-
Studere ved BI

Bedriftsøkonomi – Handelshøyskolen BI

Kurs i bedriftsøkonomi i Klugeskolen er et samarbeid mellom Kluge Advokatfirma og Handelshøyskolen BI. Kurset har oppstart onsdag 13. oktober 2021.

For å registrere deg som deltaker på kurset, trenger vi noen personopplysninger. Vennligst fyll inn skjemaet under og klikk «Send».

Har du spørsmål kan du ta kontakte Handelshøyskolen BI via «kontakt oss» på bi.no. Oppgi Nicole Sverdrup, koordinator for kurset, ved henvendelser.

Påmelding

Takk for din påmelding.

Har du spørsmål kan du ta kontakte Handelshøyskolen BI via «kontakt oss» på bi.no. Oppgi Nicole Sverdrup, koordinator for kurset, ved henvendelser.

Ønsker du å holde deg oppdatert med nyheter, invitasjoner og annen relevant inspirasjon fra Handelshøyskolen BI?

Fødselsnummer 
Fødselsnummer består av fødselsdato + personnummer (11 siffer totalt).

Som utdanningsinstitusjon i Norge er vi pålagt å rapportere utdanningsdata om våre studenter og kursdeltakere til Statistisk sentralbyrå (SSB), ref. § 2-2 i statistikkloven av 16 juni 1989 nr 54. Rapporteringen er en del av SSBs grunnlagsdata for å kunne utarbeide og publisere offisiell statistikk om utdanning. Rapporteringen bygger på bruk av fødselsnummer. Vi bruker dette også for å registrere alle våre studenter i vårt sentrale studieadministrasjonssystem. Informasjonen fra påmeldingsskjemaet slettes så snart opplysningene er registrert i vårt studieadministrasjonssystem