-
Kurs masternivå

Grønn vekst og konkurranse­kraft

Vil du bli bærekrafts-direktør? ESG-spesialist? Grønn grunder eller leder for miljø-prosjekter eller sirkulære innovasjoner?

Dette lærer du:

  • Lønnsomme løsninger, verktøy og strategier for grønn omstilling og bærekraft.
  • Siste nytt innen metoder og teorier for grønn økonomi.
  • Innovasjon, forretningsutvikling og sirkulære løsninger.
  • Smart bruk av grønt regnskap og rapportering som møter nye krav fra EU og investorer (CSRD++).
  • Personlig trygghet til å lede medarbeidere og skape engasjement også hos kunder og interessenter.

Kurset gir deg verktøyene du trenger innen lønnsomme investeringer, strategier, ledelse, entreprenørskap og rapportering for å bidra til at din virksomhet kan ta ledelsen i en grønn økonomi.

Verdensøkonomien er nå på vei inn i den raskeste transformasjonen noengang; mot en økologisk bærekraftig økonomi som kan løse natur- og klima-krisene vi ellers vil havne i. 

Kurset legger særlig vekt på grønne strategier, forretningsmodeller, innovasjon og organisering for å lykkes med å gjøre grønn økonomi til lønnsom og raskt voksende i praksis. Du vil få verktøyene du trenger for å utvikle retningslinjer for grønt regnskap, og analysere lønnsomheten i grønne innovasjoner. 

Et masterstudie om kurset (Siljehaug 2023) viste at studentene i svært stor grad opplevde positive karriereløft etter fullføring. 

Ønsker du mer detaljert informasjon?

"Det å diskutere bærekraft med hjelp av modeller, godt faglig pensum og sterke foredragsholdere har vært viktig for å forstå overflaten av kompleksiteten vi står overfor. Kurset har gjort meg tryggere i dialog rundt bærekraft hvor jeg nå kan bidra positivt."

Jon Nordbye

Tidligere student

Opptakskrav

For å ta dette kurset må du

  • ha fylt 25 år
  • ha fullført en bachelorgrad  
  • ha fire års arbeidserfaring i full stilling (tre år dersom du har en fullført mastergrad fra før) 

Les mer om opptakskravene på masternivå

Ta kurset alene eller som del av en grad

Dette kurset kan inngå som en del av en Executive Master of Management.

Hvis du vil, kan du derfor ta flere kurs senere og bygge en hel mastergrad.  
Dette kurset gir 30 studiepoeng, en executive master består av 90 studiepoeng. Sammensetningen av kurs bestemmer du selv, basert på hva du vil lære og hva du skal bruke kunnskapen til. 

Samlinger og kursinnhold

Kurset består av fem samlinger over to semestre. Hver samling varer fire fulle dager og foregår på campus i Oslo på dagtid.

Pensum blir tilgjengelig så snart man er tatt opp til kurset.
Hvis du ønsker mer detaljert informasjon, kan du få tilsendt kursbeskrivelse og pensumoversikt her.

Eksamen består av en prosjektoppgave (60% av totalkarakteren) og en individuell 24 timers hjemmeeksamen (40% av totalkarakteren). Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

Samlinger

Foreleser

Bilde av Per Espen Stoknes som lener seg på en vegg

Per Espen Stoknes har doktorgrad i grønn økonomi og er også psykolog fra Universitet i Oslo. Han er serie-grunder innen grønn innovasjon bedrifter, og har tidligere jobbet  både som klinisk psykolog og organisasjonspsykolog. Hans forskningsområder er klima- og miljøstrategier, økonomisk psykologi og energisystemer.

Forventet tidsbruk

Alle våre kurs er lagt opp slik at de skal kunne kombineres med jobb og familie, men noe tid må du regne med å sette av.  

Du kommer til å bruke totalt 20 arbeidsdager på samlinger. I tillegg kommer 24 timer til hjemmeeksamen.  

Du må også sette av tid til å lese pensum og skrive prosjektoppgave. Hvor mye tid studentene bruker på dette er veldig individuelt, og dette er noe du i stor grad kan tilpasse livet ellers. 

Finansiering og fakturering

Studiet er godkjent for støtte fra Statens lånekasse. Studieavgiften faktureres normalt i to rater, og første faktura kommer rett etter studiestart.

Vil du vite mer?

Vi arrangerer jevnlig informasjonswebinarer du kan delta på. Der vil du treffe en veileder og få svar på det du måtte lure på. 

BI Business Review

Lønner seg å la verden gå til grunne

Hva bør samfunnet gjøre dersom vi regner oss frem til at det er mest lønnsomt å la verden gå til grunne?

BI Business Review

Vi kan ikke spise oss mer enn mette

FNs bærekraftsmål kan med fordel erstatte BNP og andre økonomiske vekstmål, skriver Werner Christie.

BI Business Review

Norge trenger en grønn «New Deal»

Karbonprising er ikke nok til å få satt fart på det grønne skiftet. Vi har ikke tid til å fortsette med «business as usual».

BI Business Review

Fire kjennetegn på bedrifter som satser på bærekraft

Norden er ledende i utvikling av bærekraft innenfor bioøkonomi. Her er fire fellestrekk ved bedrifter som velger bærekraftige løsninger.

Se lignende kurs

Ikke helt kurset for deg? Vi har flere kurs innen samme fagområde - 
alt fra korte kurs til deltidsstudier på masternivå.

Se alle kurs innen bærekraft

 

Kursdetaljer