-
Gratis kompetanseheving

Økonomi og forretningsforståelse - 7,5 studiepoeng

Formålet med kurset er å belyse de bedriftsøkonomiske drivkreftene bak handel av produkter og tjenester, forståelse for forretningsdrift og virksomhetsstyring. Kurset vil bidra til å gi deg oppdatert kunnskap om de overordnede sammenhengene mellom fagområdene bedriftsøkonomi, strategi og finans, til FNs 17 bærekraftmål og sirkulær økonomisk logikk. I lys av forretningsforståelse gjennomgås relevant teori, relevante kalkulasjoner og metoder, alt med tanke å styre virksomheten best mulig gjennom optimale beslutninger for å øke måloppnåelse og konkurransekraft, herunder utvikling av ønsket kultur.

Kurset vil gi et verdifullt tilskudd på CVen som kan styrke mulighetene innenfor mange bransjer og virksomheter. Sammensetningen av det faglige er skreddersydd for å være mest mulig tidsaktuelt med høy relevans for arbeidslivet fordi det kombinerer økonomi med forretningsforståelse i et kompakt etter- og videreutdanningsformat.

Hva lærer du?

  • Beherske sirkulær økonomisk logikk for å kunne bidra til at virksomheter gjør nødvendige endringer for å fremstå som konkurransedyktige i fremtiden.
  • Kunne vurdere betydningen av fleksibilitet; forsterke et positivt utfall, forbedre et negativt utfall eller utsette beslutningen.
  • Kunne gjennomføre verdikjedeanalyser, nåverdiberegninger, kostnadsanalyser samt bidra til bedret konkurransekraft samtidig med en bærekraftig utvikling i virksomheten.
  • Innsikt i ledelsesfilosofien lean; Hvordan skape en lærende og ressursoptimaliserende virksomhet.
  • Kunne utføre bedriftsøkonomisk verdikjedeoptimering, utføre bedriftsøkonomiske kalkulasjoner i tilknytning til sirkulær økonomi og utføre lønnsomhetsanalyser.
  • Kunne bruke og velge kritiske prestasjonsindikatorer i praksis og kunne drive bedriftsøkonomisk beslutningstaking og verdikalkulasjon i praksis.

Foreleser

Espen Skaldehaug er utdannet sivilingeniør fra Linköpings Universitet, og har blant annet forsket på beslutningsrelevante kostnader.

Hvordan fungerer det?

Kurset er dimensjonert for deltidsgjennomføring 25% av full studieprogresjon. Samlingene gjennomføres digitalt med ni halvdags samlinger på Zoom fordelt over kursperioden. Det gjøres opptak av samlingene for økt fleksibilitet. Samlingene er en kombinasjon av forelesninger, oppgaveløsning og gjennomgang av oppgaver. I tillegg jobber du med pensumlitteraturen og læringsressurser du får tilgang til på læringsplattformen.

Timeplan

Studietilbudet er avsluttet. Nettsiden vil bli oppdatert dersom BI i samarbeid med myndighetene får anledning til å gi et nytt tilbud.

Hvem kan søke?

Kurset passer for både unge arbeidsledige som er nyutdannede med god teoretisk og metodisk kompetanse, men som mangler mer praktisk rettet forretningsforståelse. Det passer også øvrige ledige/permitterte med noe erfaring fra temaene, men som trenger å styrke kompetansen.

Kurset er gratis – ingen studieavgift eller eksamensavgift, men du må selv kjøpe pensumlitteraturen som du får oversikt over etter at du har blitt tatt opp på kurset.

Slik søker du

Det er venteliste på dette kurset!

Det er inntil 50 studieplasser på kurset, og vi tar opp søkere fortløpende etter dato for registrert søknad, så lenge det er ledige plasser.

Opptakskrav til kurset er generell studiekompetanse. Du kan også søke på bakgrunn av realkompetanse. Her er mer informasjon om opptakskravene.

Påmeldingen er stengt

Kontakt oss

Har du noen spørsmål om kurstilbudene kan du få snakke med en av våre flinke veiledere på InfoHub.