-
Kurs masternivå

Governance: Risikostyring, compliance og internrevisjon

Dette kurset lærer deg hvordan risikostyring, compliance og internrevisjon sammen med andre funksjoner bidrar til god governance, og en sikker og effektiv måloppnåelse.

Dette lærer du:

  • Sentrale elementer i governance. 
  • Helhetlig og proaktiv risikostyring.
  • Internkontroll og compliance.
  • Internasjonalt perspektiv på internrevisjon og corporate governance.
  • Internrevisjon og god virksomhetsstyring.


Formålet med governance er å sikre at virksomheten skaper verdier og når sine mål, samtidig som man følger gjeldende lover og regler.

Dette kurset lærer deg hvordan risikostyring, compliance og internrevisjon sammen med andre funksjoner bidrar til god governance, og en sikker og effektiv måloppnåelse.

Du vil lære om hvordan foretak og organisasjoner håndterer digitaliseringens betydning for styring og kontroll, samt om cybersikkerhet, integrert rapportering, outsourcing, misligheter, hvitvasking og anti-korrupsjon.

"Jeg har erkjent viktigheten av dette kurset i det moderne forretningsmiljøet. Ønsket var å utvide min kunnskap for å gi verdifull innsikt til min arbeidsgiver. Kursets innhold og erfarne forelesere har forberedt meg på arbeidslivets komplekse utfordringer."

Stener Finsrud

Director Internal Audit, Yara

Opptakskrav

For å ta dette kurset må du

  • ha fylt 25 år
  • ha fullført en bachelorgrad  
  • ha fire års arbeidserfaring i full stilling (tre år dersom du har en fullført mastergrad fra før) 

Les mer om opptakskravene på masternivå

Ta kurset alene eller som del av en grad

Dette kurset kan inngå som en del av en Executive Master of Management.

Hvis du vil, kan du derfor ta flere kurs senere og bygge en hel mastergrad.  
Dette kurset gir 30 studiepoeng, en executive master består av 90 studiepoeng. Sammensetningen av kurs bestemmer du selv, basert på hva du vil lære og hva du skal bruke kunnskapen til. 

Samlinger og kursinnhold

Kurset består av fem samlinger over to semestre. Fire av samlingene varer i fire fulle dager og foregår på campus Oslo i Nydalen på dagtid. En av samlingene er en studietur til Sveits som varer i fem fulle dager.

Pensum blir tilgjengelig så snart man er tatt opp til kurset.

Eksamen består av en prosjektoppgave (60 % av totalkarakteren) og en individuell 72 timers hjemmeeksamen (40% av totalkarakteren). Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. 

Les om prosjektoppgaver til tidligere studenter i magasinet SIRK.

Samlinger

Foreleser

Flemming Ruud er professor ved institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi. Han har en doktorgrad fra University of Utah, og er statsautorisert revisor fra NHH. Han har også erfaring som professor ved universitetet i Zurich og St. Gallen i Sveits.

Flemming Ruud

Forventet tidsbruk

Alle våre kurs er lagt opp slik at de skal kunne kombineres med jobb og familie, men noe tid må du regne med å sette av. 

Du kommer til å bruke totalt 21 arbeidsdager på samlinger, inkludert studieturen til Sveits. I tillegg kommer 3 dager til hjemmeeksamen.

Du må også sette av tid til å lese pensum og skrive prosjektoppgave. Hvor mye tid studentene bruker på dette er veldig individuelt, og dette er noe du i stor grad kan tilpasse livet ellers. 

"Kurset tar for seg roller og ansvar for god virksomhetsstyring, og du vil få god forståelse for hvordan helhetlig risikostyring brukes for å navigere slik at organisasjonen når sine strategiske mål."

Ellen Brataas

Generalsekretær, IIA Norge

Finansiering og fakturering

Studiet er godkjent for støtte fra Statens lånekasse. Studieavgiften faktureres normalt i to rater. Første faktura kommer normalt 1. oktober, og andre faktura 1. desember.

Vil du vite mer?

Vi arrangerer jevnlig informasjonswebinarer du kan delta på. Der vil du treffe en veileder og få svar på det du måtte lure på. 

Se lignende kurs

Ikke helt kurset for deg? Vi har flere kurs innen samme fagområde - 
alt fra korte kurs til deltidsstudier på masternivå.

Se lignende kurs

 

Kursdetaljer