Masterprogram

Finansiell strategi

Bli rustet til å påvirke og foreta solide finansielle beslutninger. Programmet gir deg en faglig fordypning innen finansiell strategi, som er vitalt for virksomheters overlevelsesevne og vekst.

Hvorfor Finansiell strategi?

Programmet skal utvikle deg til å bli en kompetent ressursperson og leder, rustet til å ta rasjonelle beslutninger både i ordinær drift og når det uventede inntreffer. Det legges stor vekt på hvordan usikkerhet og risiko påvirker beslutninger og virksomhetens verdi.

Utdanning innenfor økonomisk/administrative fag, ingeniørutdanning eller tilsvarende gir et godt utgangspunkt for å ta dette programmet. Slik bakgrunn kan eventuelt kompenseres gjennom relevant yrkeserfaring.

EMNEOVERSIKT

  • Investeringsbeslutninger: Her får du grunnleggende innsikt i teoretiske og praktiske sider ved bedriftens investeringsbeslutninger. Vi gjennomgår de mest sentrale beslutningsregler for vurdering av investeringsprosjekters lønnsomhet, og vier mye oppmerksomhet til teori og beslutningsregler for prosjektvurdering under usikkerhet.
  • Finansieringsbeslutninger: Du lærer om lønnsomhetsvurdering av ulike finansieringsformer, samt om fastsettelse av bedriftens kapitalkostnad. Videre får du grunnleggende kunnskaper i teorier om bedriftens finansielle beslutninger.
  • Verdsettelse: Vi fokuserer på hvordan ulike verktøy kan integreres og brukes i en konkret verdsettelsessituasjon. Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesning og cases, med regneark som det sentrale tekniske hjelpemidlet.
  • Finansielle investeringer: Du får økt forståelse for sammenhenger mellom finansmarkeder og prising av ulike finansielle instrumenter. Vi legger vekt på styring av bytteforholdet mellom forventet avkastning og risiko ved hjelp av finansiell teori.
  • Finansiell risikostyring: Vi analyserer bedriftens risikoprofil, samt hvordan kontantstrøm-usikkerhet genereres og influeres av sammensetning av eiendeler og gjeld.
  • Internasjonal finans: Vi tar for oss det internasjonale rammeverket, og hvordan valuta prises. Du lærer om styring av valutarisiko, og om internasjonal investering og finansiering.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato:

Oslo: 10. oktober 2017

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2017/vår 2018

1. samling: 10.10 - 12.10
2. samling: 28.11 - 30.11
3. samling: 23.01 - 25.01
4. samling: 05.03 - 07.03
5. samling: 10.04 - 12.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Gjennomføring

Masterprogrammet foreleses over 5-6 samlinger, og undervisningen foregår på dagtid.

Eksamensform

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en prosessevaluering. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

Annen relevant informasjon

  • Kostnader: Se Priser ved Handelshøyskolen BI for fullstendig oversikt.
  • Pensum: Vi sender ut pensumlister til alle studenter i god tid før kurset starter. Ønsker du en oversikt over pensum før du bestemmer deg, kan du bestille det her.
  • Fagansvarlig: Geir Bjønnes, førsteamanuensis ved institutt for finans.
Søk nå