Executive Master of Management

Endrings­ledelse

De fleste bransjer og sektorer vil før eller senere stå overfor nye krav som krever endring. Gjennom dette masterprogrammet får du kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å være pådriver i endringsprosesser.

Hvorfor Endringsledelse?

I den farten dagens samfunn utvikler seg i, dukker det opp nye krav og utfordringer på løpende bånd. Det kan være at oppgavene i bedriften forandrer seg, eller at hele virksomhetens situasjon må under lupen. Da er det avgjørende at du som leder er godt forberedt gjennom kompetanse innenfor omstilling, utvikling og endringsbarrierer.

For ledere som har tatt dette programmet vil utviklingen være like mye et verktøy for forbedring, som noe man må forholde seg til etter at forandringen har inntruffet.

I Endringsledelse er den grunnleggende idéen at det er mer å vinne på å bedre implementeringsevnen i organisasjonen, enn det er å bedre utredningsevnen. Etter gjennomført program vil du forstå drivkrefter og motkrefter i ledelse av endring. Du vil være godt rustet for å lede og være pådriver i endringsprosjekter, i tillegg til å håndtere de juridiske sidene ved en endringsprosess.

Programmets samlinger

  • Strategisk perspektiv på organisasjon og organisasjonsutvikling: Du får forståelse for og perspektiver på utformingen av organisasjoner og deres virkemåte som grunnlag for å identifisere endringsbehov og retning på nyorienteringsprosesser.
  • Endringsledelse: Du får innsikt i sentrale begreper for å forstå organisasjoner i endring og endringsarbeide. Samtidig skal den gi en erkjennelse av hvor viktig lederrollen, lederstil og adferd er i endringsprosessen.
  • Endringsledelse med vekt på eksterne drivkrefter - kundedrevet endring: Du får innsikt i kunde- (bruker-) drevet fornyelsesprosesser og hvordan organisasjonen kan lære av erfaringer.
  • Omstillingsprosesser og juridiske rammebetingelser: Du får innsikt i og oversikt over de juridiske rammebetingelser som legger føringer på utvikling i og endringer i og av organisasjoner.
  • Endringsledelse med vekt på interne drivkrefter og muligheter - kompetansedrevet endring: Du får innsikt i endringer som har sin forankring i den kjernekompetansen organisasjonen besitter og hvordan denne kan anvendes i utvikling av organisasjonen.

Praktisk informasjon

Forelesere

Øivind Revang er professor i endringsledelse. Han har vært medfagansvarlig for kurset siden starten, og også vært med på å levere over 30 bedriftstilpassede masterprogrammer. Hans interesseområder er strategi, organisasjonsteori, kunnskapsledelse, omstilling og nye organisasjonsformer.

Helene Loe Colman er førsteamanuensis ved institutt for strategi og entreprenørskap. Hun har en doktorgrad fra Handelshøyskolen BI og forsker blant annet på strategiske endringer, oppkjøp og organisasjonsidentitet. Colman har også flere års erfaring fra strategiske endringsprosesser som konsulent.

SØK NÅ

Programmet er fulltegnet for oppstart høsten 2018.

Ønsker du å stå på venteliste eller få mer informasjon om andre muligheter, ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2018/vår 2019

1. samling: 25.09 - 28.09
2. samling: 13.11 - 16.11
3. samling: 28.01 - 30.01
4. samling: 13.03 - 15.03
5. samling: 08.04 - 10.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.