-
Kurs masternivå

Governance: Risikostyring, compliance og internrevisjon

Hva bidrar til god eier- og virksomhetsstyring? Masterprogrammet gir deg kunnskapen til å skape et ansvarlig samspill mellom eiere, styret, ledelsen og andre interessegrupper, sett i et langsiktig og bærekraftig perspektiv.

Hvorfor Governance: Risikostyring, compliance og internrevisjon?

Formålet med governance er å sikre at virksomheten skaper verdier og når sine mål, samtidig som man følger gjeldende lover og regler.

Dette programmet lærer deg hvordan risikostyring, compliance og internrevisjon sammen med andre funksjoner bidrar til god governance, og en sikker og effektiv måloppnåelse. Du vil lære om hvordan foretak og organisasjoner håndterer digitaliseringens betydning for styring og kontroll, samt om cybersikkerhet, integrert rapportering, outsourcing, misligheter, hvitvasking og anti-korrupsjon.

Programmets samlinger

  • Sentrale elementer i governance: I den første samlingen lærer du om hvilke elementer som ligger til grunn for god virksomhetsstyring og samspillet mellom dem. Samt en e-læringsdel; Introduksjon til internrevisjon.
  • Helhetlig og proaktiv risikostyring: Kjernen i governance er risikostyring. God risikostyring skaper trygghet for at organisasjonens strategi operasjonaliseres på beste måte, samtidig som interne og eksterne krav og rammeverk ivaretas.
  • Internkontroll og compliance: Internkontrollen er en integrert del av risikostyringen. Samlingen bidrar til en helhetlig forståelse av hvordan internkontrollen er et verktøy for effektiv måloppnåelse og risikohåndtering. Rollen, organisering og ansvarsområdene til compliancefunksjonen tas også opp her.
  • Et globalt perspektiv - studietur til Sveits: I St. Gallen/Zürich får du et internasjonalt perspektiv på internrevisjon og corporate governance og hvordan dette praktiseres i ulike miljøer. Foreleserne er fra Universität St. Gallen og fra internasjonalt orienterte sveitsiske bedrifter, offentlig forvaltning og organisasjoner.
  • Internrevisjon og god virksomhetsstyring: Internrevisjonens rolle, mandat og prosess, inkludert hva som ligger i det internasjonale rammeverket. Modulen tar også for seg ulike typer oppdrag og hvordan internrevisjonsfunksjonen samarbeider med toppledelse, revisjonsutvalg og styre.

Praktisk informasjon

"Jeg har erkjent viktigheten av dette kurset i det moderne forretningsmiljøet. Ønsket var å utvide min kunnskap for å gi verdifull innsikt til min arbeidsgiver. Kursets innhold og erfarne forelesere har forberedt meg på arbeidslivets komplekse utfordringer."

Stener Finsrud

Director Internal Audit, Yara

Foreleser

Flemming Ruud er professor ved institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi. Han har en doktorgrad fra University of Utah, og er statsautorisert revisor fra NHH. Han har også erfaring som professor ved universitetet i Zurich og St. Gallen i Sveits.

"Dette programmet tar for seg roller og ansvar for god virksomhetsstyring. Du vil få god forståelse for hvordan helhetlig risikostyring brukes for å navigere slik at organisasjonen når sine strategiske mål."

Ellen Brataas

Generalsekretær, IIA Norge

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2024/vår 2025
1. samling:  09.09 - 12.09
2. samling:  04.11 - 07.11
3. samling:  13.01 - 16.01 2025
4. samling:  03.03 - 07.03* Sveits
5. samling:  07.04 - 10.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.