-
Kurs masternivå

Helse, miljø og sikkerhet - HMS

Dette masterprogrammet gir deg kompetanse til å lede og profesjonalisere arbeidet med HMS.

Hvorfor Helse, miljø og sikkerhet - HMS?

Evnen til å utvikle et godt arbeidsmiljø skaper attraktive arbeidsplasser som tiltrekker de beste medarbeiderne. I det moderne arbeidslivet er HMS pålagt. HMS forebygger skader på arbeidsplassen, men det er også et viktig verktøy for å fremme trivsel og gode psykososiale omgivelser på jobb. På kontoret handler HMS ikke minst om å fange opp situasjoner hvor det oppstår stress og om å realisere gevinst gjennom et godt arbeidsmiljø.

I Helse, miljø og sikkerhet lærer du å sette HMS i system, for å skape en tryggere og mer omsorgsfull arbeidsplass basert på vitenskapelig basert kunnskap. Vi ser på generell organisasjonskultur og sikkerhetskultur, og du får innsikt i tiltak egnet til å redusere sykefravær og personalgjennomtrekk.

HMS er et lederansvar og programmet gir deg innsikt i hvordan du som leder skal ivareta og videreutvikle organisasjonen for å oppnå en sunn og fremragende HMS-kultur.

Du lærer å vurdere HMS i et kost-nytte perspektiv; å vurdere risiko knyttet til HMS, og se de iboende mulighetene og potensialet for gevinstrealisering. Du vil bygge kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger innenfor HMS, herunder ledelse, strategiske perspektiver, sikkerhet og sikkerhetskultur, helse og psykososialt arbeidsmiljø, samt praktisk HMS-arbeid og risikovurderinger.

Programmets samlinger

  • HMS i et helhetlig strategisk perspektiv: Vi utdyper ledelsesperspektiver med spesiell vekt på HMS-ledelse.
  • Arbeidsmiljø og helse: Grunnleggende kunnskaper om stress, jobbengasjement og mental helse fra ulike erfaringsområder. Psykologiske og organisatoriske tiltak av betydning for å mestre, redusere og forebygge stress og utbrenthet.
  • HMS og kultur i et ledelsesperspektiv: Organisasjons- og sikkerhetskultur sett i sammenheng med strategiske ledelse, særlig med vekt på konsekvensene for helse og sikkerhet på arbeidsplassen. 
  • Praktisk HMS-styring og dokumentasjon av HMS: Innføring i lovverket innen HMS. Standarder og sertifiseringer som er anerkjent og brukt i dokumentasjon og oppbygging av HMS i bedrifter. Revisjoner, som verktøy og teknikk for måling av etterlevelse og forbedringsområder vil gjennomgås.
  • Risikovurderinger i forbindelse med HMS, kvalitet og strategisk kriseledelse: Prosessen som bør gjennomføres for at man skal kunne identifisere og evaluere risikoer i tilknytning til HMS, for deretter å vurdere tiltak for å redusere disse risikoene.
  • Helhetlig HMS-ledelse og veien videre: En helhetlig tilnærming innen HMS-ledelse. Det inkluderer alt fra moral-etiske perspektiver til forebyggende atferd og kost-nytte vurderinger.

Hvem passer programmet for?

Dette programmet passer spesielt for topp- og mellomledere, samt alle ansatte med HMS-ansvar i organisasjoner, offentlig sektor eller private virksomheter.

"Programmet ga meg nye jobbmuligheter innen system-sertifisering for ulike bedrifter i ulike bransjer. Kurset var praktisk og ga en fin introduksjon til flere modeller for å jobbe med kontinuerlig forbedring av ledelsessystemer innen kvalitet, miljø og helse og forebyggende HMS-arbeid."

Hallgeir Betele

Lead Auditor, Management System Certification, DNV - Business Assurance

Praktisk informasjon

Forelesere

Jon Lereim

Jon Lereim er Associate Dean for Energy management og Co-direktør for BI Senter for Energi og har innehatt senior lederstillinger i næringslivet og større prosjekter, både som risk manager og prosjektleder.

Eric Lofquist

Eric Arne Lofquist har en doktorgrad i strategi og ledelse fra Norges Handelshøyskole. Hans forskningsområder er ledelsens rolle i strategisk nivå organisatorisk endring i høy risikomiljøer innen både luftfart og helse, og den effekt på sikkerheten.

Kari Einarsen er Førsteamanuensis på campus Bergen, Institutt for ledelse og organisasjon.

Timeplan

Bergen: Gjennomføring høst 2023/vår 2024
1. samling: 02.10 - 04.10
2. samling: 13.11 - 15.11
3. samling: 04.12 - 06.12
4. samling: 22.01 - 24.01 2024
5. samling: 19.02 - 21.02
6. samling: 08.04 - 10.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.