Masterprogram

Human Resource Management

I dette masterprogrammet lærer du hvordan ledelse av menneskelige ressurser kan skape gode arbeidsplasser og produktive organisasjoner.

HVORFOR HUMAN RESOURCE MANAGEMENT?

Det er ikke uvanlig at HR-funksjonen i mange bedrifter sliter med manglende status og innflytelse. Nettopp derfor er det viktig at ledere både innenfor og utenfor HRM-funksjonen får økt kunnskap og innsikt i kompetanse og ytelse, endring og omstilling, organisatorisk klima, ledelse – og sammenhengen mellom HRM-området og den overordnede bedriftsstrategi. Programmets mål er å gi deltakerne grunnlag for å spre slik kunnskap i egen organisasjon og å gjøre sine valg på en gjennomtenkt og helhetlig måte.

Det er en sammenheng mellom overordnet bedriftsstrategi på den ene siden og forvaltning av menneskelige ressurser på den andre. Denne sammenhengen dreier seg først og fremst om konsistens mellom bedriftsstrategi og HR-strategiske tiltak. Vi ser imidlertid også en utvikling der de ansatte vurderes som bedriftens mest verdifulle ressurs og hvor denne ressursen danner grunnlaget for organisasjoners overordnede strategi. Disse sammenhengene har gitt fenomenet ledelse og organisering av menneskelige ressurser nytt innhold og gjør HR-strategiske valg til en enda viktigere del av lederoppgaven.

Programmet gir deg grunnlag for å gjøre slike valg basert på oppdatert forskningsbasert kunnskap på området. På den måten vil du få kunnskaper, ferdigheter og holdninger som kan hjelpe deg til å bli en mer sentral medspiller i utviklingen av en tidsmessig og produktiv lederstil i norske virksomheter.

Programmets samlinger

  • Strategisk HR: Du får en innføring i strategi som begrep og prosess med særlig vekt på planlegging og koordinering av HR-funksjonen med sikte på optimal utnyttelse av menneskelige ressurser.
  • HR for indre og prososial motivasjon: Du får en innføring i trekk ved mellommenneskelige relasjoner og samspill mellom medarbeidere med sikte på å etablere et best mulig samarbeidsklima og lagspill.
  • Utviklende HR: Du får klargjort betydningen av evidensbaserte seleksjonsrutiner og metoder. Ansettelser blir dessuten knyttet til et videre karriereforløp i organisasjonen og til trening og utvikling.
  • HR og innovasjon, kontinuerlig forbedring og HR-trender: Du tilegner deg kunnskaper om sammenhengen mellom HR, kreativitet og innovasjon.
  • Ledelse og HR: Det fokuseres på sentrale HR utfordringer knyttet endringsprosesser og arbeidsmiljø.

Praktisk informasjon

"Effektiv HR handler om å forstå sine medarbeidere,hva som skaper lojalitet og virkelig gode prestasjoner. Altfor mange organisasjoner er opptatt av å kopiere andres verktøy og systemer uten kunnskap om hva som egentlig virker."

Bård Kuvaas

Professor, institutt for ledelse og organisasjon

Foreleser

Bård Kuvaas

Bård Kuvaas har en doktorgrad fra Norges Handelshøyskole, og forsker blant annet HRM på mikronivå og organisasjonsatferd som motivasjon. Han har medforfattet boken Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser. 

Foreleser

Anders Dysvik

Anders Dysvik har en doktorgrad fra Handelshøyskolen BI, og en rekke av hans arbeid har blitt publisert i tidsskrifter som blant annet Academy of Management Journal, Journal of Management Studies, og British Journal of Social Psychology. 

Søk nå

Programmet er fulltegnet for oppstart høsten 2018.

Ønsker du å stå på venteliste eller få mer informasjon om andre muligheter, ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2018/vår 2019

1. samling: 28.08 - 31.08
2. samling: 23.10 - 26.10
3. samling: 04.12 - 07.12
4. samling: 26.02 - 01.03
5. samling: 02.04 - 05.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.