-
Studere ved BI

Horisont – Topplederprogram i Veidekke

Programmet er et samarbeid mellom Veidekke ASA og Handelshøyskolen BI. Programmet har oppstart ved BI campus Oslo 28. september 2021.

Ønsker du å holde deg oppdatert med nyheter, invitasjoner og annen relevant inspirasjon fra Handelshøyskolen BI?

Informasjon om fødselsnummer

Fødselsnummer består av fødselsdato + personnummer (11 siffer totalt).

Som utdanningsinstitusjon i Norge er Handelshøyskolen BI pålagt å rapportere utdanningsdata. Dette er om våre studenter og kursdeltakere til Statistisk sentralbyrå (SSB), ref. § 2-2 i statistikkloven av 16 juni 1989 nr 54. Rapporteringen er en del av SSBs grunnlagsdata for å kunne utarbeide og publisere offisiell statistikk om utdanning. Rapporteringen bygger på bruk av fødselsnummer. Vi bruker dette også for å registrere alle våre studenter i vårt sentrale studieadministrasjonssystem. Informasjonen fra påmeldingsskjemaet slettes så snart opplysningene er registrert i vårt studieadministrasjonssystem.