-
Kurs masternivå

Markedsstrategi

Dette masterprogrammet gir deg kompetanse innen markedsstrategi og lærer deg å lede strategiprosessen - fra analyse og innsikt frem til ferdig markedsplan.

Hvorfor markedsstrategi?

Markedet og kundenes preferanser endrer seg hyppig - derfor må du raskt være i stand til å endre din bedrifts markedstilbud for å lykkes. En solid markedsstrategi er en forutsetning for dette.

En god markedsstrategi handler om å utvikle en helhetlig plan for tre sentrale ledelsesområder: kundestrategi, produktstrategi og merkevarestrategi. Til sammen sikrer disse tre strategiene deg en trygg og inntektsgivende kundeportefølje, produkter som er både attraktive, konkurransedyktige og lønnsomme, og merkevarer med tydelige kundeløfter som er posisjonert for vekst.

Gjennom dette programmet vil du lære deg en effektiv metodikk for utvikling av dine markedsstrategier. Som en del av den praktiske læringsprosessen skal du utvikle en markedsstrategi for en selvvalgt bedrift eller merkevare – noe vi er overbevist om at vil gi deg og bedriften din umiddelbar verdi.

Programmets samlinger

  • Strategi og planlegging: Vi vil arbeide med å prioritere og formulere mål, identifisere en attraktiv markedsposisjon og definere strategiske grep og tiltak. Vi vil også arbeide med organisering av markedsarbeidet og implementering. 
  • Markeds- og kundeinnsikt: Vi diskuterer hvordan man kan jobbe målrettet med segmenter og kundereiser, gjøre analyse av kunde- og produktportefølje, marked og konkurrenter.
  • Kundestrategi: Hva slags strategi burde du velge for å tiltrekke, beholde og utvikle flere lønnsomme kunder? Vi vil gjennomgå områder som Customer Lifetime Value, lojalitetsprogrammer, CRM og kundeopplevelse.
  • Produktstrategi: Hvordan din bedrift påvirkes av endringer i markedet og forbrukernes behov. Sentrale temaer vi gjennomgår er produktutvikling, markedskommunikasjon, distribusjon og prisstrategier.
  • Merkestrategi: Vi diskuterer differensiering og posisjonering av produkter og tjenester i markedet, og tiltak for å videreutvikle og kapitalisere på eksisterende merkevarer.

"Programmet har gitt meg innsikt i å knytte verdifulle forbindelser med kunder, utvikle meningsfulle produkter og tjenester – og å bygge merkevarer som skiller seg ut positivt. Studiene har klart styrket meg i rollen som leder og dessuten gitt meg mulighet til å vokse faglig og personlig. "

Ole Abildsnes

Daglig leder, Bøk og Solvr

Praktisk informasjon

Foreleser

Tarje Børsum Gaustad
Tarje Børsum Gaustad

Tarje Børsum Gaustad er Førsteamanuensis ved institutt for markedsføring. Tarje har mangslungen erfaring med analyser, innsikt og strategiutvikling som rådgiver for en rekke av Norges ledende selskaper. 

Han har doktorgrad i markedsføring fra Handelshøyskolen BI og er en aktiv forsker som publiserer ledende internasjonale tidsskrifter innenfor markedsstrategi, merkevarer og forbrukeratferd.

I programmet Markedsstrategi er Tarje opptatt av å identifisere vekstmuligheter og kilder til konkurransefortrinn gjennom å koble vitenskapelig innsikt med deltakernes praktiske erfaringer.

Lars Erling Olsen
Lars Erling Olsen

Lars Erling Olsen er professor og Dean Executive ved Handelshøyskolen BI, og en av Norges ledende eksperter på merkevareledelse, markedskommunikasjon og forbrukeratferd. 

Han er en aktiv forsker og har publisert en rekke vitenskapelige artikler i ledende internasjonale tidsskrifter.

Lars har lang praktisk erfaring i markedsføring – både som ansatt i dagligvareindustrien, og også i senere år som konsulent for norske og internasjonale merkevarer.

Fred Selnes
Fred Selnes

Fred Selnes er professor i markedsføring ved Handelshøyskolen BI. Han har publisert en rekke vitenskapelige artikler i ledende internasjonale tidsskrifter og skrevet flere lærebøker. 

Han har også en omfattende erfaring som markedsstrategisk rådgiver og har vært med å starte flere selskaper.

Et sentralt tema i både hans forskning og som rådgiver er hvordan bedrifter kan og bør organisere sine aktiviteter og ressurser for å sikre at bedriftene både tiltrekker seg flere kunder og samtidig utvider verdien av de kundene man har. Dette setter nye og andre krav til analyser og nøkkeltall bedriftene må bruke i sitt markedsarbeid.

Informasjonsvideo

Markedsstrategi

NB! Dette opptaket er fra 2022 og har gammelt navn på kurset.

Se presentasjonen her

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2024/vår 2025
1. samling: 07.10 - 09.10
2. samling: 04.11 - 06.11
3. samling: 13.01 - 15.01 2025
4. samling: 10.03 - 12.03
5. samling: 05.04 - 07.04

Webinar:
16. oktober: kl. 09.00 - 12.00
27. november: kl. 09.00 - 12.00
5. februar 2025: kl. 09.00 - 12.00 
2. april: kl. 09.00 - 12.00

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.