-
Kurs masternivå

Finansiell strategi

Lær å ta solide finansielle beslutninger! Dette kurset gir deg en faglig fordypning innen finansiell strategi, noe som er helt avgjørende for virksomheters overlevelsesevne og vekst.

Dette lærer du:

  • Inngående kunnskap om moderne finansiell strategi.
  • Hva som skal til for å ta gode investerings- og finansieringsbeslutninger.
  • Hvorfor bærekraft er viktig for investeringer og finansiering, og hvordan finansbransjen kan påvirke.


Å sikre og videreutvikle verdiene i en organisasjon over tid, er en krevende oppgave og et enormt ansvar. Gjennom dette kurset får du den kunnskapen du trenger for å tolke situasjoner riktig og ta gode, rasjonelle finansielle beslutninger.

Du får innsikt i hvordan usikkerhet og risiko påvirker virksomhetens verdi, og vi diskuterer hvordan beslutninger påvirkes av dette. Vi ser på hvordan usikkerhet påvirker beslutningsreglene, slik at du skal kunne ta rasjonelle beslutninger når uventede ting skjer. Vi diskuterer også hvordan prosjekter kan rulles ut for å maksimere verdi. 

Bærekraft har blitt stadig viktigere i finansiell strategi, og elementer som ESG (Environmental Social og Governance) er viktig både for investeringer og finansiering. I dette kurset går vi derfor gjennom hvilken spesielt viktig rolle finansbransjen har når det gjelder bærekraft og hvordan store aktører påvirker gjennom for eksempel aksjeporteføljer, styrer og stemmegiving.  

Når kurset er ferdig, vil du være godt rustet til å påvirke og foreta investerings- og finansieringsbeslutninger som er til beste for virksomheten. 

"Kurset anbefales på det varmeste. Det er et bredt finanskurs med kompetente forelesere, som klarer å engasjere klassen ved å knytte fagstoff opp mot dagsaktuelle problemstillinger. Vi arbeidet med caser som ga oss muligheten til å integrere og praktisere alt vi lærte."

Andre Myrvold

Ass. Banksjef, BN Bank

Opptakskrav

For å ta dette kurset må du

  • ha fylt 25 år
  • ha fullført en bachelorgrad  
  • ha fire års arbeidserfaring i full stilling (tre år dersom du har en fullført mastergrad fra før) 

Les mer om opptakskravene på masternivå

Ta kurset alene eller som del av en grad

Dette kurset kan inngå som en del av en Executive Master of Management.

Hvis du vil, kan du derfor ta flere kurs senere og bygge en hel mastergrad.  
Dette kurset gir 30 studiepoeng, en executive master består av 90 studiepoeng. Sammensetningen av kurs bestemmer du selv, basert på hva du vil lære og hva du skal bruke kunnskapen til. 

Samlinger og kursinnhold

Kurset består av fem samlinger over to semester. Hver samling varer tre fulle dager, og foregår på campus i Oslo på dagtid. 

Pensum blir tilgjengelig så snart man er tatt opp til kurset.  

Eksamen består av en prosjektoppgave som leveres på slutten av kurset, og som teller 60% av karakteren, og en mappevurdering som består av innleveringer underveis i programmet, og teller 40% av karakteren. 

Samlinger

Forelesere

Geir Bjønnes
Geir Bjønnes

Geir Bjønnes

Geir Bjønnes har en doktorgrad fra Handelshøyskolen BI, og er tilknyttet Stockholm Institute for Financial Research. Han har medforfattet bøkene Finansiell risikostyring og Globale penger.

Janis Berzins
Janis Berzins

Janis Berzins

Janis Berzins er førsteamanuensis ved Institutt for finans ved Handelshøyskolen BI. Hans ekspertområder er blant annet eierstyring, selskapsfinans og porteføljestyring. 

Bruno Gerard
Bruno Gerard

Bruno Gerard

Bruno Gerard er professor ved Institutt for finans ved handelskolen BI, og har en doktorgrad fra UCLA. Hans ekspertområder inkluderer empirisk prissetting av verdipapirer og porteføljestyring, både i en nasjonal og internasjonal kontekst. 

Espen Henriksen
Espen Henriksen

Espen Henriksen

Espen Henriksen er førsteamanuensis ved Institutt for finans ved Handelshøyskolen BI. Hans ekspertområder er blant annet internasjonal finans, aksjemarkeder, porteføljestyring og statlige investeringsfond. 

Forventet tidsbruk

Alle våre kurs er lagt opp slik at de skal kunne kombineres med jobb og familie, men noe tid må du regne med å sette av.  

Du kommer til å bruke totalt 15 arbeidsdager på samlinger. Du må også sette av tid til å lese pensum og skrive prosjektoppgave. Hvor mye tid studentene bruker på dette er veldig individuelt, og dette er noe du i stor grad kan tilpasse livet ellers. 

Finansiering og fakturering

Studiet er godkjent for støtte fra Statens lånekasse. Studieavgiften faktureres i to rater. Første faktura kommer normalt 1. oktober, og andre faktura 1. desember.

"Gjennom programmet fikk jeg dybdeforståelse for investering- og finansieringsbeslutninger, samt verdsetting av selskaper og prosjekter. Alt i alt ga programmet meg ferdigheter som jeg tar med inn i fremtidige beslutninger."

Ida Johannessen

Tidligere student

Vil du vite mer?

Vi arrangerer jevnlig informasjonswebinarer du kan delta på. Der møter du en veileder, og du får mulighet til å stille spørsmål.

Se lignende kurs

Ikke helt kurset for deg? Vi har flere kurs innen samme fagområde - 
alt fra korte kurs til deltidsstudier på masternivå.

Se lignende kurs

 

Kursdetaljer