-
Executive Short Courses

Organisere for digital innovasjon

I dette kurset ser vi på nærmere på hvordan kjente metoder for digital innovasjon, for eksempel design thinking, lean startup og smidig utvikling, påvirker prinsipper for organisering.

Hvorfor Organisere for digital innovasjon?

Digital innovasjon er avgjørende for at virksomheter skal utvikle seg og overleve, og digitalisering har store konsekvenser for all forretningsdrift. Organisering for digital innovasjon er et kurs som fokuserer på prinsippene for smart og smidig organisering og hvordan de påvirker organisasjoner i møte med økte krav til rask teknologiutvikling og endrede kundepreferanser. Kurset utforsker metoder som design thinking, lean startup og smidig utvikling, og gir deg deltakerne kunnskap om ulike styringsmodeller for digitale endringer.

Du vil lære å være aktiv deltaker i digital innovasjon, lede medarbeidere i en aktørorientert organisering og bidra som medlem av tverrfaglige team som løser problemer. 

Kurset passer for deg som ønsker å være en aktiv deltaker i digitale innovasjonsprosesser, enten som deltaker eller leder.

Hva lærer du?

  • Ha kjennskap til prinsippene for ‘’smart og smidig’’ organisering (aktørorientert organisering)
  • Ha kjennskap til ulike eksempler/case for aktørorienterte organisasjoner
  • Ha kjennskap til ulike styringsmodeller for digitale endringer 
  • Kunne være en aktiv deltaker i arbeid med digital innovasjon
  • Kunne lede medarbeidere i en aktørorientert organisering
  • Være en god bidragsyter i et tverrfaglig team som jobber med problemløsning 

Gjennomføring

De korte kursene gjennomføres 100% online. Det blir diskusjon, interaksjon og læring - bare i et kompakt format. Kurset har en varighet på totalt tre uker, med 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. Det vil bli gjort opptak av nettforelesningene. I tillegg til nettsamlingene jobber du med fagstoff i ulike former via læringsplattformen Insendi. Alt du trenger for å gjennomføre kurset vil du finne her. Innholdet kan variere fra kurs til kurs, f.eks. video, oppgaver, diskusjoner, selvtester med mer.

Etter fullført kurs vil du motta et deltakerbevis i form av en digital badge. Denne kan du enkelt lagre og dele på LinkedIn eller dine sosiale nettverk. 

Eksamensordning

Fra vårsemesteret 2024 går vi bort fra at alle kursene inngår i en serie på tre kurs. Det innebærer at alle kurs tilbys uavhengig av hverandre. Vi faser ut eksamensordningen som innebar muligheten til å søke opptak og formalisere med eksamen og 7,5 studiepoeng hvis du har gjennomført tre kurs innen en kursserie. Dersom kurs med studiepoeng er viktig for deg, oppfordrer vi til å velge fra BIs portefølje av kurs med studiepoeng. 

Det blir en overgangsordning med mulighet til å gjennomføre eksamen i vårsemesteret 2024, dersom du kvalifiserer for det i løpet av høstsemesteret 2023. Du vil bli kontaktet i slutten av januar dersom dette gjelder deg. Søknadsfrist er 25. februar 2024.  

Foreleser

Bilde av Ragnvald Sannes


Ragnvald Sannes har en lisensiatgrad i bedriftsøkonomi fra Handelshøyskolen i Stockholm og en mastergrad i økonomi og ledelse fra Handelshøyskolen BI. Han jobber innenfor området Information Technology Management og fokuserer på forholdet mellom virksomhet og informasjonsteknologi.

Betaling

Pris per kurs er 6950,- Faktura vil du finne på studentportalen ved kursstart.

Timeplan og påmelding

  • Planlagt oppstart 2024

Praktisk informasjon