Foreign Influence on the Education of Norwegian Business Managers before World War II" i Management Education. Aldershot: Ashgate, 1999

Amdam, Rolv Petter og Ove Bjarnar: "Networks and the Diffusion of Knowledge: The Norwegian Industry Comittee in New York during the Second World War" i Business and Economic History, Vol. 28, nr. 1, 1999

Amdam, Rolv Petter: Bokanmeldelse av Timo Mulluntaus (ed.) Economic Crisis and Restructuring in History: Experiences in Small Countries, St. Katharinen: Scripta Mercaturae Verlag, 1998 i Business History, nr. 4, 1999

Amdam, Rolv Petter og Ragnhild Kvålshaugen: "Education and Social Construction of Management Practice" i Vezetéstudomány (Management Science), No 7/8, 1998 (utkom i 1999)

Knutsen, Sverre og Mary B. Rose: "Institutions and Business. Introduction." i Scandinavian Economic History Review, no. 1, 1999

Knutsen, Sverre og Hans Sjögren: "Government Regulations, Information Costs and Concentration in the Norwegian Insurance Business, 1960-1990" i Scandinavian Economic History Review, no. 1, 1999

Larsen, Eirinn: "Fra likestilling til mangfold. To tiår med kvinner og ledelse i bedriften" i Nytt Norsk Tidsskrift, hefte 2, 1999

1997

Amdam, Rolv Petter: "Regional business networks and the diffusion of American management andorganisational models to Norway, 1945-65" (sammen med Ove Bjarnar) i Business history, No 39, 1997

Sogner, Knut: "The double meaning of vitamins" i Scandinavian Journal of History, 1997

Sogner, Knut: "Recent trends in business history" i Scandinavian Economic History Review, nr. 1, 1997

Sogner, Knut: "A Pharmaceutical Innovation. Business Environment and Scientific Endeavor in Nyegaard & Co" i History & Technology, Vol. 13, 2

1996

Amdam, Rolv Petter: "Professional Networks and the Introduction of Research in the British and Norwegian Pharmaceutical Industry in the Inter-war Years" i History and Technology, Vol.13, 1996

Hansen, Svein Olav: "Nordmennene. Lunkne nordboere, uvillige europeere?�� i Historie, No.1, 1996

1995

Espeli, Harald: "Private konkurransereguleringer innenfor forsikringsbransjen i Norge 1900-1985 og myndighetenes holdning til disse". Det nye pengesamfunnet Rapport nr.70. Norges Forskningsråd. Oslo 1995. 99 s.

Espeli, Harald:" Konkurransebegrensninger innenfor privat bankvirksomhet i Norge 1900-1985; med hovedvekt på forretningsbankenes rentereguleringer og myndighetenes holdning til disse". Det nye pengesamfunnet Rapport nr.72. Norges Forskningsråd. Oslo 1995. 182 s.

1994

Amdam, Rolv Petter: "Foreign influence on the education of Norwegian business managers, before World War II" i Business history, No. 36, 1994

Espeli, Harald: "Norway and the Green pool 1952-1954" i Scandinavian Journal of History, No. 4, 1994

Espeli, Harald: "Lobbyvirksomheten i Norge - en begrepsmessig avklaring" i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, No. 4, 1994

Espeli, Harald: "Arbeidsledigheten i mellomkrigstiden. En kritisk kommentar" i HT, No. 4, 1994

1990

Espeli, Harald: "Fra Thagaard til Egil Bakke. Hovedlinjer i norsk konkurransepolitikk 1954-1990". SNF-rapport 39/93. 186 s