-

Norsk økonomi er i resesjon – finanskrisenivåer

27. mars 2020

FNI viser en skarp økonomisk nedgang, med utvikling på samme nivå som under finanskrisen.

Til forskjell fra de historiske tallene for finans- og oljekrisen, har vi per i dag få harde økonomiske tall som sier oss noe om nå-situasjonen i norsk økonomi. FNI (Financial News Index) viser allerede at fallet i økonomisk utvikling (konjunkturen) er like bratt og negativt som under finanskrisen. Vi forventer (dessverre) at dette bildet bare blir verre etter hvert som flere harde tall og nyheter blir publisert.

Figuren under viser dette tydelig, og sammenligner utviklingen i FNI nå med slik den var ved starten av finans- og oljekrisen. Tallene er normalisert til 0 ved det antatte starttidspunktet for hver krise, og viser utviklingen i FNI 30 dager forut for dette, og opptil 90 dager etterpå.FNI indeksen i resesjon.jpg

For mer informasjon, se nettsidene til BI Senter for makroøkonomi og råvarepriser (CAMP)

Hva er FInancial news Index (FNI)?

BI Senter for anvendt makroøkonomi og råvarepriser (CAMP) står sammen med medieovervåkningsselskapet Retriever bak indeksen som bruker nyhetsstrømmer til å forutsi den økonomiske utviklingen. FNI måler tilstanden i norsk økonomi daglig. Vi vil fremover følge konjunkturbildet tett, og trolig publisere oppdaterte FNI-tall oftere enn ved de vanlige månedlige oppdateringene.

Hovedidéen bak indeksen er at jo mer et tema er dekket av media på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at temaet har betydning for økonomisk utvikling. FNI kan ha stor verdi for økonomiske beslutningstakere fordi den tilbyr informasjon i sanntid der indikatorer som BNP og arbeidsledighetsdata offentliggjøres med betydelig etterslep.

Se BI Business Review for en forklaring av hvordan FNI er bygget opp

 

Kontaktpersoner for media:

Professor Hilde C. Bjørnland, Handelshøyskolen BI
+47 464 10 767 
hilde.c.bjornland@bi.no  

Førsteamanuensis Leif A. Thorsrud Handelshøyskolen BI
+47 988 37 976
leif.a.thorsrud@bi.no

Norgessjef Guro Lindebjerg, Retriever
+47 980 88 748
guro.lindebjerg@retriever.no

;
Du kan også se alle nyheter her.