-
Kurs masternivå

Bærekraft i praksis

Om din bedrift skal være med inn i fremtiden så må du forholde deg til bærekraft. Det er forventet fra dine ansatte, kunder, leverandører og myndigheter. I dette programmet vil du lære å utvikle strategier for implementering av bærekraft på en måte som ivaretar både miljø og økonomi.

Hvorfor Bærekraft i praksis?

Både nasjonalt og internasjonalt stiller myndigheter økende krav til bærekraftig drift og rapportering. Samtidig stilles det også krav i leverandørkjeden til at bedrifter kan dokumentere at de forholder seg til samfunnsansvar og bærekraft. Programmet er praktisk orientert og representanter fra næringslivet vil være involvert og bidra til dialog og deling av erfaringer, også på tvers av landegrenser.

Gjennom programmet vil vi diskutere og utvikle ferdigheter i emner som sirkulær økonomi, innovasjon, integrasjon av strategier, livsløps- og interessentanalyser, ledelse og ansatte, organisering av bærekraft, formidling og retorikk, risikostyring, finans (ESG), omdømme og anti-korrupsjonsarbeid.

Bærekraft i praksis er altså et helhetlig bærekrafts program der du vil utvikle bred innsikt i de forskjellige sidene av fagområdet. Du vil få en solid forankret oversikt over bærekraft sett fra ulike perspektiv.

Hvem passer programmet for?

Deg som søker en bred oversikt over temaet bærekraft, og ønsker å få grep om emnet slik at det blir anvendbart og håndterbart i din bedrift eller organisasjon.

Foreleser

Bilde av foreleser Caroline Dale Ditlev-Simonsen
Bilde av foreleser Caroline Dale Ditlev-Simonsen

Caroline Dale Ditlev-Simonsen

Caroline Dale Ditlev-Simonsen er professor ved Handelshøyskolen BI, med doktorgrad innen bærekraft og bedrifters samfunnsansvar. Hun har bred og internasjonal erfaring fra næringslivet innen miljø og andre samfunnsrelaterte fagområder, samt styreerfaring fra blant annet fra WWF Norge og Stiftelsen BI.

Caroline er ofte foredragsholder ved ulike næringslivsarrangementer, og har bidratt i flere offentlige utredninger, inkludert som medlem av Stiftelsesklagenemnda og nylig i Åpenhetslovutvalget. Undervisning i kurset Bærekraft i Praksis er nettopp basert på kombinasjonen av teori og praksis, altså anvendt forskning. Caser basert på bedrifter vil være en sentral del av kurset.

Kursets innhold


Undervisningen vil bli i form av forelesninger, case, gruppearbeid, presentasjoner, gjesteforelesninger, business case og multimedieverktøy. Følgende er tema som vil bli dekket, men det kan oppstå endringer og oppdateringer. Det er stadig utvikling innen dette feltet og dette vil bli tatt hensyn til i kursets innhold.

 • Hvor er vi i dag i forhold til miljø- og sosiale forhold – og hvordan endte vi opp her? Økonomisk teori og bærekraft; historie og utvikling, innovasjon og systemendring.
 • FNs bærekrafts mål; hva innebærer de og hvordan anvende/integrere i bedriften. Ulike verktøy for bærekraft og bedrift, samt sertifisering. Relevante lover og regler innen feltet.
 • Slik utvikler du en bærekrafts strategi – steg for steg og implementering, Ledelsesteori og organisasjonsendring i forhold til bærekraft, innovasjon.
 • «Business case for sustainability» - fra uvitenhet til forretningsmulighet: morgendagens vinnere, med konkurransefortrinn. Sirkulær økonomi, livsløpsanalyse og klimaregnskap.
 • Kunders forhold til bærekraft – holdning, atferd og nudge/dulting, hvordan få med kundene. Myndigheters rolle i bærekraft – lover, regler, avgifter og insitamenter, effekt av ulike tiltak
 • Ansatte og bærekraft – når er bærekraft engasjement positivt for ansatte – og når er det ikke det. Få ansatte involvert og på laget.
 • Bærekraft i et internasjonalt perspektiv; leverandørkjeden og oppfyllelse av innkjøpskrav og lover.
 • Hvordan kan samarbeid og partnerskap med ideelle organisasjoner (miljø og sosial) bidra til bærekraftig utvikling – nasjonalt og internasjonalt?
 • Hvem har ansvar for hva? Etikk og moral knyttet til samfunnsansvar. Utarbeide etiske retningslinjer – og sikre seg at ansatte kjenner dem og følger dem (anti-korrupsjon).
 • Bedriftsutvikling i utviklings land /emerging economies i forhold til miljø- og sosiale forhold, Forretningsmuligheter og utfordringer, digitale løsninger.
 • Bærekraft og finans – Environmental Social and Governance (ESG) og etiske investeringer og impact assessment.
 • Hvordan forholde seg til media når alt er bra - og hvordan takle media når skade skjer (skandale /tragedie). Trening.

"Jeg følte at alle snakker om bærekraft men få vet egentlig hva det dreier seg om i det store bildet. Skal vi takle dette som samfunn må vi forstå det bedre enn det vi gjør i dag. Bærekraft i Praksis har gitt meg en solid innføring i et kompleks tema som er aktuelt for alle bedrifter. Jeg følger meg mye bedre forberedt til å diskutere med mine kunder om de mulighetene og utfordringer bærekraft temaet byr på. "

Ana Karina Holstad

Senior Solution Manager, Dun & Bradstreet Norway

Praktisk informasjon

Video: Caroline Dale Ditlev-Simonsen om hvordan virksomheter kan bli mer bærekraftige

Fem steg for en mer bærekraftig og lønnsom virksomhet

Timeplan

Bergen: Gjennomføring høst 2023 
1. samling: 13.09 - 14.09
2. samling: 18.10 - 19.10
3. samling: 15.11 - 16.11

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.