Masterprogram

Helse, miljø og sikkerhet - HMS

Dette masterprogrammet gir deg kompetanse til å lede og profesjonalisere arbeidet med HMS.

HVORFOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - HMS?

Evnen til å utvikle et godt arbeidsmiljø skaper attraktive arbeidsplasser som tiltrekker de beste medarbeiderne. I det moderne arbeidslivet er HMS pålagt. HMS forebygger skader på arbeidsplassen, men det er også et viktig verktøy for å fremme trivsel og gode psykososiale omgivelser på jobb. På kontoret handler HMS ikke minst om å fange opp situasjoner hvor det oppstår stress og om å realisere gevinst gjennom et godt arbeidsmiljø.

I Helse, miljø og sikkerhet lærer du å sette HMS i system, for å skape en tryggere og mer omsorgsfull arbeidsplass basert på vitenskapelig basert kunnskap. Vi ser på generell organisasjonskultur og sikkerhetskultur, og du får innsikt i tiltak egnet til å redusere sykefravær og personalgjennomtrekk.

HMS er et lederansvar og programmet gir deg innsikt i hvordan du som leder skal ivareta og videreutvikle organisasjonen for å oppnå en sunn og fremragende HMS-kultur.

Du lærer å vurdere HMS i et kost-nytte perspektiv; å vurdere risiko knyttet til HMS, og se de iboende mulighetene og potensialet for gevinstrealisering. Du vil bygge kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger innenfor HMS, herunder ledelse, strategiske perspektiver, sikkerhet og sikkerhetskultur, helse og psykososialt arbeidsmiljø, samt praktisk HMS-arbeid og risikovurderinger.

Programmets samlinger

  • HMS i et helhetlig strategisk perspektiv: Du får et helhetlig oversiktsbilde av HMS-området og vi utdyper ledelsesperspektiver med spesiell vekt på HMS-ledelse.
  • Arbeidsmiljø og helse: Du får en helhetlig forståelse av psykososialt arbeidsmiljø og grunnleggende kunnskaper om stress, jobbengasjement, trivsel/mistrivsel og mental helse fra ulike synsvinkler og erfaringsområder. Du får kunnskap om psykologiske og organisatoriske tiltak av betydning for å mestre, redusere og forebygge stress og utbrenthet.
  • HMS og kultur i et ledelsesperspektiv: Du får økt forståelse av historikken bak moderne sikkerhetsteorier gjennom mange hendelser over de 50 siste årene. I tillegg diskutere vi andre begreper tilkoblet til organisasjons- og sikkerhets kultur, satt i sammenheng med strategiske ledelse med særlig vekt på konsekvensene for helse og sikkerhet på arbeidsplassen. 
  • Praktisk HMS-styring og dokumentasjon av HMS: Du får en innføring i og oversikt over lovverket innen HMS, der ni hovedlover danner rammeverket. Videre ser vi på standarder og sertifiseringer som er anerkjent og brukt i dokumentasjon og oppbygging av HMS i bedrifter. Revisjoner, som verktøy og teknikk for måling av etterlevelse og forbedringsområder vil gjennomgås.
  • Risikovurderinger i forbindelse med HMS, kvalitet og strategisk kriseledelse: Du får innsikt i prosessen som bør gjennomføres for at man skal kunne identifisere og evaluere risikoer i tilknytning til HMS, for deretter å vurdere tiltak for å redusere disse risikoene.
  • Helhetlig HMS-ledelse og veien videre: Du får kunnskap til, og forståelse for, en helhetlig tilnærming innen HMS-ledelse. Det inkluderer alt fra moral-etiske perspektiver til forebyggende atferd og kost-nytte vurderinger.

Hvem passer programmet for?

Dette programmet er designet særlig for topp- og mellom ledere og andre organisasjons ansvar for HMS i både offentlig og private virksomheter.

Professor 2

Jon Lereim

Lereim er Associate Dean for Energy management og Co-direktør for BI Senter for Energi og har innehatt senior lederstillinger i næringslivet og større prosjekter, både som risk manager og prosjektleder.

Førsteamanuensis

Eric Arne Lofquist

Lofquist har en doktorgrad i strategi og ledelse fra Norges Handelshøyskole. Hans forskningsområder er ledelsens rolle i strategisk nivå organisatorisk endring i høy risikomiljøer innen både luftfart og helse, og dens effekt på sikkerheten.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Bergen: høst 2019

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Gjennomføring

Masterprogrammet foreleses over 5-6 samlinger, og undervisningen foregår på dagtid.

Eksamensform

Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

Annen relevant informasjon

Når kan jeg søke?