Kurs bachelornivå

Matematisk analyse

Dette kurset gir deg ferdigheter og trening i matematisk analyse og lineær algebra som kan anvendes i videregående økonomikurs på avsluttende bachelor og på masternivå.

Hvorfor matematisk analyse?

Matematisk analyse er et videregående matematikkurs som bygger på førsteårskurset i matematikk. Kurset vil forbedre dine evner til analytisk tenkning og evnen til å reflektere over resultater og beregninger. Utvalgte temaer i lineær algebra, funksjonsanalyse i en- og flervariabeltilfellet, ulike integrasjonsteknikker som delvis integrasjon og integrasjon ved substitusjon, og teknikker for løsning av enkle førsteordens differensiallikninger er kunnskap du vil tilegne deg gjennom dette kurset.

 

Emneoversikt

  • Differensiering. Lineære og kvadratiske approksimasjoner
  • Optimering under bibetingelser (generelle Lagranges-problemer
  • Optimeringsproblemer for funksjoner av flere variabler
  • Matrisealgebra

Praktisk informasjon

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Timeplan

Bergen: høst 2019
Trondheim: høst 2019

 

Når kan jeg søke?