-
Kurs bachelornivå

Matematisk analyse

Dette kurset gir deg ferdigheter og trening i matematisk analyse og lineær algebra som kan anvendes i videregående økonomikurs på avsluttende bachelor og på masternivå.

Hvorfor matematisk analyse?

Matematisk analyse er et videregående matematikkurs som bygger på førsteårskurset i matematikk. Kurset vil forbedre dine evner til analytisk tenkning og evnen til å reflektere over resultater og beregninger. Utvalgte temaer i lineær algebra, funksjonsanalyse i en- og flervariabeltilfellet, ulike integrasjonsteknikker som delvis integrasjon og integrasjon ved substitusjon, og teknikker for løsning av enkle førsteordens differensiallikninger er kunnskap du vil tilegne deg gjennom dette kurset.

 

Emneoversikt

  • Differensiering. Lineære og kvadratiske approksimasjoner
  • Optimering under bibetingelser (generelle Lagranges-problemer
  • Optimeringsproblemer for funksjoner av flere variabler
  • Matrisealgebra

Praktisk informasjon

Timeplan

Nettstudier: høst 2021