-
Kurs masternivå

Human Resource Management

I dette masterprogrammet lærer du hvordan ledelse av menneskelige ressurser kan skape gode arbeidsplasser og produktive organisasjoner.

Hvorfor Human resource management?

Human Resource Management er nøkkelen til å utvikle virksomhetens viktigste ressurs. Bak de mest suksessfulle bedriftene ligger en sterk menneskelig ressurs, som sikrer vekst og konkurransedyktighet. Likevel er det ikke uvanlig at HR-funksjonen i mange bedrifter sliter med manglende status og innflytelse. Nettopp av den grunn er det viktig at ledere både innenfor og utenfor HRM-funksjonen får økt kunnskap og innsikt i kompetanse og ytelse, endring og omstilling, organisatorisk klima, ledelse – og ikke minst sammenhengen mellom HRM-området og den overordnede bedriftsstrategi. Programmets mål er å gi deltakerne grunnlag for å spre slik kunnskap i egen organisasjon og å gjøre sine valg på en gjennomtenkt og helhetlig måte.

Det er en sammenheng mellom overordnet bedriftsstrategi på den ene siden og forvaltning av menneskelige ressurser på den andre. Denne sammenhengen dreier seg først og fremst om konsistens mellom bedriftsstrategi og HR-strategiske tiltak. Vi ser imidlertid også en utvikling der de ansatte vurderes som bedriftens mest verdifulle ressurs og hvor denne ressursen danner grunnlaget for organisasjoners overordnede strategi. Disse sammenhengene har gitt fenomenet ledelse og organisering av menneskelige ressurser nytt innhold og gjør HR-strategiske valg til en enda viktigere del av lederoppgaven.

Programmet gir deg grunnlag for å gjøre slike valg basert på oppdatert forskningsbasert kunnskap på området. På den måten vil du få kunnskaper, ferdigheter og holdninger som kan hjelpe deg til å bli en mer sentral medspiller i utviklingen av en tidsmessig og produktiv lederstil i norske virksomheter.

Programmets samlinger

  • Strategisk HR: Du får en innføring i strategi som begrep og prosess med særlig vekt på planlegging og koordinering av HR-funksjonen med sikte på optimal utnyttelse av menneskelige ressurser.
  • HR for indre og prososial motivasjon: Du får en innføring i trekk ved mellommenneskelige relasjoner og samspill mellom medarbeidere med sikte på å etablere et best mulig samarbeidsklima og lagspill.
  • Utviklende HR: Du får klargjort betydningen av evidensbaserte seleksjonsrutiner og metoder. Ansettelser blir dessuten knyttet til et videre karriereforløp i organisasjonen og til trening og utvikling.
  • HR og innovasjon, kontinuerlig forbedring og HR-trender: Du tilegner deg kunnskaper om sammenhengen mellom HR, kreativitet og innovasjon.
  • Ledelse og HR: Det fokuseres på sentrale HR-utfordringer knyttet til endringsprosesser og arbeidsmiljø.

Praktisk informasjon

Forelesere

Oslo

Bård Kuvaas

Bård Kuvaas er professor i organisasjonspsykologi og er en av de fagansvarlige for dette masterprogrammet. Han har en doktorgrad i strategi og ledelse, og har også skrevet flere fagbøker og artikler innenfor temaer som ledelse, HR og organisasjon. Kuvaas er i tillegg fast gjestekommentator i Dagens Næringsliv, der han skriver om temaer som ledelse og organisasjonspsykologi. I 2016 mottok han BIs forskningspris for fremragende forskning.

Anders Dysvik

Anders Dysvik er professor i organisasjonspsykologi og er en av de fagansvarlige for dette masterprogrammet. Han har en doktorgrad innenfor temaet arbeidsmotivasjon og har også flere år med ledererfaring fra Luftforsvaret. Dysvik er en svært populær foreleser på BI, men er i tillegg mye brukt som foredragsholder og rådgiver for offentlige og private virksomheter, innen temaer som ledelse, HR-ledelse og organisasjonspsykologi. Han vil forelese kun en dag.

Bergen

I Bergen underviser Kari Einarsen, Mads Nordmo Arnestad og Øystein Hoprekstad

Stavanger

Kari Einarsen er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2023/vår 2024
1. samling: 22.08 - 25.08
2. samling: 10.10 - 13.10
3,. samling: 05.12 - 08.12
4. samling: 26.02 - 01.03 2024
5. samling: 09.04 - 12.04

Stavanger: Gjennomføring høst 2023/vår 2024
1. samling: 02.10 - 05.10
2. samling: 20.11 - 23.11
3,. samling: 02.01 - 05.01 2024
4. samling: 12.02 - 15.02
5. samling: 22.04 - 25.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.