-
Kurs masternivå

Bærekraft i praksis

Oppdag hvordan du kan utvikle strategier som integrerer bærekraft på en måte som både beskytter miljøet og fremmer økonomisk vekst.

Dette lærer du:

 • Integrering av bærekraft i strategiarbeidet
 • Ledelse og rapportering av bærekraftsarbeid
 • Vurdere bedrifters bærekraftstiltak fra ulike perspektiv
 • Samarbeide med interessenter og vurdering av risiko
 • Relevante lover, krav og bærekraftsmål


Bærekraft i praksis er et praktisk orientert kurs med case-studier og innsikt fra næringslivet. Du vil få en helhetlig forståelse av bærekraft og lære å samarbeide med ulike aktører for å fremme bærekraftig utvikling.

Du vil videre lære å utvikle strategier som kombinerer miljøhensyn og økonomi. Temaer inkluderer blant annet innovasjon, sirkulær økonomi, livsløpsanalyse, ledelse, risikostyring, ESG-finans og anti-korrupsjon.

Denne kompetansen er nødvendig fordi bedrifter må integrere bærekraft i sin drift for å møte krav fra kunder, leverandører, ansatte og myndigheter. Strengere lover både nasjonalt og internasjonalt gjør dette nødvendig, og bærekraft er ofte en forutsetning for å sikre kontrakter.

"Jeg følte at alle snakket om bærekraft, men få egentlig vet hva det dreier seg om. Skal vi takle dette som samfunn må vi forstå det bedre enn vi gjør i dag. Kurset har gjort meg bedre forberedt til å diskutere de mulighetene og utfordringer bærekraft byr på, med kundene mine. "

Ana Karina Holstad

Senior Solution Manager, Dun & Bradstreet Norway

Opptakskrav

For å ta dette kurset må du

 • ha fylt 25 år
 • ha fullført en bachelorgrad 
 • ha fire års arbeidserfaring i full stilling (tre år dersom du har en fullført mastergrad fra før)

Ta kurset alene eller som del av en grad

Dette kurset kan inngå som en del av en Executive Master of Management.

Hvis du vil, kan du derfor ta flere kurs senere og bygge en hel mastergrad. 
Dette kurset gir 15 studiepoeng, en executive master består av 90 studiepoeng. Sammensetningen av kurs bestemmer du selv, basert på hva du vil lære og hva du skal bruke kunnskapen til.

Samlinger og kursinnhold

Kurset består av tre samlinger over ett semester, der hver samling består av to fulle dager på campus i Nydalen. I tillegg foregår noe undervisning digitalt.

Pensum blir tilgjengelig så snart man er tatt opp til kurset. 

Eksamen består av en prosjektoppgave (60 % av totalkarakteren) og en individuell tre timers hjemmeeksamen (40 % av totalkarakteren). Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

Kursinnhold

Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner, gjesteforelesninger, business case og multimediaverktøy. 

 • FNs bærekraftsmål: Hva de innebærer og hvordan de kan integreres.
 • Økonomisk teori og bærekraft: Historie og utvikling, innovasjon og systemendring.
 • Slik utvikler du en bærekraftsstrategi: Steg-for-steg og implementering.
 • Konkurransekraft, forretningsmuligheter og bærekraftige løsninger.
 • Bærekrafts-case: fra utvitenhet til forretningsmulighet. 
 • Sirkulær økonomi, livsløpsanalyse og klimaregnskap.
 • Kunder og ansattes forhold til bærekraft: holdninger, atferd og påvirkning.
 • Samarbeid og partnerskap for å skape bærekraftig utvikling.
 • Bærekraft og finans: Environmental Social and Governance (ESG), etiske investeringer og impact assessment.
 • Bærekraft i et internasjonalt perspektiv: leverandørkjeden og oppfyllelse av innkjøpskrav og lover.
 • Bedriftsutvikling i u-land, i lys av miljø- og sosiale forhold. 
 • Relevante lover og regler og andre myndighetstiltak på feltet. 
 • Relasjoner til media 

Fagfeltet bærekraft utvikler seg lynraskt, og vi vil sikre at vi alltid har et relevant og oppdatert kursinnhold. Det kan derfor bli endringer i dette innholdet. 

Foreleser

Bilde av foreleser Caroline Dale Ditlev-Simonsen
Bilde av foreleser Caroline Dale Ditlev-Simonsen

Ditlev-Simonsen er professor ved Handelshøyskolen BI, med doktorgrad innen bærekraft og bedrifters samfunnsansvar. Hun har bred internasjonal erfaring fra næringslivet innen miljø og andre samfunnsrelaterte fagområder.

Tidsbruk

Alle våre kurs er lagt opp slik at de skal kunne kombineres med jobb og familie, men noe tid må du regne med å sette av. 

Du kommer til å bruke totalt seks fulle arbeidsdager på samlinger, i tillegg kommer en dag til hjemmeeksamen.

I tillegg må du sette av tid til å lese pensum og skrive prosjektoppgave. Hvor mye tid studentene bruker på dette er veldig individuelt, og dette kan du i stor grad tilpasse til livet dit ellers.

Finansiering

Studiet er godkjent for støtte fra Statens lånekasse. Studieavgiften faktureres etter studiestart, normalt 1. mars.

Vil du vite mer?

Vi arrangerer jevnlig informasjonswebinarer du kan delta på. Der møter du en veileder, og du får mulighet til å stille spørsmål.

Se lignende kurs

 Ikke helt kurset for deg? Vi har flere kurs innen samme fagområde - alt fra korte kurs til deltidsstudier på masternivå.

 

Se lignende kurs

Kursdetaljer