-
Kurs masternivå

Grønn vekst og konkurranse­kraft

I programmet får du verktøyene du trenger for å utvikle retningslinjer for grønt regnskap, og analysere lønnsomheten i grønne innovasjoner. Kort sagt blir du rustet til å lede en omstilling til en mer miljøvennlig virksomhet.

HVORFOR GRØNN VEKST OG KONKURRANSEKRAFT?

Nyere forskning viser stadig tydeligere sammenhenger mellom økonomisk lønnsomhet og ulike indikatorer på bærekraft og grønn vekst. Programmet oppsummerer denne nyere kunnskapen om hvordan innføring av grønn vekst skaper økt lønnsomhet, samt hvordan man presist kan skille grønnvasking fra grønn verdiskaping, privat som offentlig.

Fremtidens kunder krever at organisasjoner tar ansvar ut over egen virksomhet. Mye tyder på at de organisasjonene som lykkes med et grønt skifte blir fremtidens vinnere. Kravet om et grønt skifte kommer like mye fra politiske premisser, som fra at jorda vår trenger et skifte for å motvirke klimaendringer og bekjempe fattigdom. Men til tross for at grønn vekst og grønne verdikjeder er krav fra samfunnsaktørene, kreves det samtidig økonomiske bærekraftige modeller som sikrer organisasjonenes levedyktighet. Organisasjoner må forberedes på en grønn omstilling, og dette programmet er utviklet av to av verdens ledende endringsagenter nettopp med dette som formål.

I dette programmet får du oversikt over sentrale teorier, metoder og tilnærminger innen grønn økonomi og miljøøkonomi, og praktisk forståelse av de viktigste begrepene innen grønn strategi, innovasjon og grønt regnskap. Du får kunnskap om erfaringer med omstilling til grønn forretning, organisering og politikk, og trening i å bruke verktøy for helhetstenkning, inkludert systemanalyse.

Det legges særlig vekt på grønne strategier, forretningsmodeller, regnskap, innovasjon og organisering for å lykkes med å gjøre grønn økonomi til lønnsom og raskt voksende i praksis.

I Grønn vekst får du verktøyene du trenger for å utvikle retningslinjer for grønt regnskap, og analysere lønnsomheten i grønne innovasjoner. Kort sagt blir du rustet til å lede en omstilling til en mer miljøvennlig virksomhet.

Programmets samlinger

  • Grønn vekst-utfordringen: Du får en introduksjon til Grønn Vekst: gjeldende trender og fremtidige scenarier. Vi ser på definisjoner og avgrensning av Grønn Økonomi (grønn- vs miljø- vs. økologisk økonomi), og grønne arbeidsplasser og grønn vekst i hovedsektorene: bygg, transport, energi, industri, offentlig. Vi går også inn på lederskap og motivasjon i den grønne økonomien, samt ideologi og motivasjon: er «bærekraft» og «lønnsomhet» kompatible?
  • Grønn innovasjon: Vi ser på innovasjonsprosessen innen rammeverk av grønn vekst og grønne investeringer, finansiering av grønne innovasjoner og «cleantech»: trender og fallgruver, samt entreprenørskap og intraprenørskap: utfordringer fra såkorn til vekstfase, inklusive psykologiske faktorer.
  • Det store bildet - og den langsiktige fremtiden: Vi ser på analyse og forståelse av de neste 40 år. Klimaendringer: hvor alvorlige blir utslagene? Earth System Science: forstå og se sammenhengene mellom jordens økosystemer, og vil det internasjonale samfunn se en holdningsendring i retning av grønn politikk og beslutninger? Videre går vi inn på fattigdomsbekjempelse og grønn økonomi, og vi ser på i hvilken grad menneskelig kreativitet og innovasjon vil være tilstrekkelig til å møte utfordringene?
  • Grønt regnskap i det 21. århundre: Du får en oversikt over gjeldende krav for grønn rapportering samt fremtidige trender. Du får også verktøy for vurdering av sosial- og miljøpåvirkning (nyttekostanalyse, livssyklusanalyse og lignende).
  • Grønn ledelse: hvordan lede i det grønne skiftet? Du får en innføring i hva grønn ledelse er, og hvordan du kan utvikle en grønn forretningsstrategi.

Praktisk informasjon

Forelesere

Per Espen Stoknes

Per Espen Stoknes er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo og har tidligere jobbet som både klinisk psykolog og organisasjonspsykolog. Hans forskningsområder er klima- og miljøstrategier, økonomisk psykologi og energisystemer.

Erlend Aas Gulbrandsen
Erlend Aas Gulbrandsen forsker og foreleser innen bærekraftig forretningsmodellinnovasjon. Gulbrandsen er opptatt av hvordan organisasjoner kan oppnå strategiske fortrinn gjennom å forbedre sin egen bærekraft. Han jobber til daglig på Senter for bærekraftig omstilling ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2022/vår 2023 Venteliste!
1. samling: 06. - 09.09
2. samling: 24. - 27.10
3. samling: 05. - 08.12
4. samling: 13. - 16.02 2023
5. samling: 27. - 30.03

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.