-
Internship

Investerer i karriere og miljø – vinn-vinn med BI Internship

Interesse for investeringer og klimautfordringer førte økonomistudent Harkaran Rai til internship hos Nysnø.

Nysnø er en statlig klimainvestor som investerer i selskaper som løser klimautfordringer på en smart og lønnsom måte. Der jobber Harkaran med nye regelverk for bærekraftige investeringer – også kjent som EU sin taksonomi. Gjennom sitt internship har Harkaran fått bistå med selvstendig arbeid, som har gitt relevant erfaring innenfor et spennende og fremtidsrettet marked. Bli bedre kjent med Harkaran, Nysnø og hvordan det er å være intern i et investeringsselskap.

Hvorfor ville du ha internship hos Nysnø?
- Temaet klimaendringer har alltid ligget litt latent hos meg, samtidig som jeg har hatt en stor interesse for finans. Det å kunne være med å utvikle noe, som kan bidra i jobben med klimautfordringene, har vært i tankene mine lenge. Nysnø tikket derfor av alle boksene som jeg brenner for og hva jeg hadde lyst å jobbe med gjennom kombinasjonen investeringer og klimautfordringer, sier student Harkaran Rai.

"Den eneste måten vi kan stanse klimaendringene er å redusere klimagassutslippene. I Nysnø skal vi bidra ved å gjøre lønnsomme investeringer i ny, klimavennlig teknologi."

Harkaran Rai

Intern i Nysnø

For å oppnå en grønnere retning la EU i 2018 frem en handlingsplan for bærekraftig finans. Mye av handlingsplanen lener seg på EUs klassifiseringssystem, som definerer kriterier for når en økonomisk aktivitet skal anses som bærekraftig. Nettopp dette klassifiseringssystemet skulle bli utgangspunktet for Harkaran sin omfattende og spennende oppgave hos Nysnø.

Hvilke arbeidsoppgaver har du dypdykket i denne høsten?
- EU direktivet, skal klassifisere alle selskaper på hvor grønne de er. Her fremkommer en liste med aktiviteter som må være innfridd for å kunne defineres som en grønn virksomhet. Utgangspunktet er en rapport på 50 sider og et vedlegg på 600 sider, og Nysnø ønsket at jeg skulle systematisere innholdet slik at de kunne bruke det som et verktøy i sin daglige drift, sier Harkaran Rai.

- Taksonomien vil være noe de fleste bedrifter, banker og investorer vil måtte forstå de neste 1 – 2 årene og forholde seg til fremover. Takket være det arbeidet som Harkaran har gjort hos oss denne høsten, så ligger vi i forkant av denne utviklingen, sier Bærekraftsansvarlig Lene Elizabeth Hodge i Nysnø.

Harkaran Rai 2

Hvorfor anbefale internship til andre studenter?
- Internship kan åpne mange nye dører og gi deg innblikk i områder som du ikke visste fantes. Når man skal søke jobb etter endt utdannelse har man også allerede fått et nettverk og relasjoner, som kan gjøre det lettere på veien videre. Internship gir også en selvtillit gjennom den leveransen man gir til bedriften og man får opparbeidet seg relevant erfaring man kan vise til, sier Harkaran Rai.

- Det å være i arbeidslivet er også en ferdighet i seg selv. Det er en ferdighet å ta initiativ, være selvstendig og ta eierskap til en oppgave. Internship er dermed en fin mulighet for studenter til å tilegne seg slik erfaringer, gjennom å få prøve ut arbeidslivet underveis i studiet. Da er man bedre rustet når du er ferdig med studiene, tilføyer Hodge.

Hvorfor vil dere anbefale andre virksomheter å benytte seg av intern fra BI?
- Det er mange forbedringstiltak vi ønsker å gjennomføre i bedriften, samt forskjellige nice-to-have prosjekter som man ikke evner å prioritere selv i daglig drift. Med en intern får man en person som kan dedikeres til slike prosjekter, som faktisk er verdiskapende for virksomheten.

- Med en intern får man også inn nye impulser, faglige oppdateringer, samt en person som gjerne representerer en annen generasjon enn de som gjerne er ansatt i bedriften. Det er med andre ord en kjempegod ressurs, som man i tillegg får gratis to dager i uken et helt semester. Fra arbeidsgiver sitt perspektiv er dette gode grunner til å ta imot en intern i bedriften, fastslår Hodge.

BI INTERNSHIP

Internship er en ordning hvor du arbeider hos en arbeidsgiver med relevante oppgaver i en periode av utdanningen din. Som en intern har du mulighet til å få relevant arbeidstrening innenfor et område eller bedrift du selv finner interessant.

Ønsker du å lese mer om internship? Klikk her.

Ønsker du som bedrift intern fra Handelshøyskolen BI? Ta kontakt via experiential.learning@bi.no.