-
Kurs masternivå

Consulting

Kurset gir deg evnen til å forstå, fortolke, intervenere og gi råd. Tema er like aktuelt enten du tar beslutninger eller bistår de som tar dem. I dette masterkurset utvikler du deg som rådgiver og leder.

Dette lærer du:

  • Å forstå organisasjoners maktspill i lys av Machiavelli.
  • Å se hvordan sannheter om samspill og strategi er sosialt skapt, og ikke nødvendigvis riktig.
  • Å se deg selv og dine subjektive valg i lys av Kierkegaard og et autentisk ståsted.
  • Å forstå at rådgivning er en prosess der både rådgiver og klient satser seg selv, ikke bare et enkelt problem som trenger et svar.
  • Å oppdage at det er fullt mulig å forsøple seg selv som leder og menneske.
  • Å innse at noen konsulentverktøy og ledelsesmoter har særdeles tvilsom faglig forankring.
  • Å bygge de sterkeste fellesskap som gir konkurransefortrinn få andre eier.

Kurset bruker de flotteste mesterverk fra klassisk litteratur - Machiavelli, Dante, Shakespeare og Kierkegaard, og vi kombinerer det med de heiteste perspektivene fra moderne teori, som kaosteori, you cannot not communicate og sosial identitetsteori. Du får en faglig tyngde som er dyp og bunnsolid. Men mest av alt får du kunnskap som er særdeles anvendbart.

Den siste samlingen skjer i Venezia, som en studie av hvordan flyktninger bygde verden vakreste by og Europas sterkeste handelsimperium. Alt var basert på fellesskap og foretaksomhet.

Dette kurset er unikt både i norsk og europeisk målestokk. Det vil gi deg en fantastisk spennende kombinasjon av filosofi, litteratur og moderne ledelse. Og du kan bruke det direkte som innsikt, verktøy og bærekraft.

Opptakskrav

For å ta dette kurset må du

  • ha fylt 25 år
  • ha fullført en bachelorgrad 
  • ha fire års arbeidserfaring i full stilling (tre år dersom du har en fullført mastergrad fra før)

Ta kurset alene eller som del av grad

Dette kurset kan inngå som del av en Executive Master of Management

Hvis du vil, kan du derfor ta flere kurs senere og bygge en hel mastergrad. 
Dette kurset gir 30 studiepoeng, en Executive Master består av 90 studiepoeng. Sammensetningen av kurs bestemmer du selv, basert på hva du vil lære og hva du skal bruke kunnskapen til.

Samlinger og kursinnhold

Kurset består av fem fysiske samlinger over to semestre. Hver samling varer i tre til fem fulle dager, og foregår på Campus Oslo eller Stavanger på dagtid. Den siste samlingen er en studietur til Venezia som varer i seks dager. 

Pensum blir tilgjengelig så snart man er tatt opp til kurset.  

Eksamen består av en prosjektoppgaver som teller 60% av totalkarakteren, og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

  

Samlinger høst 2024/vår 2025

Forelesere

Steinar Bjartveit
Steinar Bjartveit

Steinar Bjartveit har over 20 års erfaring fra konsulentyrket - blant annet som partner i rådgivningsfirmaet KEIRON AS. Han har forfattet flere bøker om ledelse og consulting.

Tor Bang
Tor Bang

Tor Bang har en doktorgrad fra Universitet i Bergen, og er ekspert på politisk retorikk og medievitenskap.

Tidsbruk

Alle våre kurs er lagt opp slik at de skal kunne kombineres med jobb og familie, men noe tid må du regne med å sette av.  

Du kommer til å bruke totalt 22 arbeidsdager på samlinger, i tillegg kommer tre dager til hjemmeeksamen.

I tillegg må du sette av tid til å lese pensum og skrive prosjektoppgave. Hvor mye tid studentene bruker på dette er veldig individuelt, og dette kan du i stor grad tilpasse livet ellers. 

"Kurset overrasket meg med hvor mye jeg lærte om å være en god leder, kollega og medmenneske. Det har hjulpet meg å lettere forstå kundens behov, bli løsningsorientert og bli en bedre rådgiver. Det er nesten verdt å ta kurset bare for å oppleve engasjementet og kunnskapen til Bjartveit!"

Ragnhild Maske

Seniorrådgiver, Norsk Helsenett SF

Finansiering

Studiet er godkjent for støtte fra Statens lånekasse. Studieavgiften faktureres i to rater. Første faktura kommer normalt 1. oktober, og andre faktura 1. mars. 

Vil du vite mer?

Vi arrangerer jevnlig informasjonswebinarer du kan delta på. Der møter du en veileder, og du får mulighet til å stille spørsmål.

Se lignende kurs


Ikke helt kurset for deg? Vi har flere kurs innen samme fagområde - 
alt fra korte kurs til deltidsstudier på masternivå.

 

Se lignende kurs

Kursdetaljer