-
Kurs bachelornivå

Finansregnskap

Ønsker du å oppnå godkjenning som autorisert regnskapsfører i Norge? Dette kurset gir deg dyptgående kunnskap om reglene for avslutning og oppstilling av årsregnskap og årsberetning i henhold til norsk god regnskapsskikk.

Hvorfor finansregnskap?

Dette kurset inngår i lovbestemt studieplan for å oppnå godkjenning som norsk autorisert regnskapsfører. Studiet tilfredsstiller kravene i regnskapsførerforskriften av 8 februar 1999 nr. 196 (utdanningskrav til autorisert regnskapsfører). Kurset gir deg dyptgående kunnskap om teorifundamentet, lover, forskrifter og andre sentrale regler innenfor regnskap i privat sektor for å kunne utarbeide årsregnskap og årsberetning i henhold til norsk god regnskapsskikk. Videre inngår grunnleggende kunnskap om forskjeller mellom norske og internasjonale regnskapsregler (IFRS).

Emneoversikt

Regnskapsteori

 • Fokus på brukergruppenes informasjonsbehov og behov for regnskapsregulering
 • Norske og internasjonale regnskapsregler, internasjonal regnskapsutvikling og reguleringsorganer
 • Resultat- og balanseorientering
 • Det konseptuelle rammeverket til IFRS
 • Det teoretiske grunnlaget for de norske grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk


Videregående finansregnskap

 • Inngående kunnskap om innregning og måling av de viktigste regnskapspostene og grunnleggende regnskapsprinsipper
 • Har innsikt i regnskapsregler for små foretak
 • Kjenner til regnskapsregler for ideelle organisasjoner
 • Kjenner til de mest sentrale forskjellene mellom regnskaps- og skatteregler
 • Kan avslutte er årsregnskap, inkl skatt og resultatdisponering, for aksjeselskaper
 • Kjenner til regelverket for noter og årsberetning
 • Kan utarbeide et enkelt konsernregnskap

Praktisk informasjon

Timeplan

Nettstudier: høst 2023

Alle kurs har individuelle webinartidspunkter gjennom hele semesteret.