Karriereveiledning

Karrieredagene

Karrieredagene arrangeres hver høst ved BI campus Oslo. Her kan du knytte verdifulle bånd med næringslivet, og forberede deg på arbeidslivet gjennom foredrag og kurs.

Karrieredagene på BI er blant Nordens største karrierearrangementer! Som student får du en gylden mulighet til å orientere deg i næringslivet og knytte verdifulle kontakter med potensielle fremtidige arbeidsgivere.

For studenter som er på vei ut i et svært konkurransepreget arbeidsmarked er dette en unik mulighet til å vise seg for bedriftene og vise sin interesse – bedriftene kommer for å møte deg og du har mulighet til å ta direkte kontakt med bedriftens representanter.

Gjennom uken får BI besøk av kjente profiler i næringslivet, som holder foredrag. BIs karriereservice holder kurs som kan hjelpe deg med jobbsøking og karrierebygging. Omtrent 100 bedrifter er representert hvert år. Det er også presentasjoner og foredrag om internship, hvis du vil lære mer om det.

Dagene avsluttes med en stor bankett hvor bedriftsrepresentanter og studenter har muligheten til å møtes under mer uformelle forhold.

Karrieredagene på BI er et prosjekt som drives helt frivillig av studenter fra BIs studentforening.