-
Kurs masternivå

Grønn vekst og konkurranse­kraft

I programmet får du verktøyene du trenger for å utvikle retningslinjer for grønt regnskap, og analysere lønnsomheten i grønne innovasjoner. Kort sagt blir du rustet til å lede en omstilling til en mer miljøvennlig virksomhet.

Hvorfor grønn vekst og konkurranse­kraft?

Nyere forskning viser stadig tydeligere sammenhenger mellom økonomisk lønnsomhet og ulike indikatorer på bærekraft og grønn vekst. Programmet oppsummerer denne nyere kunnskapen om hvordan innføring av grønn vekst skaper økt lønnsomhet, samt hvordan man presist kan skille grønnvasking fra grønn verdiskaping, privat som offentlig.

Fremtidens kunder krever at organisasjoner tar ansvar ut over egen virksomhet. Mye tyder på at de organisasjonene som lykkes med et grønt skifte blir fremtidens vinnere. Kravet om et grønt skifte kommer like mye fra politiske premisser, som fra at jorda vår trenger et skifte for å motvirke klimaendringer og bekjempe fattigdom. Men til tross for at grønn vekst og grønne verdikjeder er krav fra samfunnsaktørene, kreves det samtidig økonomiske bærekraftige modeller som sikrer organisasjonenes levedyktighet. Organisasjoner må forberedes på en grønn omstilling, og dette programmet er utviklet av to av verdens ledende endringsagenter nettopp med dette som formål.

I dette programmet får du oversikt over sentrale teorier, metoder og tilnærminger innen grønn økonomi og miljøøkonomi, og praktisk forståelse av de viktigste begrepene innen grønn strategi, innovasjon og grønt regnskap. Du får kunnskap om erfaringer med omstilling til grønn forretning, organisering og politikk, og trening i å bruke verktøy for helhetstenkning, inkludert systemanalyse.

Det legges særlig vekt på grønne strategier, forretningsmodeller, regnskap, innovasjon og organisering for å lykkes med å gjøre grønn økonomi til lønnsom og raskt voksende i praksis.

Du vil få verktøyene du trenger for å utvikle retningslinjer for grønt regnskap, og analysere lønnsomheten i grønne innovasjoner. Kort sagt blir du rustet til å lede en omstilling til en mer miljøvennlig virksomhet.

Programmets samlinger

  • Grønn vekst-utfordringen: Introduksjon til grønn vekst, grønn økonomi og sirkulær økonomi. Bli bevisst på grønnvasking - når er "grønn" kun en merkelapp eller svindel? 
  • Grønn innovasjon: Innovasjonsprosessen og lønnsomheten til grønne investeringer. Utforsk sosialt entreprenørskap og hvordan håndtere motstand til endring. 
  • Det store bildet - og den langsiktige fremtiden: Ulike scenarioer for fremtiden og klimaendringer - i hvilken grad menneskelig kreativitet og innovasjon vil være nok til å møte utfordringene.
  • Grønt regnskap i det 21. århundre: Gjeldende krav for grønn rapportering, samt fremtidige trender. Ulike verktøy for vurdering av sosial- og miljøpåvirkning. 
  • Grønn ledelse - hvordan lede i det grønne skiftet? Hvordan utvikle en grønn forretningsstrategi. Utforsk politiske strategier for en grønn økonomi og lønnsomhet i nordiske land. 

Praktisk informasjon

"Det å diskutere bærekraft med hjelp av modeller, godt faglig pensum og sterke foredragsholdere har vært viktig for å forstå overflaten av kompleksiteten vi står overfor. Kurset har hjulpet meg til å endre retning i min karriere, og gjort meg tryggere i dialog rundt bærekraft hvor jeg nå kan bidra positivt."

Jon Nordbye

Forelesere

Bilde av Per Espen Stoknes som lener seg på en vegg

Per Espen Stoknes er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo og har tidligere jobbet som både klinisk psykolog og organisasjonspsykolog. Hans forskningsområder er klima- og miljøstrategier, økonomisk psykologi og energisystemer.

BI Business Review

Lønner seg å la verden gå til grunne

Hva bør samfunnet gjøre dersom vi regner oss frem til at det er mest lønnsomt å la verden gå til grunne?

BI Business Review

Vi kan ikke spise oss mer enn mette

FNs bærekraftsmål kan med fordel erstatte BNP og andre økonomiske vekstmål, skriver Werner Christie.

BI Business Review

Norge trenger en grønn «New Deal»

Karbonprising er ikke nok til å få satt fart på det grønne skiftet. Vi har ikke tid til å fortsette med «business as usual».

BI Business Review

Fire kjennetegn på bedrifter som satser på bærekraft

Norden er ledende i utvikling av bærekraft innenfor bioøkonomi. Her er fire fellestrekk ved bedrifter som velger bærekraftige løsninger.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2023/vår 2024
1. samling: 12.09 - 15.09
2. samling: 14.11 - 17.11
3. samling: 09.01 - 12.01
4. samling: 13.02 - 16.02 2024
5. samling: 19.03 - 22.03

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.