-
Senter for næringslivshistorie

Monografier (1989-2012)

2012

Sogner, Knut. Andresens. En familie i norsk økonomi og samfunnsliv gjennom to hundre år. Pax Forlag AS. (ISBN 978-82-530-3499-7). 596 s.

2011

Paulsen, Gard.Doktorgradsavhandling: Betwixt and between. Software in telecommunications and the programming language Chill, 1974-1999

Larsen, Eirinn; Anker, Peder; Anker, Peder; Gulbrandsen, Magnus; Løvhaug, Johannes Waage; Tranøy, Bent Sofus. Universitetet i Oslo: Samtidshistoriske perspektiver. Unipub forlag. (ISBN 978-82-7477-545-9) 566 s.

Lönnborg, Mikael og Rytkönen, P. (eds.), Business History Research in Sweden - Näringslivshistoria i Sverige, Gidlunds, Hedemora.

Thue, Lars og Ivar Sekne: De temmer vannet. Statkrafts tekniske kulturhistorie. Universitetsforlaget.

2010

Nilsen, Yngve, Eva Grinde og Kåre Valebrokk: Balansekunstnerne - Om lederne og ledelse i 100 år. Dinamo folag.

2009

Bergh, Trond: Kollektiv fornuft. LOs historie 1969-2009. Pax Forlag.

Bjørnstad, Stein. Doktorgradsavhandling: Shipshaped: Kongsberg industry and innovations in deepwater technology, 1975-2007

Christensen, Sverre; Rinde, Harald: Nasjonale utlendinger: ABB i Norge 1880-2010. Gyldendal Akademisk.

Knutsen, Sverre: Veier til modernisering - Veibygging, samferdsel og samfunnsendring i Norge på 1800-tallet. Pax Forlag.

Myrvang, Christine: Forbruksagentene. Slik vekket de kjøpelysten. Pax Forlag.

2008

Ecklund, Gunhild J. Doktorgradsavhandling: Creating a new role for an old central bank: The bank of Norway 1945-1954

Nilsen, Yngve: Oslo Handelskammer gjennom 100 år. Utgiver: Oslo Handelskammer.

2007

Thue, Lars og Dag Ove Skjold: Statens Nett. Systemutvikling i norsk el-forsyning 1890-2007. Oslo: Universitetsforlaget

2006

Boge, Knut. Doktorgradsavhandling:Votes count but the Number of Seats decides. A comparative historical Case Study of the 20th Century Danish, Swedish and Norwegian Road Policy

Christensen, Sverre A. Doktorgradsavhandling: Switching Relations. The rise and fall of the Norwegian telecom industry

Christensen, Sverre A. og Yngve Nilsen: Langs gilde veier. Gilde Norsk Kjøtt 1931-2006. Oslo: Dinamo forlag.

Espeli, Harald, Trond Bergh og Asle Rønning: Melkens pris - perspektiver på meierisamvirkets historie. Oslo: Tun forlag.

Nilsen, Yngve og Lars Thue: Statens kraft 1947 - 2005. Miljø og marked. Oslo: Universitetsforlaget.

2005

Nilsen, Yngve: En sterk stilling? Norsk forskerforbunds historie 1955 - 2005. Vigmostad & Bjørke, 2005.

Johannesen, Finn Erhard, Asle Rønning, Pål Sandvik Thonstad: Nasjonal kontroll og industriell fornyelse: Hydro 1945-1977. Bind II av Hydros historie. Pax forlag, 2005.

Knutsen, Sverre & Knut Boge: Norsk vegpolitikk etter 1960 : stykkevis og delt? Cappelen, 2005.

Rinde, Harald: Norsk telekommunikasjonshistorie, bind 1. Et telesystem tar form (1855-1920). Gyldendal Norsk Forlag AS, 2005.

Espeli, Harald: Norsk telekommunikasjonshistorie, bind 2. Det statsdominerte teleregimet (1920-1970). Gyldendal Norsk Forlag AS, 2005.

2004

Bergh, Trond & Yngve Nilsen: Et akademisk fellesskap. Akademikernes Fellesorganisasjon 1975-2001. Bergen: Fagbokforlaget, 2004.

Bergh, Trond: Jernbanen i Norge 1854-2004. Bind 1. Nye spor og nye muligheter 1854-1940. Bergen: Vigmostad & Bjørke, 2004.

Bergh, Trond & Harald Espeli & Knut Sogner: Brytningstider. Storselskapet Orkla 1654-2004. Oslo: Orion Forlag, 2004.

Amdam, Rolv Petter & Anne E. Hagberg & Einar W. Sissener: A.L. 1903-2003: Internasjonalisering med lånte penger. Oslo: A.L Industrier, 2004.

Rinde, Harald: Kontingens og kontinuitet. Framveksten av stiavhengige organisasjonsmønstre i skandinavisk telefoni. Acta Humaniora 200. Oslo: UiO, 2004.

2003

Amdam, Rolv Petter, Ragnhild Kvålshaugen & Eirinn Larsen (eds.): Inside the business schools: the content of European business education, Oslo: Abstrakt forlag, 2003.

