Kursserie: Prosjektledelse

Prosjektbegrepet og prosjektetablering

I dette kurset får du en innføring i prosjektbegrepet og lærer hvorledes et prosjekt kan settes i gang. Oppstart 2. september!

Dette kurset tilhører kursserien Prosjektledelse.

Samfunnet vårt står foran store utfordringer som krever tilpasning og endring, og som gjør det viktig å mestre prosjekt som arbeidsform.

Hva lærer du?

 • Definere et prosjekt, vite hva som kjennetegner prosjekt og kunne skille mellom forskjellige typer av prosjekter.
 • Etablere prosjektmandat.
 • Forstå interessentbegrepet, kunne gjennomføre interessentanalyse og velge gode strategier for interessenthåndtering.
 • Forstå viktigheten av en businesscase som grunnlag for et prosjekt.
 • Kjenne til utfordringer omkring gevinstrealisering og kunne lage en gevinst-realiseringsplan.

FORELESER

Tore Aalberg 4Tore Aalberg er utdannet i Forsvaret, og hadde sin første prosjektlederstilling i Norsk Data i 1984. Han har siden rukket å lede mer enn 100 prosjekter. Videre er han kjent for å bygge undervisningen på praktiske eksempler fra reelle prosjekter.

Slik fungerer det

 1. Velg kurs: Du kan melde deg på et eller flere kurs innenfor ulike kursserier, men merk at dersom du skal avlegge eksamen og få 7.5 studiepoeng, må du gjennomføre alle tre kurs i samme serie. Kursene kan tas i den rekkefølgen du ønsker. (Det vil dessuten bli satt opp nye runder med samtlige kurs i løpet av studieår 2020/2021).
 2. Mulighet for eksamen: Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng (det tilkommer en eksamensavgift på kr. 1950,-).
  Første eksamensmulighet er i desember og gjennomføres som en skriftlig prosjektoppgave. Man kan skrive alene eller i grupper på opptil 3 personer. Eksamenspåmelding blir tilgjengelig i august/september og man vil få oppgaven formidlet i september. Studiepoengene kan kombineres inn i vår eksisterende gradsstruktur, slik at du om ønskelig kan bygge en grad over tid.

OPPBYGGING OG GJENNOMFØRING

Ukentlige nettforelesninger (tas opp og kan ses/repeteres i etterkant). Selvstudier støttet av læringsplattform med oppsummering av kursets innhold, lenker til undervisningsvideoer, ytterligere litteratur og andre nettbaserte ressurser. Refleksjonsoppgaver.

Betaling

Pris per kurs er 5950,-. Betaling gjøres ved påmelding. 

Oppstart og påmelding

 • Gjennomføring: Uke 37, 38 og 39
 • Nettforelesninger: Mandager kl 9-12 (NB: gjelder også for de to andre kursene i serien Prosjektledelse)
 • Oppstart: 2. september (læringsplattformen åpner)
  Første forelesning: 7. september

 

Nyhet; korte kurs på BI! Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder.