Kurs masternivå

Endrings­ledelse

De fleste bransjer og sektorer vil før eller senere stå overfor nye krav som krever endring. Gjennom dette masterprogrammet får du kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å være pådriver i endringsprosesser.

Hvorfor Endringsledelse?

I den farten dagens samfunn utvikler seg i, dukker det opp nye krav og utfordringer på løpende bånd. Det kan være at bedriftens oppgaver forandrer seg, eller at hele virksomhetens situasjon må under lupen. Da er det avgjørende at du som leder er godt forberedt gjennom kompetanse innenfor omstilling, utvikling og endringsbarrierer.

For ledere som har tatt dette programmet vil utviklingen være like mye et verktøy for forbedring, som noe man må forholde seg til etter at forandringen har inntruffet.

I Endringsledelse er den grunnleggende ideen at det er mer å vinne på å bedre implementeringsevnen i organisasjonen, enn det er å bedre utredningsevnen. Etter gjennomført program vil du forstå drivkrefter og motkrefter i ledelse av endring. Du vil være godt rustet for å lede og være pådriver i endringsprosjekter, i tillegg til å håndtere de juridiske sidene ved en endringsprosess.

Programmets samlinger

  • Strategisk perspektiv på organisasjon og organisasjonsutvikling: Få nye perspektiver og en økt forståelse for utformingen av organisasjoner og deres virkemåte som grunnlag for å identifisere endringsbehov og betingelser for implementering av endring.
  • Endringsledelse: Få innsikt i sentrale begreper for å forstå organisasjoner i endring, samt en erkjennelse av hvor viktig lederrollen, lederstil og adferd er i endringsprosessen.
  • Endringskontekst og eksterne drivere for endring: Denne samlingen gir deg en økt forståelse for eksterne drivere i endringsprosesser, slik som globalisering, det grønne skiftet og digitalisering.
  • Omstillingsprosesser og juridiske rammebetingelser: Her får du kunnskap om og en oversikt over de juridiske rammebetingelser som legger føringer på utvikling og endringer i og av organisasjoner.
  • Endringskapasitet og læring: I vår siste samling tar vi for oss utfordringer knyttet til hyppige endringer, samt hvordan organisasjoner kan lære av endringsprosesser og utvikle endringskapasitet.

Praktisk informasjon

Foreleser

Helene Loe Colman
Helene Loe Colman er førsteamanuensis ved institutt for strategi og entreprenørskap. Hun har en doktorgrad fra Handelshøyskolen BI og forsker blant annet på strategiske endringer, oppkjøp og organisasjonsidentitet. Colman har også flere års erfaring fra strategiske endringsprosesser som konsulent.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2019/vår 2020

1. samling: 24.09 - 27.09
2. samling: 12.11 - 15.11
3. samling: 27.01 - 29.01
4. samling: 26.02 - 28.02
5. samling: 15.04 - 17.04

Bergen: Gjennomføring høst 2019/vår 2020

1. samling: 01.10 - 04.10
2. samling: 19.11 - 22.11
3. samling: 21.01 - 23.01
4. samling: 03.03-05.03
5. samling: 21.04 - 23.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Når kan jeg søke?