-
Kurs masternivå

Finansiell rapportering, fordypning

I dette kurset dekker læreplanen spesialiserte regnskapskompetanser utover de økonomiske rapporteringsspørsmålene som dekkes i obligatoriske kurs i finansiell rapportering og analyse.

Kurset fokuserer på IFRS men berør også kunnskap og erfaringer fra GAAP i USA.

Emneoversikt:

  • Finansielle instrumenter
  • Regnskapsføring av pensjon
  • Regnskapsføring av skatt

Dette kurset inngår i Master i regnskap og revisjon. 

 

 

 

Praktisk informasjon

Timeplan