-
Executive Short Courses

Bærekraftig markedsføring og kommunikasjon

I dette kurset ser vi på psykologiske barrierer som kan forklare hvorfor det er så vanskelig å få til endringer. Vi har også fokus på strategier for å snakke om klima på måter som kan motivere til endring.

Hvorfor Bærekraftig markedsføring og kommunikasjon?

Det grønne skiftet er over i en ny fase. De politiske målene er satt, teknologiene finnes og nye virksomheter slåss om oppmerksomheten om bærekraftige alternativ med tradisjonelle aktører. Kommunikasjon og markedsføring spiller en nøkkelrolle i det grønne skiftet. Men hva gjør at folk «skrur av» når du hører om klima og miljø og hvorfor er klimakommunikasjon så krevende?

I dette kurset tar vi for oss psykologiske barrierer som bidrar til å forklare hvorfor det er så vanskelig å få til nødvendige endringer i holdninger og handlinger. Vi ser også på  strategier for å snakke om klima på måter som kan motivere oss til å endre oss.

Hva lærer du?

  • Bidra i å planlegge og gjennomføre kommunikasjons- og markedsføringstiltak for synliggjøring av bærekraft i virksomhetens grønne produkter og tjenester

Gjennomføring

De korte kursene gjennomføres 100% online. Det blir diskusjon, interaksjon og læring - bare i et kompakt format. Kurset har en varighet på totalt tre uker, med 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. I tillegg til nettsamlingene jobber du med fagstoff i ulike former via læringsplattformen Insendi. Alt du trenger for å gjennomføre kurset vil du finne her. Innholdet kan variere fra kurs til kurs, f.eks. video, oppgaver, diskusjoner, selvtester med mer.

Etter fullført kurs vil du motta et deltakerbevis i form av en digital badge. Denne kan du enkelt lagre og dele på LinkedIn eller dine sosiale nettverk. 

Forelesere

Cecilie-Staude

Cecilie Staude Høyskolelektor - Institutt for markedsføring

Trond-Ola Hågbo

Trond-Ola Hågbo, fra universitetet i Stavanger. 

"Kurset har gitt meg et helt nytt tankemønster og tilnærming, hvor jeg har lært at det lille kan ha stor betydning. Samtidig har jeg lært hvordan en bedrift kan lage en solid plan for et grønt skifte. Dette også fra et sosialt, økonomisk og helsemessig perspektiv."

Robert Oscar Akander-Lima

Support Rådgiver

Betaling

Pris per kurs er 6450,- Faktura vil du finne på studentportalen ved kursstart.

Timeplan og påmelding

  • Søknadsfrist: 7. januar 2023
  • Oppstart: 11. januar (læringsplattformen Insendi åpner)
  • Nettforelesninger: 16.01, 23.01 og 30.01. Kl. 13:00-16:00

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon