-
Executive Short Courses

Bærekraft som konkurransekraft

I dette kurset får du en introduksjon til sentrale teorier, metoder og tilnærminger til bærekraft og grønn vekst frem mot 2030.

Dette kurset tilhører kursserien Bærekraft som konkurransefortrinn. Tilhørende kurs i serien Bærekraftig markedsføring og kommunikasjon og Bærekraftige forretningsmodeller og grønne innovasjoner

Bedrifter og verden står ovenfor helt nye globale utfordringer fra 2020-tallet: Det er et behov for radikale endringer for både å kunne møte den voksende globale etterspørselen fra stadig flere mennesker, og samtidig sikre en bærekraftig sosial og økologisk utvikling.

Hva lærer du?

  • Sentrale teorier, metoder og tilnærminger innen bærekraft og miljøøkonomi, og hvordan disse kan brukes for å utforske og utrede fremtiden for bærekraftig forretningsmodellering
  • Hva et «grønt skifte» egentlig består i, når det gjelder innovasjonsteori og økonomi, samt hvorfor det er relevant for egen virksomhet
  • Kunne bidra i omstilling til bærekraftig vekst i egen organisasjon; strategi, ledelse og organisering

Gjennomføring

De korte kursene gjennomføres 100% online. Det blir diskusjon, interaksjon og læring - bare i et kompakt format. Kurset har en varighet på totalt tre uker, med 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. I tillegg til nettsamlingene jobber du med fagstoff i ulike former via læringsplattformen Insendi. Alt du trenger for å gjennomføre kurset vil du finne her. Innholdet kan variere fra kurs til kurs, f.eks. video, oppgaver, diskusjoner, selvtester med mer.

Etter fullført kurs vil du motta et deltakerbevis i form av en digital badge. Denne kan du enkelt lagre og dele på LinkedIn eller dine sosiale nettverk. 

Eksamensordning

Fra vårsemesteret 2024 går vi bort fra at alle kursene inngår i en serie på tre kurs. Det innebærer at alle kurs tilbys uavhengig av hverandre. Vi faser ut eksamensordningen som innebar muligheten til å søke opptak og formalisere med eksamen og 7,5 studiepoeng hvis du har gjennomført tre kurs innen en kursserie. Dersom kurs med studiepoeng er viktig for deg, oppfordrer vi til å velge fra BIs portefølje av kurs med studiepoeng

Det blir en overgangsordning med mulighet til å gjennomføre eksamen i vårsemesteret 2024, dersom du kvalifiserer for det i løpet av høstsemesteret 2023. Du vil bli kontaktet i slutten av januar dersom dette gjelder deg. Søknadsfrist er 25. februar 2024.

Online, fleksibelt og kompakt

De korte kursene gjennomføres 100% online. Det blir diskusjon, interaksjon og læring - bare i et kompakt format.

Hvert kurs gjennomføres på tre uker, med en digital tre-timers samling per uke. I tillegg jobber du med stoff og aktiviteter på læringsplattformen.

Alle kurs som tilbys er valgt ut med spesiell relevans for bedrifter og organisasjoner i 2022.

Forelesere

Cecilie-Staude

Cecilie Staude Høyskolelektor - Institutt for markedsføring

Trond-Ola Hågbo

Trond-Ola Hågbo, fra universitetet i Stavanger. 

"Kurset har gitt meg et helt nytt tankemønster og tilnærming, hvor jeg har lært at det lille kan ha stor betydning. Samtidig har jeg lært hvordan en bedrift kan lage en solid plan for et grønt skifte. Dette også fra et sosialt, økonomisk og helsemessig perspektiv."

Robert Oscar Akander-Lima

Support Rådgiver

Betaling

Pris per kurs er 6450,- Faktura vil du finne på studentportalen ved kursstart.

Timeplan og påmelding

  • Søknadsfrist: 04. mars 2023
  • Oppstart: 08. mars 2023 (læringsplattformen Insendi åpner)
  • Nettforelesninger: 13.03, 20.03 og 27.03. Kl. 13:00 - 16:00

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon