Kurs bachelornivå

Økonomi- og virksomhets­styring

I dette kurset opparbeider du deg en bevissthet om virksomhetsstyring som et kontekstuelt fag, der interessekonflikter og etiske normer påvirker styringen.

Hvorfor Økonomi og virksomhetsstyring?

I dette kurset lærer du å sette opp budsjetter og håndterer målstyring i virksomheter. Kurset fokuserer på målrettet verdiskapning gjennom strategiske mål, kritiske suksessfaktorer, strategikart og flerdimensjonal prosessanalyse. Du vil opparbeide deg en bred forståelse for fagfeltet gjennom oppgave- og caseløsninger. Få viktig innsikt i balansert målstyring og hva det er som påvirker verdiskapning i virksomheter.

Emneoversikt

  • Planlegging og styring av verdiskapingsprosessen: Strategiske mål og kritiske suksessfaktorer, strategikart og strategiske temaer og ytelsesmål, validitet og reliabilitet.
  • Beslutningsstøtte for verdiskapning:Verdidrivere, kostnadsdrivere og verdikjedeanalyse, kostnadsanalyse og kalkulasjon med vekt på ABC.
  • Fra analyse til forbedring: Lean-filosofien og flerdimensjonal prosessanalyse

Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres kurs til våren?

Gjennomføringen av vårens kurs og programmer tilpasses hele tiden gjeldende smittevernanbefalinger fra myndighetene. Når det er nødvendig, vil undervisningsaktiviteter gjennomføres digitalt.

Timeplan

Nettstudier: Studiestart mandag 18. januar (digitalt klasserom åpner)
Bergen: vår 2021
Stavanger: vår 2021