-
Studere ved BI

For studenter

Livet som student kan være både givende og utfordrende. På denne siden har vi samlet en oversikt med nyttige ressurser for deg som er student på BI.

Her finner du praktisk informasjon som er nyttig å vite under studieløpet.  

Eksamensgjennomføring ved BI

I studentportalen finner du en oversikt over resultatene dine på eksamener og deleksamener. Sensur offentliggjøres på dine personlige sider under "mine karakterer og vitnemål".

Bøker i en bokhylle
Bøker i en bokhylle

Kursbeskrivelse og pensum

I studentportalen kan du søke etter kursbeskrivelser og sortere etter semester og språk. Her finner du også din digitale og interaktive pensumliste som er gjeldende for ditt semester. 

Studenter under en forelesning
Studenter under en forelesning

Valgkurs

Om du skal velge valgkurs i løpet av studiene dine ved BI, vil du finne utfyllende informasjon i studentportalen om hvordan du velger eller bytter valgkurs, samt viktige datoer for tildeling av kurs.

To studenter som ser på en PC
To studenter som ser på en PC

Tilrettelegging

Mange studenter kan ha behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, eksamen eller andre tilpasninger i hverdagen. BI tilrettelegger godt for mange ulike studentbehov.

Grønne briller ved siden av en PC med grønne trær i bakgrunnen
Grønne briller ved siden av en PC med grønne trær i bakgrunnen

Bærekraft i undervisning

Uteksaminerte fra BI skal være bevisste på samfunnsansvar og inkludere hensynet til bærekraft i arbeidslivet. Vi tilbyr utdanning som integrerer ansvar, etikk og bærekraft for å gjøre deg klar for å møte samfunnsutfordringer. 

Studenter i auditorium
Studenter i auditorium

Aktivitetsplan

Aktivitetsplanen gir deg en oversikt over hvilke klasserom eller auditorium du skal ha undervisning.

Bilde av to studenter fra vitnemålsutdeling
Bilde av to studenter fra vitnemålsutdeling

Vitnemål

Når du har fullført studiene, mottar du et digitalt vitnemål. Hvis du trenger vitnemålet før du mottar det digitalt, kan du etterspørre dette ved å fylle ut et skjema i studentportalen. Hvis du ønsker vitnemålet i papirform, kan du bestille dette via vitnemålsportalen.  

Personer som holder hender sammen
Personer som holder hender sammen

DEIB

DEIB står for diversity, equality, inclusion og belonging (mangfold, likhet, inkludering og tilhørighet). BI fremmer mangfold og ønsker å skape et trygt sted hvor studentene finner tilhørighet og vekst. BI jobber systematisk med videreutvikling på mangfold og likestilling.