-
Kurs masternivå

Consulting

I dette masterprogrammet utvikler du deg som rådgiver og leder, med verktøy for å fremskaffe og vurdere informasjon, initiere nye ideer, meninger og synsvinkler.

Hvorfor Consulting?

Å gi andre råd er et stort ansvar. Dette programmet er ett av få i Nord-Europa som tilbyr studiepoenggivende kompetanse innenfor konsulentvirksomhet. Rådgiverrollen strekker seg imidlertid lenger enn konsulentrollen. Mange ledere vil bruke akkurat de samme tilnærminger og intervensjoner for å oppnå resultater.

Du vil bli rustet til å tilpasse intervensjoner i rådgivning. Du får solid teoretisk forankring til å analysere ulike problemer og utfordringer. Du får konkret trening og veiledning i å gjennomføre både konsultasjon og coachingsamtaler. I Consulting lærer du du både grunnteori og anvendt teori, slik at gode råd kan bli til gode løsninger.

Consulting baserer seg på både ny og gammel litteratur. Faget bruker mesterverk fra litteratur og filosofi, men også annerledes og moderne teori fra andre fagområder enn ledelsesteori. Her presenteres kaosteori og terapeutiske kommunikasjonsteknikker. Vi drøfter borgerskap og sosial identitet i moderne bedrifter opp mot Venezias handelsimperium i renessansen.

Consulting gir en unik tverrfaglig kombinasjon. Programmet fremmer derfor et kritisk blikk om hvilke verktøy og teoretiske modeller som holder mål ut fra en vitenskapelig tilnærming. Consulting gjør deltakerne bevisste om motetrender og pseudovitenskap innenfor ledelsesteori og konsultasjon.

Emneoversikt

  • Konsultasjonsprosessen: Grunnleggende innføring i konsulentvirksomhet. Den første samlingen er basert på reelle konsultasjonsoppdrag der konsulentfirma opprettes og utfører oppdrag.
  • Diagnoser og metoder: Innsikt i de vitenskapelige metoder og modeller som ligger til grunn for konsulentens analytiske arbeid. Vi kommer inn på kvantitative og kvalitative metoder, psykologiske tester, hermeneutiske analyse og andre metoder. Et konsulentfirma vil presentere egne modeller og syn på metodikk.
  • Intervensjonsstrategier: Vi tar grep om solide, men konflikterende, teoretiske tilnærminger og ser hvilke tiltak de foreskriver. Machiavelli bryner seg mot etiske teorier, kaosteori kolliderer med sosiale konstruksjoner og sannheter. Deltakerne får utvidet sitt repertoar i forståelser og intervensjonsformer. Vi ser dette opp mot ulike ledelsesformer i organisasjoner.
  • Coaching: Konsulent/klient-relasjonen er en hjelperelasjon. Denne relasjonen må mestres for å hjelpe klienten både som leder og person. Vi fordyper oss i en eksistensiell tilnærming til coaching og rådgivning, og bruker Kierkegaard og Dante som veivisere for å se nærmere på personlig vekst, konfliktløsning og veivalg.
  • Studietur til Venezia: Her går vi i dybden på teoretiske, historiske og filosofiske perspektiver, og søker lærdom i renessansens Venezia og byens syn på ledelse, borgerskap og resultatoppnåelse. Ingen organisasjon eller stat har hatt slik suksess med å skape et handelsimperium som varte i 1000 år. Spesielt dyktige var de i å bygge et samhold og en sosial identitet som bar byen framover. I denne samlingen er målet å integrere internasjonale og historiske erfaringer mot deltakernes praktiske hverdag.

Hvem passer programmet for?

Programmet passer for alle som ønsker å gå i dybden på rådgivning og lederskap, for de som ønsker å utvikle sitt personlige og faglige ståsted, samt utvide sitt praktiske og utøvende repertoar. 

"Programmet overrasket meg med hvor mye vi kan lære om det å være en god leder, kollega og medmenneske . Det har definitivt hjulpet meg til å lettere forstå kundens behov, bli mer løsningsorientert og være en bedre rådgiver. Det er nesten verdt å ta programmet bare for å oppleve engasjementet og kunnskapen til Steinar Bjartveit. Om du kan delta på dette programmet, så ikke nøl!"

Ragnhild Maske

Seniorrådgiver, Norsk Helsenett SF

Praktisk informasjon

Forelesere

Foreleser Steinar Bjartveit

Steinar Bjartveit har over 20 års erfaring fra konsulentyrket - blant annet som partner i rådgivningsfirmaet KEIRON AS. Han har forfattet flere bøker om ledelse og consulting.

Foreleser Tor Bang

Tor Bang har en doktorgrad fra Universitet i Bergen, og er ekspert på politisk retorikk og medievitenskap.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2023/vår 2024
1. samling: 23.10 - 27.10
2. samling: 15.11 - 17.11
3. samling: 09.01 - 12.01 2024
4. samling: 27.02 - 01.03
5. samling: 23.04 - 28.04 Venezia

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.