-
<--
Muligheter

En sommer som student i Singapore

I mitt første år på bachelorstudiet fant jeg ut at man kunne dra på sommerskole. Til blant annet, en av BIs partnerskoler i utlandet. Det var en mulighet jeg syntes hørtes spennende ut.

I mitt første år på bachelorstudiet fant jeg ut at man kunne dra på sommerskole. Blant annet, til en av BIs partnerskoler i utlandet. Det var en mulighet jeg syntes hørtes spennende ut. Jeg hadde allerede bestemt meg for å dra på utveksling i løpet av bachelorgraden. Jeg tenkte at sommerskole kunne passe som en slags «oppvarming» til det. Sammen med to venner på BI sjekket vi ut hva sommerskole gikk ut på, og hvor man kunne dra. Det endte med at vi bestemte oss for å reise sammen til Singapore sommeren 2018, mellom første og andre studieår. Det ble et spennende prosjekt.

 Singapore 2.jpeg

Forberedelser 

I 2018 hadde BI en partnerskole i Singapore som heter Nanyang Technological University (NTU), som var ett av sommerskoletilbudene for BI-studenter. Det er en del formaliteter som måtte ordnes før avreise. Man bør komme i gang tidlig i 2. semester med å søke internasjonalt kontor på BI. Dette for å bli nominert til den aktuelle skolen (frist midt i februar). Etter nominasjonen fikk vi digital tilgang til NTUs kursportefølje (sommerskolekurs) som vi kunne velge fra. Kravet fra BI var å ta relevante kurs tilsvarende minst 7,5 studiepoeng. Faget måtte forhåndsgodkjennes av internasjonalt kontor og faglig ansvarlig på BI. Vi søkte om opptak til kurset direkte på NTU.

Fremgangsmåten kan du lese mer om på Studentportalen > Studere i utlandet > Summer School Abroad > Destination Finder osv.

Etter at alt det administrative i forbindelse med kursregistrering var i boks, måtte andre praktiske ting ordnes før avreise. Blant annet, bestille flyreise, hotell og housing, visum, forsikring, vaksinasjoner m.m.

Reise og opphold 

I slutten av juni fløy vi fra Oslo via London til Singapore by. Flyreisen tok ca. 24 timer, og vi ankom cirka 2 dager før vi skulle sjekke inn på NTU. Den første dagen og natten bodde vi på hotell. Vi brukte tiden til å ordne de siste ankomstformalitetene i forbindelse med visum (Student Pass). Deretter dro vi til NTU og fikk tildelt rom i hver vår studentboligbygning på det store campusområdet. Der bodde vi sammen med andre internasjonale studenter i dubletter uten kjøkken. Skulle vi spise, måtte vi dra på studentkantina eller og spise i byen.

Den første dagen på NTU var det «orientation» (informasjonsmøte). Neste dag fikk vi tilbud om å delta på en «Singapore tour» med buss. I helgen hadde vi fri, så da fikk vi akklimatisert oss før kurset skulle begynne på mandag.  Singapore 3.jpg

Studiehverdagen  

Undervisningen på sommerskolen foregikk på engelsk og varte i 4 uker i juli måned. To av oss hadde valgt et kurs som het Digital Marketing for the 21. Century: Connecting with customers in today’s world. Det var spennende å delta i forelesninger på NTU. De var lagt opp litt annerledes enn det vi var vant med på BI. Det var mer klasseromsbasert undervisning, og mer aktiv deltakelse mellom student og foreleser. Det er nyttig å lære litt om hvordan ting gjøres andre steder. Kurset ble avsluttet med en «gradueringsseremoni», der vi fikk overrakt hvert vårt Diploma.

Singapore 5.jpeg

Ingen av oss hadde vært i Singapore før, og vi ønsket selvsagt å bli kjent med byen og området. Skolen arrangerte noen turer i begynnelsen, men vi fartet også en del rundt på egen hånd. Vi spiste mye ukjent og god mat og shoppet litt. Singapore by er hovedstaden i øy-/bystaten Singapore. Det er en moderne storby med flott og ny arkitektur. Vi ble også anbefalt noen reisemål utenfor Singapore og dro på langhelg til 2 andre land, bl.a. med buss til Kuala Lumpur (hovedstaden i Malaysia) og med ferge til Indonesia. På den korte tiden vi var i Singapore, fikk vi altså besøkt 3 land!

Nye venner fra hele verden 

Under oppholdet i Singapore fikk vi mange nye erfaringer og opplevelser i en ny og annerledes verden. I klassen vår ble jeg kjent med studenter fra hele verden. Dette var folk fra både England, Frankrike, Tyskland, Korea, Kina og Australia. Når man er på et nytt sted i en hel måned er alle innstilt på å bli bedre kjent. Skolen la også til rette for sosiale aktiviteter. Det er også et pluss at man snakker engelsk hele tiden.

Nyttig og opplevelsesrikt

Jeg hadde godt utbytte av sommerskoleoppholdet på NTU i Singapore. Jeg fikk både reist og opplevd mye og ble godt kjent i en by som var helt ny for meg. Jeg traff mange flotte folk og fikk en liten forsmak på hvordan det er å være på utveksling. Det var nyttig å få tatt et interessant kurs som ga meg 7,5 studiepoeng, og som kunne innpasses i bachelorstudiet mitt. Da fikk jeg nemlig ett fag mindre å ta på BI. Sommerskolen var både studier, ferie og fritid i ett! Jeg anbefaler det til alle som har lyst og mulighet. Det hører med til historien at jeg senere dro på utveksling til Australia, og det ble også vellykket. 

Singapore 6.jpeg

Reisebudsjett 

Det er ikke kursavgift på NTU for studenter som kommer fra en partnerskole. Mn må være klar over at det er noen andre kostnader i forbindelse med et slikt prosjekt (pr. person). Følgende er min erfaring med utgiftene:

  • Administrative fees til NTU kr 6600
  • Flyreise tur/retur kr 9000
  • Hotell ved ankomst kr 600
  • Housing på campus kr 5900
  • Student Pass (immigration) kr 750
  • Vaksiner/reisemedisin kr 1300.

 

Man bør også ha et budsjett for mat, ekskursjoner, lokal transport og lommepenger. Det blir jo litt i sum, men jeg synes at jeg fikk mye igjen for dette.

- Sissel Johansen