Kurs bachelornivå

Økonomi- og virksomhets­styring

I dette kurset opparbeider du deg en bevissthet om virksomhetsstyring som et kontekstuelt fag, der interessekonflikter og etiske normer påvirker styringen.

Hvorfor Økonomi og virksomhetsstyring?

I dette kurset lærer du å sette opp budsjetter og håndterer målstyring i virksomheter. Kurset fokuserer på målrettet verdiskapning gjennom strategiske mål, kritiske suksessfaktorer, strategikart og flerdimensjonal prosessanalyse. Du vil opparbeide deg en bred forståelse for fagfeltet gjennom oppgave- og caseløsninger. Få viktig innsikt i balansert målstyring og hva det er som påvirker verdiskapning i virksomheter.

Emneoversikt

  • Planlegging og styring av verdiskapingsprosessen: Strategiske mål og kritiske suksessfaktorer, strategikart og strategiske temaer og ytelsesmål, validitet og reliabilitet.
  • Beslutningsstøtte for verdiskapning:Verdidrivere, kostnadsdrivere og verdikjedeanalyse, kostnadsanalyse og kalkulasjon med vekt på ABC.
  • Fra analyse til forbedring: Lean-filosofien og flerdimensjonal prosessanalyse

Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres kurs til høsten?

Høstens kurs og programmer gjennomføres med en kombinasjon av digital undervisning og fysiske samlinger – vi tilstreber at alle klasser skal få møttes i løpet av høsten.
Vi tilpasser hele tiden undervisningen etter gjeldende smittevernabefalinger fra myndighetene. 

Timeplan

Nettstudier: Studiestart mandag 13. januar (itslearning åpner).
Bergen: vår 2020
Stavanger: vår 2020
Trondheim: vår 2020