Masterprogram

Endringsledelse

De fleste bransjer og sektorer vil før eller senere stå overfor nye krav som krever endring. Gjennom dette masterprogrammet får du kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å være pådriver i endringsprosesser.

Hvorfor Endringsledelse?

Endret forståelse av virksomhetens situasjon og oppgaver, nye handlingsmønstre, strukturer og systemer må gjennomsyre organisasjonen om man skal begi seg ut på en ny kurs. Dette setter helt klart nye og endrede krav til lederrollen. Programmet vektlegger temaer knyttet til omstilling, utvikling, drivkrefter, endringsbarrierer og læring, og temaene behandles gjennomgående fra et ledelsesperspektiv.

Den grunnleggende idéen i programmet er at det er mer å vinne på å bedre implementeringsevnen i organisasjonen, enn det er på å bedre planleggings- og utredningsevnen.

Etter gjennomført program vil du forstå drivkrefter og motkrefter i ledelse av endring. Du vil være godt rustet for å lede og være pådriver i endringsprosjekter, i tillegg til å håndtere de juridiske sidene ved en endringsprosess.

EMNEOVERSIKT

  • Strategisk perspektiv på organisasjon og organisasjonsutvikling
  • Endringsledelse med vekt på eksterne drivkrefter - kundedrevet endring
  • Omstillingsprosesser og juridiske rammebetingelser
  • Endringsledelse med vekt på interne drivkrefter og muligheter - kompetansedrevet endring

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 27. september 2017

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2017/vår 2018

1. samling: 27.09 - 29.09
2. samling: 15.11 - 17.11
3. samling: 31.01 - 02.02
4. samling: 14.03 - 16.03
5. samling: 23.04 - 25.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Gjennomføring

Masterprogrammet foreleses over 5-6 samlinger, og undervisningen foregår på dagtid.

Eksamensform

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

Annen relevant informasjon

  • Kostnader: Se Priser ved Handelshøyskolen BI for fullstendig oversikt.
  • Pensum: Vi sender ut pensumlister til alle studenter i god tid før kurset starter. Ønsker du en oversikt over pensum før du bestemmer deg, kan du bestille det her.
  • Faglig ansvarlig: Helene Loe Colman, førsteamanuensis ved institutt for strategi og entreprenørskap
Søk nå