-
Executive Short Courses

Å skape mening rundt endring

I dette kurset tar vi for oss hvordan du kan bruke storytelling som verktøy for å skape mening rundt omstillings- og endringsprosesser. Hvordan skape bevissthet til etiske dilemmaer i forholdet mellom mening og sannhet?

Dette kurset tilhører kursserien Ledelse under konstant endring. Tilhørende kurs i serien Å navigere i endring og Å bygge endringskapasitet

HVORDAN SKAPE MENING RUNDT ENDRING?

Historier engasjerer og påvirker oss gjennom å spille på følelsene våre. Vi bruker dem – bevisst eller ubevisst – til å forstå omgivelsene våre. Derfor er storytelling spesielt godt egnet for å gi mening til endringer vi enten initierer selv eller forsøker å tilpasse oss til.

HVA LÆRER DU?

 • Storytellingens relevans i omstillings- og endringsprosesser
 • Tilegne deg forskningsbasert kunnskap om hvordan storytelling bidrar til å skape mening i endringsprosesser. Hvordan fungerer de?
 • Få grunnleggende innsikt i narrative strukturer. (Måter å formidle en historie/tekst)
 • Kunne anvende prinsipper om effektiv storytelling til å skape mening rundt endring.
 • Storytellingens mørke sider.
 • Utvikle en bevissthet til etiske dilemmaer i forholdet mellom mening og sannhet.

GJENNOMFØRING

Hvert kurs har en varighet på totalt tre uker. All undervisning er digital, og felles for alle kurs er tre 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. I tillegg til nettsamlingene jobber du med fagstoff i ulike former via læringsplattformen Insendi. Innholdet kan variere fra kurs til kurs, for eksempel video, oppgaver, diskusjoner, selvtester med mer.

Alt du trenger for å gjennomføre kurset vil du finne på Insendi. Dersom du har planer om å gjennomføre alle tre kurs i en kursserie og formalisere med eksamen, vil du måtte regne med å kjøpe en bok eller to i tillegg.

Etter fullført kurs vil du motta et deltakerbevis i form av en digital badge. Denne kan du enkelt lagre og dele på LinkedIn eller dine sosiale nettverk.

SLIK FUNGERER DET

 1. Velg kurs: Hver kursserie består av tre kurs der hvert delkurs utgjør en separat enhet. Du kan melde deg på ett eller flere kurs innen samme serie eller på tvers av kurs-serier avhengig av hva du har behov for. Kursene kan tas i den rekkefølgen du ønsker.
 2. Mulighet for eksamen: Dersom du har meldt deg på tre kurs fra samme kursserie, samt oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien. Les mer om eksamen her.

ONLINE, FLEKSIBELT OG KOMPAKT

De korte kursene gjennomføres 100% online. Det blir diskusjon, interaksjon og læring - bare i et kompakt format.

Hvert kurs gjennomføres på tre uker, med en digital tre-timers samling per uke. I tillegg jobber du med stoff og aktiviteter på læringsplattformen.

Alle kurs som tilbys er valgt ut med spesiell relevans for bedrifter og organisasjoner i 2022.

Foreleser

Jon Erland Bonde Lervik
Jon Erland Bonde Lervik

Jon Erland Bonde Lervik

Jon Erland Lervik er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon ved BI. Han har sin doktorgrad fra BI og master i industriell økonomi fra NTNU.

Han har bl.a. forsket på implementering av HR-praksiser og kunnskapsdeling i mulitinasjonale selskaper, IHRM, organisasjonslæring og endringsledelse. Tidligere har han bl.a. vært gjesteforsker ved IESE Business School og Stanford University.

BETALING

Pris per kurs er 6950,- Faktura vil du finne på studentportalen ved kursstart.

TIMEPLAN OG PÅMELDING

 • Søknadsfrist: 09. september 2023 
 • Oppstart: 11. september 2023 (læringsplattformen Insendi åpner)
 • Nettforelesninger: 14.09, 18.09 og 25.09. Kl. 09:00-12:00

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon