Kurs bachelornivå

Økonomi- og virksomhets­styring

I dette kurset opparbeider du deg en bevissthet om virksomhetsstyring som et kontekstuelt fag, der interessekonflikter og etiske normer påvirker styringen.

Hvorfor Økonomi og virksomhetsstyring?

I dette kurset lærer du å sette opp budsjetter og håndterer målstyring i virksomheter. Kurset fokuserer på målrettet verdiskapning gjennom strategiske mål, kritiske suksessfaktorer, strategikart og flerdimensjonal prosessanalyse. Du vil opparbeide deg en bred forståelse for fagfeltet gjennom oppgave- og caseløsninger og få viktig innsikt i balansert målstyring og hva det er som påvirker verdiskapning i virksomheter.

Emneoversikt

  • Planlegging og styring av verdiskapingsprosessen: Strategiske mål og kritiske suksessfaktorer, strategikart og strategiske temaer og ytelsesmål, validitet og reliabilitet.
  • Beslutningsstøtte for verdiskapning:Verdidrivere, kostnadsdrivere og verdikjedeanalyse, kostnadsanalyse og kalkulasjon med vekt på ABC.
  • Fra analyse til forbedring: Lean-filosofien og flerdimensjonal prosessanalyse

Praktisk informasjon

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Timeplan

Nettstudier: Studiestart mandag 13. januar (itslearning åpner).
Bergen: vår 2020
Stavanger: vår 2020
Trondheim: vår 2020

 

Søk nå