Masterprogram

Consulting

I dette masterprogrammet utvikler du deg som rådgiver og leder, med verktøy for å fremskaffe og vurdere informasjon, initiere nye ideer, meninger og synsvinkler. Siste samling gjennomføres i Venezia.

Hvorfor Consulting?

Å gi andre råd er et stort ansvar. Dette programmet er ett av få i Nord-Europa som tilbyr studiepoenggivende kompetanse innenfor konsulentvirksomhet. Rådgiverrollen strekker seg imidlertid lenger enn konsulentrollen. Mange ledere vil bruke akkurat de samme tilnærminger og intervensjoner for å oppnå resultater.

Du vil bli rustet til å tilpasse intervensjoner i rådgivning. Du får solid teoretisk forankring til å analysere ulike problemer og utfordringer. Du får konkret trening og veiledning i å gjennomføre både konsultasjon og coachingsamtaler. I Consulting lærer du du både grunnteori og anvendt teori, slik at gode råd kan bli til gode løsninger.

Consulting baserer seg på både ny og gammel litteratur. Faget bruker mesterverk fra litteratur og filosofi, men også annerledes og moderne teori fra andre fagområder enn ledelsesteori. Her presenteres kaosteori og terapeutiske kommunikasjonsteknikker. Vi drøfter borgerskap og sosial identitet i moderne bedrifter opp mot Venezias handelsimperium i renessansen. Consulting gir en unik tverrfaglig kombinasjon. Programmet fremmer derfor et kritisk blikk om hvilke verktøy og teoretiske modeller som holder mål ut fra en vitenskapelig tilnærming. Consulting gjør deltakerne bevisste om motetrender og pseudovitenskap innenfor ledelsesteori og konsultasjon.

Emneoversikt

  • Konsultasjonsprosessen: Grunnleggende innføring i konsulentvirksomhet. Den første samlingen er basert på reelle konsultasjonsoppdrag der konsulentfirma opprettes og utfører oppdrag.
  • Diagnoser og metoder: Grundig innsikt i de vitenskapelige metoder og modeller som ligger til grunn for konsulentens analytiske arbeid. Vi kommer inn på kvantitative og kvalitative metoder, psykologiske tester, hermeneutiske analyse og andre metoder. Et konsulentfirma vil presentere egne modeller og syn på metodikk.
  • Intervensjonsstrategier: Vi tar grep om solide, men konflikterende, teoretiske tilnærminger og ser hvilke tiltak de foreskriver. Machiavelli bryner seg mot etiske teorier, kaosteori kolliderer med sosiale konstruksjoner og sannheter. Deltakerne får utvidet sitt repertoar i forståelser og intervensjonsformer. Vi ser dette opp mot ulike ledelsesformer i organisasjoner.
  • Coaching: Konsulent/klient-relasjonen er en hjelperelasjon. Denne relasjonen må mestres for å hjelpe klienten både som leder og person. Vi fordyper oss i en eksistensiell tilnærming til coaching og rådgivning og bruker Kierkegaard og Dante som veivisere. for å se nærmere på personlig vekst, konfliktløsning og veivalg.
  • Studietur til Venezia: Her går vi i dybden på teoretiske, historiske og filosofiske perspektiver, og søker lærdom i renessansens Venezia og byens syn på ledelse, borgerskap og resultatoppnåelse. Ingen organisasjon eller stat har hatt slik suksess med å skape et handelsimperium som varte i 1000 år. Spesielt dyktige var de i å bygge et samhold og en sosial identitet som bar byen framover. I denne samlingen er målet å integrere internasjonale og historiske erfaringer mot deltakernes praktiske hverdag.

Hvem passer programmet for?

Programmet passer for alle som ønsker å gå i dybden på rådgivning og lederskap, for de som ønsker å utvikle sitt personlige og faglige ståsted, samt utvide sitt praktiske og utøvende repertoar. 

Foreleser

Steinar Bjartveit

Steinar Bjartveit har over 20 års erfaring fra konsulentyrket - blant annet som partner i rådgivningsfirmaet KEIRON AS. Han har forfattet flere bøker om ledelse og consulting.

Foreleser

Tor Bang

Tor Bang har en doktorgrad fra Universitet i Bergen, og er ekspert på politisk retorikk og medievitenskap.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Video

Introduksjon til programmet

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 15. oktober 2018
Stavanger: 22. oktober 2018

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2018/vår 2019

1. samling: 15.10 - 19.10
2. samling: 05.12 - 07.12
3. samling: 15.01 - 18.01
4. samling: 12.03 - 15.03
5. samling: 07.05 - 12.05 * Gjennomføres i Venezia

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Stavanger: Gjennomføring høst 2018/vår 2019

1. samling: 22.10 - 26.10
2. samling: 12.12 - 14.12
3. samling: 22.01 - 25.01
4. samling: 26.03 - 29.03
5. samling: 21.05 - 26.05 *Gjennomføres i Venezia

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Gjennomføring

Masterprogrammet foreleses over 5-6 samlinger, og undervisningen foregår på dagtid.

Eksamensform

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

Annen relevant informasjon

  • Kostnader: Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse med formål å drive utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.Se Priser ved Handelshøyskolen BI for fullstendig oversikt.
  • Fagansvarlige: Steinar Bjartveit, høyskolelektor ved institutt for kommunikasjon og kultur, og Tor Bang, førsteamanuensis ved institutt for kommunikasjon og kultur.
Søk nå