-
Kurs masternivå

Human Resource Management

Dette kurset lærer hvordan ledelse av menneskelige ressurser kan skape gode arbeidsplasser og produktive organisasjoner.

Dette lærer du:

  • Hvordan HRM kan bidra til økt produktivitet og lønnsomhet. 
  • Hvordan de ulike HR-tiltakene kan integreres og spille sammen for å forsterke sammenhengen mellom overordnet HR-strategi, produktivitet og lønnsomhet. 
  • Forskningsbasert kunnskap om effektive HR-tiltak innenfor lønn og belønning, trening og utvikling av medarbeidere og ledere, prestasjonsledelse, teknologi, endring og omstilling. 
  • Hvordan jobbe i praksis med en evidensbasert tilnærming til HRM.

Ved å fokusere på betydningen av menneskelige ressurser, vil du utforske hvordan effektiv HRM kan transformere en organisasjon og styrke dens strategiske posisjon, produktivitet og lønnsomhet. Gjennom teori og praktiske øvelser vil du lære hvordan ledere innenfor og utenfor HRM-funksjonen kan bidra til organisasjonens suksess. Kurset legger vekt på forståelsen av hvordan HRM kan spille en strategisk rolle og bli en integrert del av en organisasjons identitet. 

Du vil få kunnskap og ferdigheter som er nødvendige for å gjøre velinformerte, strategiske HR-relaterte beslutninger, og for å fremme en kultur av kontinuerlig utvikling og forbedring i organisasjonen. Målet er å forberede deltakerne til å ta ledende roller i utvikling av HRM som understøtter både medarbeidernes og organisasjonens mål. 

Opptakskrav

For å ta dette kurset må du

  • ha fylt 25 år  
  • ha fullført en bachelorgrad   
  • ha fire års arbeidserfaring i full stilling (tre år dersom du har en fullført mastergrad fra før)  

Les mer om opptakskravene på masternivå.

Ta kurset alene eller som del av en grad

Dette kurset kan inngå som en del av en Executive Master of Management.

Hvis du vil, kan du derfor ta flere kurs senere og bygge en hel mastergrad. 
Dette kurset gir 30 studiepoeng, en executive master består av 90 studiepoeng. Sammensetningen av kurs bestemmer du selv, basert på hva du vil lære og hva du skal bruke kunnskapen til. 

Samlinger og kursinnhold

Kurset består av fem samlinger over to semestre. Hver samling varer i fire dager og foregår på campus på dagtid. 

Pensum blir tilgjengelig så snart man er tatt opp til kurset.  

Eksamen består av en prosjektoppgave (60 % av totalkarakteren), og en individuell skriftlig skoleeksamen (40% av totalkarakteren). Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. 

Samlinger

Forelesere i Oslo

Bård Kuvaas
Bård Kuvaas

Professor ved Institutt for ledelse og organisasjon og en av de fagansvarlige for dette kurset. 

Anders Dysvik
Anders Dysvik

Professor ved Institutt for ledelse og organisasjon og en av de fagansvarlige for dette kurset. Anders vil forelese kun en dag.

Forelesere i Bergen

Kari Einarsen
Kari Einarsen

Førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon.

Øystein Hoprekstad
Øystein Hoprekstad

Førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon. 

Mads Nordmo Arnestad
Mads Nordmo Arnestad

Førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon.

Tidsbruk

Alle våre kurs er lagt opp slik at de skal kunne kombineres med jobb og familie, men noe tid må du regne med å sette av.  

Du kommer til å bruke totalt 20 arbeidsdager på samlinger.

I tillegg må du sette av tid til å lese pensum og skrive prosjektoppgave. Hvor mye tid studentene bruker på dette er veldig individuelt, og dette kan du i stor grad tilpasse livet ellers. 

Finansiering og fakturering

Studiet er godkjent for støtte fra Statens lånekasse. Studieavgiften faktureres i to rater. Første faktura kommer normalt 1. oktober, og andre faktura 1. mars.  

Vil du vite mer?

Vi arrangerer jevnlig informasjonswebinarer du kan delta på. Der treffer du en veileder, og kan få svar på det du måtte lure på.

Se lignende kurs

Ikke helt kurset for deg? Vi har flere kurs innen samme fagområde - alt fra korte kurs til deltidsstudier på masternivå.

 

Se alle kurs innen HRM

Kursdetaljer