-
Kurs masternivå

Corporate Business Analytics

Ta dine strategiske beslutningsevner til neste nivå med avanserte økonomiske analyser og verktøy.

Dette lærer du:

  • Utvikle og anvende økonomiske analyser for bedre beslutningsgrunnlag.
  • Kommunisere analyser og beslutningsgrunnlag effektivt til ulike interessenter.
  • Bruke moderne verktøy, inkludert AI, for å forbedre beslutningsprosesser.

Gjennom praktiske case-studier, risikoanalyser og modellering vil du lære å utvikle beslutningsgrunnlag som skaper verdi for din organisasjon.

Du vil utarbeide økonomiske analyser og håndtere usikkerhet, slik at du kan bruke data som et solid beslutningsgrunnlag. Du vil bli kjent med både finansiell og ikke-finansiell informasjon og lære å konvertere denne til verdi for bedriften.

Kurset gir deg ferdigheter i å bruke verktøy for å analysere komplekse problemer. Du vil også lære å identifisere mønstre i data og bruke AI til å ta informerte beslutninger. Gjennom prosjektoppgaver knyttet til reelle beslutningssituasjoner får du praktisk erfaring og muligheten til å anvende teorien i praksis.

I tillegg vil du lære å kommunisere analyser og beslutningsgrunnlag på en klar og forståelig måte til både spesialister og legfolk, noe som er essensielt for effektivt samarbeid og beslutningstaking.

"Jeg valgte kurset fordi jeg ønsket å kombinere interessen for økonomi med effektivisering og automatisering av prosesser. Jeg har fått muligheten til å utforske områder som har forbedret mine analytiske evner og utstyrt meg med verktøyene som er avgjørende for å kunne gi velbegrunnede vurderinger"

Selma Marko

Tidligere student

Opptakskrav

For å ta dette kurset må du

  • ha fylt 25 år
  • ha fullført en bachelorgrad  
  • ha fire års arbeidserfaring i full stilling (tre år dersom du har en fullført mastergrad fra før) 

Les mer om opptakskravene på masternivå

Ta kurset alene eller som del av en grad

Dette kurset kan inngå som en del av en Executive Master of Management.

Hvis du vil, kan du derfor ta flere kurs senere og bygge en hel mastergrad.  
Dette kurset gir 30 studiepoeng, en executive master består av 90 studiepoeng. Sammensetningen av kurs bestemmer du selv, basert på hva du vil lære og hva du skal bruke kunnskapen til. 

Samlinger og kursinnhold

Kurset består av fem fysiske samlinger på campus i Oslo med varighet tre dager over to semestre. 

Pensum blir tilgjengelig så snart man er tatt opp til kurset.  

Eksamen består av en prosjektoppgave (60% av totalkarakteren) og en individuell mappevurdering som består av innleveringer underveis (40% av totalkarakteren). Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

Samlinger

Forelesere

Profilbilde av Pål
Profilbilde av Pål

Pål Berthling-Hansen er kursansvarlig og forsker blant annet på ABC-analyser og kostnadsreduksjonsstrategier, og har en doktorgrad fra Southampton University Management School.

Bilde av Espen Skaldehaug
Bilde av Espen Skaldehaug

Espen Skaldehaug er kursansvarlig og førstelektor ved Handelshøyskolen BI. Han er fagansvarlig og bidragsyter på en rekke kurs og program ved Handelshøyskolen BI innenfor fagområdet foretaksøkonomi.

Forventet tidsbruk

Alle våre kurs er lagt opp slik at de skal kunne kombineres med jobb og familie, men noe tid må du regne med å sette av.  

Du kommer til å bruke totalt 15 arbeidsdager på samlinger.

Du må også sette av tid til å lese pensum og skrive prosjektoppgave. Hvor mye tid studentene bruker på dette er veldig individuelt, og dette er noe du i stor grad kan tilpasse livet ellers. 

"Målet er ikke å være en datadrevet virksomhet. Det handler om å bli mer drevet av fakta."

Espen Skaldehaug

Førstelektor, institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi

Finansiering og fakturering

Studiet er godkjent for støtte fra Statens lånekasse. Studieavgiften faktureres i to rater, og første faktura kommer normalt 1. oktober.  

Vil du vite mer?

Vi arrangerer jevnlig informasjonswebinarer du kan delta på. Der møter du en veileder, og du får mulighet til å stille spørsmål.

Se lignende kurs

Ikke helt kurset for deg? Vi har flere kurs innen samme fagområde - 
alt fra korte kurs til deltidsstudier på masternivå.

Se lignende kurs

 

Kursdetaljer