Kurs masternivå

Endrings­ledelse

De fleste bransjer og sektorer vil før eller senere stå overfor nye krav som krever endring. Gjennom dette masterprogrammet får du kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å være pådriver i endringsprosesser.

Hvorfor Endringsledelse?

I den farten dagens samfunn utvikler seg i, dukker det opp nye krav og utfordringer på løpende bånd. Det kan være at bedriftens oppgaver forandrer seg, eller at hele virksomhetens situasjon må under lupen. Da er det avgjørende at du som leder er godt forberedt gjennom kompetanse innenfor omstilling, utvikling og endringsbarrierer.

For ledere som har tatt dette programmet vil utviklingen være like mye et verktøy for forbedring, som noe man må forholde seg til etter at forandringen har inntruffet.

I Endringsledelse er den grunnleggende ideen at det er mer å vinne på å bedre implementeringsevnen i organisasjonen, enn det er å bedre utredningsevnen. Etter gjennomført program vil du forstå drivkrefter og motkrefter i ledelse av endring. Du vil være godt rustet for å lede og være pådriver i endringsprosjekter, i tillegg til å håndtere de juridiske sidene ved en endringsprosess.

Programmets samlinger

  • Strategisk perspektiv på organisasjon og organisasjonsutvikling: Få nye perspektiver og en økt forståelse for utformingen av organisasjoner og deres virkemåte som grunnlag for å identifisere endringsbehov og betingelser for implementering av endring.
  • Endringskapasitet og læring: Få innsikt i utfordringer knyttet til hyppige endringer, hvordan organisasjoner kan lære av endringsprosesser og utvikle endringskapasitet.
  • Endringskontekst og eksterne drivere for endring: Denne samlingen gir deg en økt forståelse for eksterne drivere i endringsprosesser, slik som globalisering, det grønne skiftet og digitalisering.
  • Endringsledelse med vekt på eksterne drivkrefter: Her får du innsikt i eksterne drivere for endringsprosesser.
  • Omstillingsprosesser og juridiske rammebetingelser: I vår siste samling får du oversikt over de juridiske rammebetingelser som legger føringer på utvikling i og endringer i og av organisasjoner.

Praktisk informasjon

Foreleser

Helene Loe Colman
Helene Loe Colman er førsteamanuensis ved institutt for strategi og entreprenørskap. Hun har en doktorgrad fra Handelshøyskolen BI og forsker blant annet på strategiske endringer, oppkjøp og organisasjonsidentitet. Colman har også flere års erfaring fra strategiske endringsprosesser som konsulent.

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2020/vår 2021

1. samling: 14.09-16.09
2. samling: 19.10-22.10
3. samling: 24.11-26.11
4. samling: 18.01-21-01
5. samling: 09.03-12-03
Webinar: 14.04 kl 11.-12

Stavanger: Gjennomføring høst 2020/vår 2021

1. samling: 21.09 - 23.09
2. samling: 26.10 - 29.10
3. samling: 01.12 - 03.12
4. samling: 25.01 - 28.01
5. samling: 16.03 - 19.03
Webinar: 14.04 kl 12.-13

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Når kan jeg søke?