-
Kurs masternivå

Bærekraft i praksis

I dette programmet vil du lære å utvikle strategier for implementering av bærekraft på en måte som ivaretar både miljø og økonomi.

Hvorfor Bærekraft i praksis?

Både nasjonalt og internasjonalt stiller myndigheter økende krav til bærekraftig drift og rapportering. Samtidig stilles det også krav i leverandørkjeden til at bedrifter kan dokumentere at de forholder seg til samfunnsansvar og bærekraft. Programmet er praktisk orientert og representanter fra næringslivet vil være involvert og bidra til dialog og deling av erfaringer, også på tvers av landegrenser.

Gjennom programmet vil vi diskutere og utvikle ferdigheter i emner som sirkulær økonomi, innovasjon, integrasjon av strategier, livsløps- og interessentanalyser, ledelse og ansatte, organisering av bærekraft, formidling og retorikk, risikostyring, finans (ESG), omdømme og anti-korrupsjonsarbeid.

Bærekraft i praksis er altså et helhetlig bærekrafts program der du vil utvikle bred innsikt i de forskjellige sidene av fagområdet. Du vil få en solid forankret oversikt over bærekraft sett fra ulike perspektiv.

Hvem passer programmet for?

Deg som søker en bred oversikt over temaet bærekraft, og ønsker å få grep om emnet slik at det blir anvendbart og håndterbart i din bedrift eller organisasjon.

Foreleser

Bilde av foreleser Caroline Dale Ditlev-Simonsen
Bilde av foreleser Caroline Dale Ditlev-Simonsen

Caroline Dale Ditlev-Simonsen

Caroline Dale Ditlev-Simonsen er professor ved Handelshøyskolen BI, med doktorgrad innen bærekraft og bedrifters samfunnsansvar. Hun har bred internasjonal erfaring fra næringslivet innen miljø og andre samfunnsrelaterte fagområder.

Caroline har også styreerfaring fra blant annet fra WWF Norge og Stiftelsen BI. Hun er ofte foredragsholder ved ulike næringslivsarrangementer, og har bidratt i flere offentlige utredninger, inkludert som medlem av Stiftelsesklagenemnda og nylig i Åpenhetslovutvalget.

Undervisning i kurset Bærekraft i Praksis er nettopp basert på kombinasjonen av teori og praksis, altså anvendt forskning. Caser basert på bedrifter vil være en sentral del av kurset.

Kursets innhold


Undervisningen vil bli i form av forelesninger, case, gruppearbeid, presentasjoner, gjesteforelesninger, business case og multimedieverktøy. Følgende er kunnskapsmål som vil bli dekket, men det kan oppstå endringer og oppdateringer. Det er stadig utvikling innen dette feltet og dette vil bli tatt hensyn til i kursets innhold.

  • Inngående kunnskap om FNs bærekraftsmål

  • Inngående kjennskap til ulike teorier knyttet til bærekraft

  • Kunne vurdere og drøfte en bedrifts forhold til bærekraft

  • Være kjent med relevante lover knyttet til bærekraft

Praktisk informasjon

Fem steg for en mer bærekraftig og lønnsom virksomhet

"Jeg følte at alle snakker om bærekraft men få vet egentlig hva det dreier seg om. Skal vi takle dette som samfunn må vi forstå det bedre enn det vi gjør i dag. Kurset har gjort at jeg følger meg bedre forberedt til å diskutere med mine kunder om de mulighetene og utfordringer bærekraft byr på. "

Ana Karina Holstad

Senior Solution Manager, Dun & Bradstreet Norway

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2024
1. samling: 07.02 - 08.02 
2. samling: 13.03 - 14.03
3. samling: 24.04 - 25.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.