Høyskolekurs

Økonomi- og virksomhets­styring

I dette kurset opparbeider du deg en bevissthet om virksomhetsstyring som et kontekstuelt fag, der interessekonflikter og etiske normer påvirker styringen.

Hvorfor Økonomi og virksomhetsstyring?

I dette kurset lærer du å sette opp budsjetter og håndterer målstyring i virksomheter. Kurset fokuserer på målrettet verdiskapning gjennom strategiske mål, kritiske suksessfaktorer, strategikart og flerdimensjonal prosessanalyse. Du vil opparbeide deg en bred forståelse for fagfeltet gjennom oppgave- og caseløsninger og få viktig innsikt i balansert målstyring og hva det er som påvirker verdiskapning i virksomheter.

Emneoversikt

  • Planlegging og styring av verdiskapingsprosessen: Strategiske mål og kritiske suksessfaktorer, strategikart og strategiske temaer og ytelsesmål, validitet og reliabilitet.
  • Beslutningsstøtte for verdiskapning:Verdidrivere, kostnadsdrivere og verdikjedeanalyse, kostnadsanalyse og kalkulasjon med vekt på ABC.
  • Fra analyse til forbedring: Lean-filosofien og flerdimensjonal prosessanalyse

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Nettstudier: vår 2018
Bergen: vår 2018
Stavanger: vår 2018
Trondheim: vår 2018

Forkunnskaper og opptakskrav

  • Forkunnskaper: BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse og BØK 3423 Finans, BØK 3411 Finans og økonomistyring I og BØK 3421 Finans og økonomistyring II, BØK 1113 Økonomistyring og BØK 1121 Finans I, eller tilsvarende.
  • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Nettstudier: Studiestart er 15. januar med åpning av læringsplattformen itslearning. I tillegg tilbys to frivillige helgesamlinger ved Handelshøyskolen BI i Oslo, en i starten av semesteret og en nærmere eksamen.

I Bergen, Stavanger og Trondheim gjennomføres kurset sammen med fulltidsstudentene på dagtid.

Eksamensform

Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen.

Annen relevant informasjon

Videre studier

Kurset kan brukes som frie studiepoeng i en Bachelor of Management.
Kurset er obligatorisk for Bachelor i økonomi og administrasjon.

Når kan jeg søke?