Kurs masternivå

Grønn vekst og konkurranse­kraft

I programmet får du verktøyene du trenger for å utvikle retningslinjer for grønt regnskap, og analysere lønnsomheten i grønne innovasjoner. Kort sagt blir du rustet til å lede en omstilling til en mer miljøvennlig virksomhet.

HVORFOR GRØNN VEKST OG KONKURRANSEKRAFT?

Fremtidens kunder krever at organisasjoner tar ansvar ut over egen virksomhet. Mye tyder på at de organisasjonene som lykkes med et grønt skifte blir fremtidens vinnere.

Kravet om et grønt skifte kommer like mye fra politiske premisser, som fra jorda vår som trenger et skifte for å motvirke klimaendringer og bekjempe fattigdom. Imidlertid, til tross for at grønn vekst og grønne verdikjeder er krav fra samfunnsaktørene, kreves det samtidig økonomiske bærekraftige modeller som sikrer organisasjonenes levedyktighet. Organisasjoner må forberedes på en grønn omstilling, og dette programmet er utviklet av to av verdens ledende endringsagenter nettopp med dette som formål.

I dette programmet får du oversikt over sentrale teorier, metoder og tilnærminger innen grønn økonomi og miljøøkonomi, og praktisk forståelse av de viktigste begrepene innen grønn strategi, innovasjon og grønt regnskap. Du får kunnskap om erfaringer med omstilling til grønn forretning, organisering og politikk, og trening i å bruke verktøy for helhetstenkning, inkludert systemanalyse.

Det legges særlig vekt på grønne strategier, forretningsmodeller, regnskap, innovasjon og organisering for å lykkes med å gjøre grønn økonomi til lønnsom og raskt voksende i praksis.

I Grønn vekst får du verktøyene du trenger for å utvikle retningslinjer for grønt regnskap, og analysere lønnsomheten i grønne innovasjoner. Kort sagt blir du rustet til å lede en omstilling til en mer miljøvennlig virksomhet.

Programmets samlinger

  • Grønn vekst-utfordringen: Du får en introduksjon til Grønn Vekst: gjeldende trender og fremtidige scenarier. Vi ser på definisjoner og avgrensning av Grønn Økonomi (grønn- vs miljø- vs. økologisk økonomi), og grønne arbeidsplasser og grønn vekst i hovedsektorene: bygg, transport, energi, industry, offentlig. Vi går også inn på lederskap og motivasjon i den grønne økonomien, samt ideologi og motivasjon: er «bærekraft» og «lønnsomhet» kompatible?
  • Grønn innovasjon: Vi ser på innovasjonsprosessen innen rammeverk av grønn vekst og grønn investeringer, finansiering av grønne innovasjoner og «cleantech»: trender og fallgruver, samt entreprenørskap og intraprenørskap: utfordringer fra såkorn til vekstfase, inklusive psykologiske faktorer.
  • Det store bildet - og den langsiktige fremtiden: Vi ser på analyse og forståelse av de neste 40 år. Klimaendringer: hvor alvorlige blir utslagene? Earth System Science: forstå og se sammenhengene mellom jordens økosystemer, og vil det internasjonale samfunn se en holdningsendring i retning av grønn politikk og beslutninger? Videre går vi inn på fattigdomsbekjempelse og grønn økonomi, og vi ser på i hvilken grad vil menneskelig kreativitet og innovasjon være tilstrekkelig til å møte utfordringene?
  • Grønt regnskap i det 21. århundre: Du får en oversikt gjeldende krav for grønn rapportering samt fremtidige trender. Du får også verktøy for vurdering av sosial og miljø-påvirkning (nyttekostanalyse, livssyklusanalyse og lignende).
  • Grønn ledelse: hvordan lede i det grønne skiftet? Du får en innføring i hva grønn ledelse er, og hvordan du kan utvikle en grønn forretningsstrategi.

Praktisk informasjon

"Et av de mest inspirerende og nyttige kurs jeg har deltatt på. Utmerket balanse mellom det strategiske og det praktiske, med relevante business case og de nyeste trendene. Og - det aller viktigste - engasjerte og kunnskapsrike forelesere som virkelig kan formidle."

ELISA GASPERINI

Environmental Manager, Elopak

Forelesere

Per Espen Stoknes

Per Espen Stoknes er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo og har tidligere jobbet som både klinisk psykolog og organisasjonspsykolog. Hans forskningsområder er klima- og miljøstrategier, økonomisk psykologi og energisystemer. 

Jørgen Randers

Jørgen Randers er professor i klimastrategi ved Handelshøyskolen BI, hvor han arbeider med klimaspørsmål, scenarioanalyse og systemdynamikk. Han har skrevet flere bøker og fagartikler, blant annet var han medforfatter på boken Limits to growth. 

BI Business Review

Finnes genuin grønn vekst?

Er det mulig å få til genuin grønn vekst over tid? Hva må til? Eller er alt snakket om grønn vekst i realiteten grønt vås? Forsker Per Espen Stoknes om temaet det grønne skiftet.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2019/vår 2020

1. samling: 15.10 - 18.10
2. samling: 26.11 - 29.11
3. samling: 21.01 - 24.01
4. samling: 03.03 - 06.03
5. samling: 21.04 - 24.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Søk nå