-
Kurs bachelornivå

Marked, kriser og bærekraft

I dette kurset vil du tilegne deg god kunnskap om markedsøkonomi som økonomisk system og hva som er styrker og utfordringer med dette, knyttet opp mot staten, næringslivet og individets rolle.

HVORFOR MARKED, KRISER OG BÆREKRAFT?

Kurset tar opp markedsøkonomi som økonomisk system og hva som er styrker og utfordringer med dette. Utgangspunktet er Adam Smiths syn, slik han la det fram i sitt banebrytende verk Nasjonenes Velstand fra 1776. Deretter blir ideer fra kjente økonomer helt fram til i dag presentert, både tilhengere av markedsøkonomi og de mer kritiske.

Det blir også trukket inn moderne økonomisk teori som vurderer markedets funksjoner ut fra aktørenes tilgang på informasjon og psykologiske faktorer. Markedsøkonomiens globale og nasjonale utfordringer i dag, for eksempel kriser, miljø- og ressursutfordringer og inntektsfordeling, vil bli drøftet i lys av de ideene som gjennomgås i kurset. Et viktig spørsmål er om og hvorvidt eller hvordan en markedsøkonomi kan gi grunnlag for et bærekraftig økonomisk system.  

EMNEOVERSIKT

  • Adam Smiths teori om den usynlige hånd og det frie marked
  • Frihandel, proteksjonisme og økonomisk utvikling
  • Den nyklassiske teorien om fullkommen konkurranse
  • Kritikken av den nyklassiske teorien
  • Teorien om ufullkommen konkurranse
  • Alfred Pigou og de senere miljøøkonomene
  • De markedsvennlige økonomene i etterkrigstiden
  • Om årsaken til finanskrisen i 2008
  • Begrenset rasjonalitet

Praktisk informasjon

Timeplan

Gjennomføring Bergen: høst 2023