-
Om BI

Presserom

Velkommen til vårt presserom. Vi bistår presse og media med spørsmål knyttet til BIs virksomhet, studenter, forskning og eksperter.

Akademisk frihet og ytringsfrihet ved Handelshøyskolen BI

BIs forskere bidrar med forskning på internasjonalt toppnivå, og vår ambisjon er å bygge en sterk institusjon som leverer ledende forskning og utdanning i mange år fremover. Ny kunnskap gir bedre beslutninger, smartere måter å gjøre ting på og opphav til nye produkter og tjenester. Forskning kan også bidra med å utfordre, kritisere, gi korrektiver, og viktige innspill på sentrale temaer som har stor offentlig interesse. En sentral verdi for å kunne fortsette å påvirke og utfordre samfunnet rundt oss, er akademisk frihet og uavhengighet. Våre akademikere har et særskilt ansvar for å formidle forskningsbasert kunnskap og delta i samfunnsdebatten, og et sentralt premiss for dette er friheten til å ytre seg. 

Ytringer og uttalelser i det offentlige ordskiftet

BI ønsker å fremme meningsmangfold gjennom åpen, respektfull og konstruktiv dialog. Det er imidlertid viktig å understreke at uttalelser og ytringer fra studenter eller ansatte ikke representerer BIs syn, verdier eller holdninger til saker eller hendelser, men står for den enkeltes regning. Vi oppfordrer alle som reagerer på en ytring fra noen som er assosiert med BI til å gå i direkte dialog med personen/personene dette gjelder, eller komme med tilsvar i det offentlige ordskiftet.