Korte nettkurs

Prosjektbegrepet og prosjektetablering

I dette kurset får du en innføring i prosjektbegrepet og lærer hvorledes et prosjekt kan settes i gang. Oppstart 8. november 2021!

Dette kurset tilhører kursserien Prosjektledelse.

Samfunnet vårt står foran store utfordringer som krever tilpasning og endring, og som gjør det viktig å mestre prosjekt som arbeidsform.

Hva lærer du?

 • Definere et prosjekt, vite hva som kjennetegner prosjekt og kunne skille mellom forskjellige typer av prosjekter.
 • Etablere prosjektmandat.
 • Forstå interessentbegrepet, kunne gjennomføre interessentanalyse og velge gode strategier for interessenthåndtering.
 • Forstå viktigheten av en businesscase som grunnlag for et prosjekt.
 • Kjenne til utfordringer omkring gevinstrealisering og kunne lage en gevinst-realiseringsplan.

FORELESER

Foreleser Tore Aalberg Tore Aalberg er utdannet i Forsvaret, og hadde sin første prosjektlederstilling i Norsk Data i 1984. Han har siden rukket å lede mer enn 100 prosjekter. Videre er han kjent for å bygge undervisningen på praktiske eksempler fra reelle prosjekter.

Gjennomføring

Hvert kurs har en varighet på totalt tre uker. All undervisning er nettbasert, og felles for alle kurs er tre 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. Øvrig undervisning skjer via læringsplattformen Insendi og består av fagstoff i ulike former, video, oppgaver, diskusjoner, selvtester m.m. Dette kan variere fra kurs til kurs. Du kan forvente en arbeidsmengde på ca. 25 timer totalt per kurs.

Slik fungerer det

 1. Velg kurs: Hver kursserie består av tre kurs der hvert delkurs utgjør en separat enhet. Du kan melde deg på ett eller flere kurs innen samme serie eller på tvers av kurs-serier avhengig av hva du har behov for. Kursene kan tas i den rekkefølgen du ønsker.
 2. Mulighet for eksamen: Dersom du har meldt deg på tre kurs fra samme kursserie, samt oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien. Les mer om eksamen her.

Betaling

Pris per kurs er 6450,- Betaling (vipps eller kort) ved påmelding. Kvittering sendes til oppgitt e-post. Faktura blir ikke sendt ut.

TIMEPLAN og påmelding HØST 2021

 • Søknadsfrist: 3. november 2021
 • Oppstart: 4. november 2021 (læringsplattformen Insendi åpner)
 • Nettforelesninger: 8.11, 15.11 og 22.11. Kl. 09:00-12:00

Meld deg på her

TIMEPLAN OG PÅMELDING VÅR 2022

 • Søknadsfrist: 1. februar 2022
 • Oppstart: 02. februar 2022 (læringsplattformen Insendi åpner)
 • Nettforelesninger: 7. 02, 14.02 og 21.02. Kl. 09:00-12:00

 

Meld deg på her

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon