Masterprogram

Endrings­ledelse

De fleste bransjer og sektorer vil før eller senere stå overfor nye krav som krever endring. Gjennom dette masterprogrammet får du kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å være pådriver i endringsprosesser.

Hvorfor Endringsledelse?

I den farten dagens samfunn utvikler seg i, dukker det opp nye krav og utfordringer på løpende bånd. Det kan være at oppgavene i bedriften forandrer seg, eller at hele virksomhetens situasjon må under lupen. Da er det avgjørende at du som leder er godt forberedt gjennom kompetanse innenfor omstilling, utvikling og endringsbarrierer.

For ledere som har tatt dette programmet vil utviklingen være like mye et verktøy for forbedring, som noe man må forholde seg til etter at forandringen har inntruffet.

I Endringsledelse er den grunnleggende idéen at det er mer å vinne på å bedre implementeringsevnen i organisasjonen, enn det er å bedre utredningsevnen. Etter gjennomført program vil du forstå drivkrefter og motkrefter i ledelse av endring. Du vil være godt rustet for å lede og være pådriver i endringsprosjekter, i tillegg til å håndtere de juridiske sidene ved en endringsprosess.

Programmets samlinger

  • Strategisk perspektiv på organisasjon og organisasjonsutvikling: Du får forståelse for og perspektiver på utformingen av organisasjoner og deres virkemåte som grunnlag for å identifisere endringsbehov og retning på nyorienteringsprosesser.
  • Endringsledelse: Du får innsikt i sentrale begreper for å forstå organisasjoner i endring og endringsarbeide. Samtidig skal den gi en erkjennelse av hvor viktig lederrollen, lederstil og adferd er i endringsprosessen.
  • Endringsledelse med vekt på eksterne drivkrefter - kundedrevet endring: Du får innsikt i kunde- (bruker-) drevet fornyelsesprosesser og hvordan organisasjonen kan lære av erfaringer.
  • Omstillingsprosesser og juridiske rammebetingelser: Du får innsikt i og oversikt over de juridiske rammebetingelser som legger føringer på utvikling i og endringer i og av organisasjoner.
  • Endringsledelse med vekt på interne drivkrefter og muligheter - kompetansedrevet endring: Du får innsikt i endringer som har sin forankring i den kjernekompetansen organisasjonen besitter og hvordan denne kan anvendes i utvikling av organisasjonen.
Professor

Øivind Revang

Revang har en doktorgrad fra Universitetet i Linköping. Han har blant annet forsket på kunnskapsutvikling og strategisk ledelse.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 25. september 2018

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2018/vår 2019

1. samling: 25.09 - 28.09
2. samling: 13.11 - 16.11
3. samling: 29.01 - 01.02
4. samling: 12.03 - 15.03
5. samling: 23.04 - 26.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Gjennomføring

Masterprogrammet foreleses over 5-6 samlinger, og undervisningen foregår på dagtid.

Eksamensform

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

Annen relevant informasjon

Søk nå