-
Executive Short Courses

Bærekraft som konkurransekraft

I dette kurset får du en introduksjon til sentrale teorier, metoder og tilnærminger til bærekraft og grønn vekst frem mot 2030.

Dette kurset tilhører kursserien Bærekraft som konkurransefortrinn. Tilhørende kurs i serien Bærekraftig markedsføring og kommunikasjon og Bærekraftige forretningsmodeller og grønne innovasjoner

Bedrifter og verden står ovenfor helt nye globale utfordringer fra 2020-tallet: Det er et behov for radikale endringer for både å kunne møte den voksende globale etterspørselen fra stadig flere mennesker, og samtidig sikre en bærekraftig sosial og økologisk utvikling.

HVA LÆRER DU?

  • Sentrale teorier, metoder og tilnærminger innen bærekraft og miljøøkonomi, og hvordan disse kan brukes for å utforske og utrede fremtiden for bærekraftig forretningsmodellering
  • Hva et «grønt skifte» egentlig består i, når det gjelder innovasjonsteori og økonomi, samt hvorfor det er relevant for egen virksomhet
  • Kunne bidra i omstilling til bærekraftig vekst i egen organisasjon; strategi, ledelse og organisering

GJENNOMFØRING

Hvert kurs har en varighet på totalt tre uker. All undervisning er digital, og felles for alle kurs er tre 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. Det gjøres opptak fra nettsamlingene i de fleste kursene. I tillegg til nettsamlingene jobber du med fagstoff i ulike former via læringsplattformen Insendi. Innholdet kan variere fra kurs til kurs, for eksempel video, oppgaver, diskusjoner, selvtester med mer.

Alt du trenger for å gjennomføre kurset vil du finne på Insendi. Dersom du har planer om å gjennomføre alle tre kurs i en kursserie og formalisere med eksamen, vil du måtte regne med å kjøpe en bok eller to i tillegg.

Etter fullført kurs vil du motta et deltakerbevis i form av en digital badge. Denne kan du enkelt lagre og dele på LinkedIn eller dine sosiale nettverk.

GJENNOMFØRING

Hvert kurs har en varighet på totalt tre uker. All undervisning er digital, og felles for alle kurs er tre 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. Det gjøres opptak fra nettsamlingene i de fleste kursene. I tillegg til nettsamlingene jobber du med fagstoff i ulike former via læringsplattformen Insendi. Innholdet kan variere fra kurs til kurs, for eksempel video, oppgaver, diskusjoner, selvtester med mer.

Alt du trenger for å gjennomføre kurset vil du finne på Insendi. Dersom du har planer om å gjennomføre alle tre kurs i en kursserie og formalisere med eksamen, vil du måtte regne med å kjøpe en bok eller to i tillegg.

Etter fullført kurs vil du motta et deltakerbevis i form av en digital badge. Denne kan du enkelt lagre og dele på LinkedIn eller dine sosiale nettverk.

Slik fungerer det

  1. Velg kurs: Hver kursserie består av tre kurs der hvert delkurs utgjør en separat enhet. Du kan melde deg på ett eller flere kurs innen samme serie eller på tvers av kurs-serier avhengig av hva du har behov for. Kursene kan tas i den rekkefølgen du ønsker.
  2. Mulighet for eksamen: Dersom du har meldt deg på tre kurs fra samme kursserie, samt oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien. Les mer om eksamen her.

ONLINE, FLEKSIBELT OG KOMPAKT

De korte kursene gjennomføres 100% online. Det blir diskusjon, interaksjon og læring - bare i et kompakt format.

Hvert kurs gjennomføres på tre uker, med en digital tre-timers samling per uke. I tillegg jobber du med stoff og aktiviteter på læringsplattformen.

Alle kurs som tilbys er valgt ut med spesiell relevans for bedrifter og organisasjoner i 2022.

Foreleser

Cecilie-Staude

Cecilie Staude Høyskolelektor - Institutt for markedsføring

Trond-Ola Hågbo

Trond-Ola Hågbo, fra universitetet i Stavanger. 

"Kurset ga meg mulighet til å jobbe hos et av verdens ledende selskaper, for å utvikle et mer bærekraftig energiforbruk. Kompetansen har gitt meg et helt nytt tankemønster og tilnærming, hvor jeg har lært at det lille kan ha stor betydning. Samtidig har jeg lært hvordan en bedrift kan lage en solid plan for et grønt skifte. Dette også fra et sosialt, økonomisk og helsemessig perspektiv."

Robert Oscar Akander-Lima

Support Rådgiver

Betaling

Pris per kurs er 6450,- Faktura vil du finne på studentportalen ved kursstart.

TIMEPLAN OG PÅMELDING 

  • Søknadsfrist: 04. mars 2023
  • Oppstart: 08. mars 2023 (læringsplattformen Insendi åpner)
  • Nettforelesninger: 13.03, 20.03 og 27.03. Kl. 13:00 - 16:00

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon