-
Kurs masternivå

Corporate Business Analytics

I dette programmet lærer du å utvikle beslutningsgrunnlag som skaper verdi for eierne, uansett bransje. Du vil få kompetanse i beslutnings- og fleksibilitetsanalyser, simuleringer og visualiseringsverktøy.

Hvorfor Corporate business analytics?

Det finnes mange metoder for å nå en målsetting, og du som jobber med beslutninger må ha evnen til å estimere, tallfeste og evaluere resultatene. I dette programmet får du innsikt i hvordan de gode økonomiske analysene utarbeides, hvordan du jobber med fremtiden (usikkerhet) og hvordan du effektiv kan bruke og gjøre tilgjengelig mest mulig faktabaserte beslutningsgrunnlag for resten av organisasjonen.

Områder som beslutningsanalyse, risikoanalyser, avkastningskrav, optimeringsmodeller, simuleringsteknikker og alternative datatyper for analyse står sentralt i programmet. Det vil brukes mye tid med digitale verktøy som effektiviserer prosessene, inkludert AI.

Programmet har et sterkt beslutningsfokus og gir deg moderne verktøy og metoder du som spesialist eller beslutningstaker bør ha kunnskap om for å kunne bidra til bedre og raskere beslutninger.

Som deltaker vil også mye av din læring skje gjennom en prosjektoppgave, der du vil samle inn relevant informasjon, analysere, drøfte og konkludere en reell beslutningssituasjon fra en selvvalgt bedrift eller organisasjon.

"Målet er ikke å være en datadrevet virksomhet. Det handler om å bli mer drevet av fakta."

Espen Skaldehaug

Førstelektor, institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi

Programmets samlinger

  • Beslutningsanalyse: Samlingen tar for seg beslutningsanalyse og de rammene en beslutningstager ofte jobber under, og de momentene som kan påvirke en beslutning.
  • Langsiktige beslutninger: Samlingen lærer deg å utvikle og gjennomgå modeller for vurdering av langsiktige beslutninger. Vi fokuserer også på risikoanalyser og praktisk beregning av avkastningskrav. 
  • Fleksibilitetsanalyser: Samlingen har fokus på investeringsanalyser, modellering og verdien av fleksibilitet. Som en naturlig del av fleksibilitetsanalyser vil vi introdusere simulering som analyseverktøy.
  • Simuleringsteknikker: Et sentralt og viktig verktøy for alle beslutningstakere er simuleringsteknikker. Det handler om å forstå et beslutningsproblem og hvordan ulike faktorer kan påvirke utfallet. Modulen vil også gi deltakerne et innblikk i modeller for mønstergjenkjenning og avviksanalyse.
  • Visualiseringsverktøy: Samlingen vil gi innsikt i visualiseringsverktøy for å både foreta analyser, samt presentere resultater. Utvikling av ulike typer dashboards er etter hvert en viktig del av en beslutningsprosess, og vi gjennomgår utvikling av slike. Til slutt vil vi se på bruk av kunstig intelligens (AI) til beslutningsstøtte, og ulike verktøy som Analytics Lifecycle og Analytics Canvas for styring og kontroll med analytics prosjekter.

Hvem passer programmet for?

Corporate Business Analytics er utviklet for deg som har en del økonomikunnskap fra før, og som ønsker en oppgradering og fordypning innenfor økonomi. I dette kurset benytter vi flere spesialistforelesere, og det handler i stor grad om analyse og bruk av data.

Deltakere bør ha tidligere økonomisk utdanning eller opparbeidet økonomisk kompetanse gjennom yrkeserfaring, alternativt ha gjennomført masterprogrammet EMM Økonomi for beslutningstakere.

Praktisk informasjon

"Jeg valgte dette kurset på grunn av min interesse for å kombinere min kunnskap om regnskap og økonomi med effektivisering og automatisering av prosesser. Kurset tok for seg relevante temaer som påvirker min rolle som Økonomisjef. Jeg fikk muligheten til å utforske fokusområder som har forbedret mine analytiske evner og utstyrt meg med verktøyene som er avgjørende for å kunne gi en grundig innsikt og velbegrunnede vurderinger"

Selma Marko

Forelesere

Espen Skaldehaug er førstelektor ved Handelshøyskolen BI. Han er fagansvarlig og bidragsyter på en rekke kurs og program ved Handelshøyskolen BI innenfor fagområdet foretaksøkonomi, det være seg Executive Master of Managementkurs og/eller andre fordypningskurs. Skaldehaug har gjennomført godt over 100 skreddersydde undervisningsprogram i norske virksomheter er i tillegg involvert i undervisning i utlandet.

Skaldehaug er mye benyttet som foreleser, inspirator og samtalepartner i både privat og offentlig sektor, og har i den forbindelse mottatt en rekke undervisningspriser. Skaldehaug er utdannet ved Universitet i Linköping, studieretning for industriell økonomi.

Pål Berthling-Hansen forsker blant annet på ABC-analyser og kostnadsreduksjonsstrategier, og har en doktorgrad fra Southampton University Management School.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2023/vår 2024
1. samling: 20.09 - 22.09
2. samling: 31.10 - 02.11
3. samling: 27.11 - 29.11 
4. samling: 17.01 - 19.01 2024
5. samling: 06.03 - 08.03

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.