Christensen, Sverre A., Harald Espeli, Eirinn Larsen & Knut Sogner: Kapitalistisk demokrati? Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 2003

Skjold, Dag Ove: Rik på tradisjoner. Jøtul 1853-2003. Jøtul AS, 2003

Sogner, Knut: Skaperkraft. Elkem gjennom 100 år 1904-2004. Oslo: Messel forlag, 2003

Thue, Lars: For egen kraft. Kraftkommunene og det norske kraftregimet 1887-2003. Oslo: Abstrakt forlag, 2003

2002

Sogner, Knut: En liten brikke i et stort spill: den norske IT-industrien fra krise til vekst 1975-2000, Bergen: Fagbokforlag, 2002

Thue, Lars: Fra forvaltning til marked: kommunen som eier av foretak og selskap, Oslo: Kommuneforlaget, 2002

2001

Amdam, Rolv Petter, Haakon Gran, Svein Olav Hansen & Knut Sogner: Markedsøkonomiens utvikling, Bergen: Fagbokforlaget, 2001

Nilsen, Yngve: En felles plattform? Norsk oljeindustri og klimadebatten i Norge fram til 1998, Acta humaniora; nr. 97, Oslo: Unipub forlag, 2001

Rinde, Harald & Lars Thue: Samarbeidets kraft: elforsyning og bransjeorganisering 1901-2001, Lysaker: Energi forlag, 2001

Skjold, Dag Ove: Kraftverket: elektrisiteten i Larvik gjennom 100 år, Larvik: Skagerak energi, 2001

Sogner, Knut: Plankeadel: Kiær- og Solberg-familien under den 2. industrielle revolusjon (med bidrag av Sverre A. Christensen), Oslo: Andresen & Butenschøn, 2001

2000

Ecklund, Gunhild J. & Sverre Knutsen: Vern mot kriser? Norsk finanstilsyn gjennom 100 år, Bergen: Fagbokforlag, 2000

1999

Amdam, Rolv Petter: Utdanning, økonomi og ledelse: Fremveksten av den økonomisk-administrative utdanningen 1936-1986, Oslo: Unipub forlag, 1999

Hanisch, T. J., E. Søilen & G. J. Ecklund: Norsk økonomisk politikk i det 20. århundre. Verdivalg i en åpen økonomi, Oslo: Høyskoleforlaget, 1999

Hansen, Svein Olav: Nordisk samband for folk flest. De nordiske vennskapsnettverk 1939-1999, Foreningen Norden, 1999

1998

Kili, Terje: Pioner i 50 år. USBL fra selvbygging til økologi 1948-1998. Oslo 1998

Knutsen, Sverre, Even Lange & Helge W. Nordvik: Mellom næringsliv og politikk: Kreditkassen i vekst og kriser, 1918-1998, Oslo: Universitetsforlag, 1998

Skeie, Jon: Bolig for folk flest. Selvaagbygg 1920-1998. Tano Aschehoug 1998

1997

Amdam, Rolv Petter, Sverre Knutsen & Lars Thue: Bedrift og samfunn, Bergen-Sandviken: Fagbokforlaget, 1997

Amdam, Rolv Petter, Dag Gjestland & Andreas Hompland (red.): Årdal: Verket og bygda 1947-1997, Oslo 1997

Johannessen, Finn Erhard & Lars Thue: Alltid underveis. Postverkets historie gjennom 350 år, Oslo, 1997

Sogner, Knut: God på bunnen. Simrad-virksomheten 1947-1997, Oslo: Novus Forlag,1997

1996

Amdam, Rolv Petter (red.): Management Education and Competitiveness: Europe, Japan and the US, Routledge, London, 1996

Knutsen, Sverre & Hans Sjørgren (red.): Aspekter på næringslivets historia,

Sogner, Knut: An innovative culture. Nyegaard & Co, Norway and the environments of business, Avhandling til dr. philos.-graden, Universitetet i Oslo, 1996

Thue, Lars: Strøm og styring: Norsk kraftliberalisme i historisk perspektiv, Oslo, 1996

1995

Harald, Rinde: Fylkeskraft og folkestyre. Linjer i Vest-Agder Energiverks historie, Kristiansand, Fædrelandsvennen, 1995

Johannessen, Finn Erhard & Jon Skeie: Bitre piller og sterke dråper: norske apotek gjennom 400 år, 1595-1995, Oslo: Norsk farmasihistorisk museum,

Thue, Lars: Gode forbindelser. Televerket 1980 - Telenor 1995, Gyldendal Forlag 1995

Skeie, Jon: Selvaagbygg 75 år, kortfattet illustrert historikk, utgitt av Selvaagbygg desember 1995.

1994

Amdam, Rolv Petter & Knut Sogner: Rik på kontraster: Nyegaard & Co - en norsk farmasøytisk industribedrift 1874-1985, Ad Notam Gyldendal, Oslo 1994

Hansen, Svein Olav: Drømmen om Norden: den norske Foreningen Norden og det nordiske samarbeidet 1919-1994, Oslo 1994

Knutsen, Sverre et al.: Kapital til næringslivet. Oslo Børs 175 år, Bedriftsøkonomenes Forlag, Oslo, 1994

Lange, Even (red.): Crossing the Borders. Studies in Norwegian Business History, Oslo 1994

Thue, Lars: Statens kraft 1890-1947. Kraftutbygging og samfunnsutvikling, Oslo, 1994

1992

Espeli, Harald: Industripolitikk på avveie. Motkonjunkturpolitikken og Norges Industriforbunds rolle 1975-1980. Ad Notam Forlag Oslo 1992. 308 s.

Johannessen, F.E: I støtet, Oslo Energi gjennom 100 år, 1892-1992, Oslo 1992

1991

Johannessen, F.E: Lær og skinn i tykt og tynt: Den norske garveri-industris historie, Oslo 1991

1989

Bergh, Trond og Even Lange: Foredlet virke. Historien om Borregaard 1889-1989. Ad Notam Forlag 1989

Lange, Even: Teknologi i virksomhet: Verkstedindustrien i Norge etter 1840. Oslo 1989