-
Si fra

Eksterne ansatte

Denne siden er for eksterne ansatte som har sitt daglige arbeid ved BI, men ikke er ansatt ved BI.

Rapporter problemer knyttet til ditt arbeidsforhold. Dette er med på å utvikle og sikre et godt arbeidsmiljø for alle.

Eventuelle problemer knyttet til arbeidsforholdene dine bør rapporteres til din nærmeste leder. I tillegg kan du også rapportere problemer til BI gjennom denne siden: https://binbs.integrityline.com/frontpage