-
Executive Short Courses

Bærekraftige forretningsmodeller og grønne innovasjoner

I dette kurset ser vi på hvordan grønne strategier kan lede til økt verdiskapning og lønnsomhet. Med fokus på å håndtere grønn omstilling og grønne innovasjoner.

Dette kurset tilhører kursserien Bærekraft som konkurransefortrinn. Tilhørende kurs i serien Bærekraftig markedsføring og kommunikasjon og Bærekraft som konkurransekraft 

Eksterne krav til grønn vekst, teknologiske nyvinninger og økt fokus på bærekraftige produkter og tjenester fra både kunder og stat, vil påvirke forretningsmodeller og praksis sterkt fremover. I dette kurset legges det særlig vekt på grønne strategier for økt verdiskapning og lønnsomhet gjennom grønn omstilling og grønne innovasjoner som bryter med det gamle for å skape lønnsomhet og konkurransefortrinn.

Hva lærer du

  • Reflektere over hvordan internasjonale mål og teknologier for bærekraft påvirker egne forretningsmodeller og virksomhetsstyring
  • Beherske en strategisk modell for omstilling av enhver virksomhet til grønn vekst
  • Anvende teori for innovasjon av smarte ideer/forretningsmodeller i egen virksomhet

Gjennomføring

De korte kursene gjennomføres 100% online. Det blir diskusjon, interaksjon og læring - bare i et kompakt format. Kurset har en varighet på totalt tre uker, med 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. I tillegg til nettsamlingene jobber du med fagstoff i ulike former via læringsplattformen Insendi. Alt du trenger for å gjennomføre kurset vil du finne her. Innholdet kan variere fra kurs til kurs, f.eks. video, oppgaver, diskusjoner, selvtester med mer.

Etter fullført kurs vil du motta et deltakerbevis i form av en digital badge. Denne kan du enkelt lagre og dele på LinkedIn eller dine sosiale nettverk. 

Eksamensordning

Fra vårsemesteret 2024 går vi bort fra at alle kursene inngår i en serie på tre kurs. Det innebærer at alle kurs tilbys uavhengig av hverandre. Vi faser ut eksamensordningen som innebar muligheten til å søke opptak og formalisere med eksamen og 7,5 studiepoeng hvis du har gjennomført tre kurs innen en kursserie. Dersom kurs med studiepoeng er viktig for deg, oppfordrer vi til å velge fra BIs portefølje av kurs med studiepoeng

Det blir en overgangsordning med mulighet til å gjennomføre eksamen i vårsemesteret 2024, dersom du kvalifiserer for det i løpet av høstsemesteret 2023. Du vil bli kontaktet i slutten av januar dersom dette gjelder deg. Søknadsfrist er 25. februar 2024.

Online, fleksibelt og kompakt

De korte kursene gjennomføres 100% online. Det blir diskusjon, interaksjon og læring - bare i et kompakt format.

Hvert kurs gjennomføres på tre uker, med en digital tre-timers samling per uke. I tillegg jobber du med stoff og aktiviteter på læringsplattformen.

Alle kurs som tilbys er valgt ut med spesiell relevans for bedrifter og organisasjoner i 2022.

Forelesere

Foreleser Cecilie Staude

Cecilie Staude er høyskolelektor ved institutt for markedsføring og har flere års erfaring fra PR-bransjen, blant annet fra Geelmuyden Kiese. Hun er en svært populær foredragsholder innen temaer som markedsføring, kommunikasjon og sosiale medier.

Helleik Syse

Helleik Syse tilhører Universitetet i Stavanger.
 
 

"Kompetanse innen bærekraft er høyaktuelt i dagens samfunn. Kurset har bidratt til at jeg har fått en økt forståelse av hvordan min virksomhet arbeider med bærekraft på ulike nivåer i organisasjonen."

Åse Marit Dagsland

Commodity Manager, Siemens

Betaling

Pris per kurs er 6450,- Faktura vil du finne på studentportalen ved kursstart.

Timeplan og påmelding

  • Søknadsfrist: 28. april 2023
  • Oppstart: 05. mai 2023 (læringsplattformen Insendi åpner)
  • Nettforelesninger: 08.05, 15.05 og 22.05, kl. 13:00 - 16:00

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon