-
Kurs bachelornivå

Praktisk økonomi og virksomhets­styring

I dette kurset lærer du hvordan riktig bruk av målstyringsverktøy og budsjetter skaper verdier i en praktisk kontekst, med caseløsninger som en sentral del av studiet.

Hvorfor Praktisk økonomi og virksomhets­styring?

I dette kurset lærer du å sette opp budsjetter og håndterer målstyring i virksomheter. Kurset fokuserer på målrettet verdiskapning gjennom strategiske mål, kritiske suksessfaktorer, strategikart og verdikjedeanalyser. Du vil opparbeide deg en bred forståelse for fagfeltet gjennom oppgaver og caseløsninger og få viktig innsikt i balansert målstyring og hva det er som påvirker verdiskapning i virksomheter.

Emneoversikt

Del 1) Regnskapsforståelse og budsjettering

 • Strukturen i finansregnskapet og hvordan hendelser blir til regnskapstransaksjoner
 • Kostnadsbegreper og kalkulasjonsproblematikk
 • Hvordan man kan analysere finansregnskapet og budsjetter
 • Lære mer om resultatbudsjetter, likviditetsbudsjetter og balansebudsjetter
 • Budsjettets formål og forhold til andre styringsverktøy
 • Budsjettet som verktøy for å teste finansielle og kapasitetsmessige virkninger av mulige tiltak

Del 2) Styring og måling av verdiskapningsprosessene

 • Verdidrivere, kostnadsdrivere og verdikjedeanalyse
 • Kostnadsanalyse
 • Aktivitetsbasert kalkulasjon
 • Leanfilosofi og leanprinsipper
 • Operasjonalisering av virksomhetens strategiske planer 

Praktisk informasjon

Timeplan

Gjennomføring Bergen og Stavanger: vår 2024

Nettstudier: vår 2024

Studiestart nettstudier: mandag 15. januar

Alle kurs har individuelle webinartidspunkter gjennom hele semesteret.