-
Kurs masternivå

Helse, miljø og sikkerhet - HMS

Dette kurset gir deg kompetanse til å lede og profesjonalisere HMS-arbeidet.

Dette lærer du:

  • Hvordan sette HMS i system.
  • Analyse av organisasjons- og sikkerhetskultur.
  • Metoder for å redusere sykefravær og personalgjennomtrekk.
  • Risikovurdering og kriseledelse.

I dette kurset lærer du hvordan du skaper en trygg og helsefremmende arbeidsplass gjennom systematisk HMS arbeid. Du vil lære hvordan du som leder kan utvikle en fremragende HMS-kultur i organisasjonen, som gir attraktive arbeidsplasser og tiltrekker de beste medarbeiderne. 

Kurset ser på generell organisasjonskultur og sikkerhetskultur, og du får innsikt i tiltak egnet til å redusere sykefravær og personalgjennomtrekk. Du vil også lære å vurdere HMS fra et kost-nytte-perspektiv ved å vurdere risiko og se mulighetene for gevinstrealisering. 

Gjennom kurset vil du tilegne deg grunnleggende kunnskap om sentrale temaer innenfor HMS som strategi, ledelse, kriseledelse, risikovurderinger, sikkerhet, psykososialt arbeidsmiljø og helse. 

"Kurset var praktisk og ga en fin introduksjon til flere modeller for å jobbe med kontinuerlig forbedring av ledelsessystemer innen kvalitet, miljø og helse og forebyggende HMS-arbeid. Kurset ga meg nye jobbmuligheter innen system-sertifisering for bedrifter i ulike bransjer."

Hallgeir Betele

Lead Auditor, Management System Certification, DNV - Business Assurance

Opptakskrav

For å ta dette kurset må du

  • ha fylt 25 år
  • ha fullført en bachelorgrad  
  • ha fire års arbeidserfaring i full stilling (tre år dersom du har en fullført mastergrad fra før) 

Les mer om opptakskravene på masternivå

Ta kurset alene eller som del av en grad

Dette kurset kan inngå som en del av en Executive Master of Management.

Hvis du vil, kan du derfor ta flere kurs senere og bygge en hel mastergrad.  
Dette kurset gir 30 studiepoeng, en executive master består av 90 studiepoeng. Sammensetningen av kurs bestemmer du selv, basert på hva du vil lære og hva du skal bruke kunnskapen til. 

Samlinger og kursinnhold

Kurset består av seks samlinger over to semestre. Hver samling varer tre fulle dager og foregår på campus Bergen på dagtid.

Pensum blir tilgjengelig så snart man er tatt opp til kurset.

Eksamen består av en prosjektoppgave (60 % av totalkarakteren) og en individuell 72 timers hjemmeeksamen (40% av totalkarakteren). Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. 

Samlinger

Forelesere

Jon Lereim
Jon Lereim

Jon Lereim

Associate Dean for Energy management og Co-direktør for BI Senter for Energi. Lereim har innehatt senior lederstillinger i næringslivet og større prosjekter, både som risk manager og prosjektleder.

Kari Einarsen
Kari Einarsen

Førsteamanuensis på campus Bergen, Institutt for ledelse og organisasjon.

Eric Arne Lofquist
Eric Arne Lofquist

Har en doktorgrad i strategi og ledelse fra Norges Handelshøyskole. Hans forskningsområder er ledelsens rolle i strategisk nivå organisatorisk endring i høy risikomiljøer innen både luftfart og helse, og den effekt på sikkerheten.

Forventet tidsbruk

Alle våre kurs er lagt opp slik at de skal kunne kombineres med jobb og familie, men noe tid må du regne med å sette av.  

Du kommer til å bruke totalt 18 arbeidsdager på samlinger. I tillegg kommer 72 timer til hjemmeeksamen.  

Du må også sette av tid til å lese pensum og skrive prosjektoppgave. Hvor mye tid studentene bruker på dette er veldig individuelt, og dette er noe du i stor grad kan tilpasse livet ellers. 

Finansiering og fakturering

Studiet er godkjent for støtte fra Statens lånekasse. Studieavgiften faktureres i to rater. Første faktura kommer normalt 1. oktober, og andre faktura 1. desember. 

Vil du vite mer?

Vi arrangerer jevnlig informasjonswebinarer du kan delta på. Der vil du treffe en veileder og få svar på det du måtte lure på. 

Se lignende kurs

Ikke helt kurset for deg? Vi har flere kurs innen samme fagområde - 
alt fra korte kurs til deltidsstudier på masternivå.

Se lignende kurs

 

Kursdetaljer