-
Executive Short Courses

Digitalisering og endringskapasitet

I dette kurset utvikler du en kritisk og reflektert forståelse av kompleksiteten og dynamikken i endringsprosesser.

Hvorfor Digitalisering og endringskapasitet?

I løpet av kurset vil du ha utviklet forskningsbasert kunnskap om strategiske endringsprosesser og endringsledelse. I tillegg vil du få forståelse for kompleksiteten og dynamikken i endringsprosesser og hvordan endringskapasitet kan bygges eller nedbrytes gjennom kontinuerlige endringsprosesser.

Kurset passer for deg som har en aktiv rolle i omstillingsprosesser, enten som leder eller medarbeider.

Hva lærer du

  • Ha utviklet forskningsbasert kunnskap om strategiske endringsprosesser og endringsledelse.
  • Ha fått innsikt i hvordan endringskapasitet kan bygges eller nedbrytes gjennom kontinuerlige endringsprosesser.
  • Kunne analysere endringsutfordringer og planlegge endringsprosesser for å møte disse utfordringene.
  • Kunne analysere organisasjonens evne til å gjennomføre kontinuerlige endringer.
  • Utvikle en kritisk og reflektert holdning og forståelse av kompleksiteten og dynamikken i endringsprosesser.

Gjennomføring

Hvert kurs har en varighet på totalt tre uker. All undervisning er digital, og felles for alle kurs er tre 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. Det gjøres opptak fra nettsamlingene i de fleste kursene. I tillegg til nettsamlingene jobber du med fagstoff i ulike former via læringsplattformen Insendi. Innholdet kan variere fra kurs til kurs, f.eks. video, oppgaver, diskusjoner, selvtester m.m.

Alt du trenger for å gjennomføre kurset vil du finne på Insendi. Dersom du har planer om å fullføre alle tre kurs i en kursserie denne høsten og formalisere med eksamen, vil du måtte regne med å kjøpe faglitteratur.

Eksamensordning

Fra vårsemesteret 2024 går vi bort fra at alle kursene inngår i en serie på tre kurs. Det innebærer at alle kurs tilbys uavhengig av hverandre. Vi faser ut eksamensordningen som innebar muligheten til å søke opptak og formalisere med eksamen og 7,5 studiepoeng hvis du har gjennomført tre kurs innen en kursserie. Dersom kurs med studiepoeng er viktig for deg, oppfordrer vi til å velge fra BIs portefølje av kurs med studiepoeng. 

Det blir en overgangsordning med mulighet til å gjennomføre eksamen i vårsemesteret 2024, dersom du kvalifiserer for det i løpet av høstsemesteret 2023. Du vil bli kontaktet i slutten av januar dersom dette gjelder deg. Søknadsfrist er 25. februar 2024.  

Foreleser

Bilde av Helene Loe Colman


Helene Loe Colman er professor ved Institutt for strategi og entreprenørskap. Hennes ekspertområder er endringsledelse, oppkjøp og fusjoner. Organisasjonsidentitet, Strategi, Internasjonal ledelse.
 

Betaling

Pris per kurs er 6950,- Faktura vil du finne på studentportalen ved kursstart.

Timeplan og påmelding

  • Planlagt oppstart 2024

Praktisk informasjon