Å skape mening rundt endring

I dette kurset tar vi for oss hvordan du kan bruke storytelling som verktøy for å skape mening rundt omstillings- og endringsprosesser. Hvordan skape bevissthet til etiske dilemmaer i forholdet mellom mening og sannhet?

Dette kurset tilhører kursserien Ledelse under konstant endring. Tilhørende kurs i serien Å navigere i endring og Å bygge endringskapasitet

HVORDAN SKAPE MENING RUNDT ENDRING?

Historier engasjerer og påvirker oss gjennom å spille på følelsene våre. Vi bruker dem – bevisst eller ubevisst – til å forstå omgivelsene våre. Derfor er storytelling spesielt godt egnet for å gi mening til endringer vi enten initierer selv eller forsøker å tilpasse oss til.

HVA LÆRER DU?

  • Storytellingens relevans i omstillings- og endringsprosesser

  • Tilegne deg forskningsbasert kunnskap om hvordan storytelling bidrar til å skape mening i endringsprosesser. Hvordan fungerer de?

  • Få grunnleggende innsikt i narrative strukturer. (Måter å formidle en historie/tekst)

  • Kunne anvende prinsipper om effektiv storytelling til å skape mening rundt endring.

  • Storytellingens mørke sider.

  • Utvikle en bevissthet til etiske dilemmaer i forholdet mellom mening og sannhet.

Forelesere

Donatella De Paoli
Donatella De Paoli

Donatella De Paoli

Donatella De Paoli er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon. Hun har en doktorgrad fra Norges Handelshøyskole i Organisasjonsadferd/Prosjektledelse, på en avhandling om teamprosesser i store prosjekter.

De Paoli har jobbet både som konsulent innen lederutvikling, gitt mange taler og vært forsker i flere forskningsprosjekter. Hun har utviklet fagfeltet Arts Management ved BI og har skrevet rapporter om kulturnæringene for ulike offentlige etater i Norge.

Terje Gaustad
Terje Gaustad

Terje Gaustad

Dr. Terje Gaustad is Assistant Professor at the BI Norwegian Business School and Associate Dean for the school's bachelor program in Creative Industries Management. 

He holds a PhD in Strategic Management from the BI Norwegian Business School and an M.A. in Communication Management from the Annenberg School of Communication at the University of Southern California.

BETALING

Pris per kurs er 6450,- Betaling (vipps eller kort) ved påmelding. Kvittering sendes til oppgitt e-post. Faktura blir ikke sendt ut.

TIMEPLAN OG PÅMELDING HØSTEN 2022

Datoer og påmeldingslenke kommer

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon