Masterprogram

Grønn vekst og konkurranse­kraft

I programmet får du verktøyene du trenger for å utvikle retningslinjer for grønt regnskap, og analysere lønnsomheten i grønne innovasjoner. Kort sagt blir du rustet til å lede en omstilling til en mer miljøvennlig virksomhet.

HVORFOR GRØNN VEKST OG KONKURRANSEKRAFT?

Fremtidens kunder krever at organisasjoner tar ansvar ut over egen virksomhet. Mye tyder på at de organisasjonene som lykkes med et grønt skifte blir fremtidens vinnere.

Kravet om et grønt skifte kommer like mye fra politiske premisser, som fra jorda vår som trenger et skifte for å motvirke klimaendringer og bekjempe fattigdom. Imidlertid, til tross for at grønn vekst og grønne verdikjeder er krav fra samfunnsaøktørene, kreves det samtidig økonomiske bærekraftige modeller som sikrer organisasjonenes levedyktighet.

Organisasjoner må forberedes på en grønn omstilling, og dette programmet er utviklet av to av verdens ledende endringsagenter nettopp med dette som formål.

I dette programmet får du oversikt over sentrale teorier, metoder og tilnærminger innen grønn økonomi og miljøøkonomi, og praktisk forståelse av de viktigste begrepene innen grønn strategi, innovasjon og grønt regnskap. Du får kunnskap om erfaringer med omstilling til grønn forretning, organisering og politikk, og trening i å bruke verktøy for helhetstenkning, inkludert systemanalyse.

Det legges særlig vekt på grønne strategier, forretningsmodeller, regnskap, innovasjon og organisering for å lykkes med å gjøre grønn økonomi til lønnsom og raskt voksende i praksis.

Etter fullført program har du kompetanse til å gjennomføre alle faser og trinn i en grønn strategianalyse og rapportering. Du kan utvikle retningslinjer for grønt regnskap og rapportering, og du kan analysere grønne innovasjoner og deres lønnsomhet. Kort sagt blir du rustet til å kunne lede en omstilling til mer grønn økonomisk virksomhet.

EMNEOVERSIKT

  • Grønn vekst - gjeldende trender og fremtidige scenarier
  • Grønn innovasjon
  • Grønt regnskap i det 21. århundre
  • Det store bildet – og den langsiktige fremtiden
  • Grønne strategier

"Et av de mest inspirerende og nyttige kurs jeg har deltatt på. Utmerket balanse mellom det strategiske og det praktiske, med relevante business case og de nyeste trendene. Og - det aller viktigste - engasjerte og kunnskapsrike forelesere som virkelig kan formidle."

ELISA GASPERINI

Environmental Manager, Elopak

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

BI Business Review

Finnes genuin grønn vekst?

Er det mulig å få til genuin grønn vekst over tid? Hva må til? Eller er alt snakket om grønn vekst i realiteten grønt vås? Forsker Per Espen Stoknes om temaet det grønne skiftet.

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 17. oktober 2017

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2017/vår 2018

1. samling: 17.10 - 20.10
2. samling: 28.11 - 01.12
3. samling: 23.01 - 26.01
4. samling: 03.04 - 06.04
5. samling: 02.05 - 05.05

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Gjennomføring

Masterprogrammene foreleses over 5-6 samlinger, og undervisningen foregår på dagtid.

Eksamensform

Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 24 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

Annen relevant informasjon

  • Kostnader: Se Priser ved Handelshøyskolen BI for fullstendig oversikt.
  • Pensum: Vi sender ut pensumlister til alle studenter i god tid før kurset starter. Ønsker du en oversikt over pensum før du bestemmer deg, kan du bestille det her.
  • Fagansvarlige: Per Espen Stoknes, førstelektor ved institutt for rettsvitenskap og styring, og Jørgen Randers, professor ved institutt for rettsvitenskap og styring.
Søk nå