-
Kurs masternivå

Markedsstrategi

Dette kurset gir deg kompetanse innen markedsstrategi og lærer deg å lede strategiprosessen - fra analyse og innsikt frem til en ferdig markedsstrategi.

Dette lærer du:

  • Kundenes kjøpsatferd, segmentering og de viktigste virkemidlene innenfor markedsføring og merkevarebygging.
  • Forstå hvordan endring i markeder og forbrukerbehov påvirker vekst og lønnsomhet.
  • Organisering for å skape kundesentriske og markedsorienterte virksomheter.


En god markedsstrategi handler om å utvikle en overordnet og helhetlig plan for tre sentrale ledelsesområder: Kundestrategi, produktstrategi og merkevarestrategi. Sammen bidrar disse tre til å sikre en trygg og inntektsgivende kundeportefølje, produkter som er attraktive, konkurransedyktige og lønnsomme, og merkevarer med tydelige kundeløfter som er posisjonert for fremtidig vekst.

Dette kurset gir deg en helhetlig forståelse av hvordan du utvikler og leder slikt arbeid. Du vil lære å gjennomføre situasjonsanalyser, sette mål og identifisere strategiske tiltak som er nødvendige for å oppnå ønskede resultater. Ved å forstå markedsmekanismer og reguleringer, kan du bedre posisjonere produkter og tjenester, og styrke merkevaren din for fremtidig vekst.

Videre lærer du å utføre grundige analyser av markeder, kunder og konkurrenter, og anvende verktøy som regneark for å vurdere økonomiske konsekvenser og risiko. Du får praktisk erfaring i å strukturere og implementere strategiske tiltak, og forstå hvordan du kan allokere ressurser effektivt for å nå både kortsiktige og langsiktige mål.

"Kurset har gitt meg innsikt i å knytte verdifulle forbindelser med kunder, utvikle meningsfulle produkter og tjenester – og å bygge merkevarer som skiller seg ut positivt. Studiene har klart styrket meg i rollen som leder og dessuten gitt meg mulighet til å vokse faglig og personlig. "

Ole Abildsnes

Daglig leder, Bøk og Solvr

Opptakskrav

For å ta dette kurset må du

  • ha fylt 25 år
  • ha fullført en bachelorgrad  
  • ha fire års arbeidserfaring i full stilling (tre år dersom du har en fullført mastergrad fra før) 

Les mer om opptakskravene på masternivå

Ta kurset alene eller som del av en grad

Dette kurset kan inngå som en del av en Executive Master of Management.

Hvis du vil, kan du derfor ta flere kurs senere og bygge en hel mastergrad.  
Dette kurset gir 30 studiepoeng, en executive master består av 90 studiepoeng. Sammensetningen av kurs bestemmer du selv, basert på hva du vil lære og hva du skal bruke kunnskapen til. 

Samlinger og kursinnhold

Kurset består av fem samlinger over to semestre. Hver samling varer tre hele dager og foregår på campus i Oslo på dagtid, i tillegg er det fire halvdags webinar.

Pensum blir tilgjengelig så snart man er tatt opp til kurset.  

Eksamen består av en prosjektoppgave (60% av totalkarakteren) og en individuell 72 timers hjemmeeksamen (40% av totalkarakteren). Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

Samlinger

Foreleser

Tarje Børsum Gaustad
Tarje Børsum Gaustad

Tarje Børsum Gaustad er Førsteamanuensis ved institutt for markedsføring. Tarje har mangslungen erfaring med analyser, innsikt og strategiutvikling som rådgiver for en rekke av Norges ledende selskaper. 

Han har doktorgrad i markedsføring fra Handelshøyskolen BI og er en aktiv forsker som publiserer ledende internasjonale tidsskrifter innenfor markedsstrategi, merkevarer og forbrukeratferd.

I programmet Markedsstrategi er Tarje opptatt av å identifisere vekstmuligheter og kilder til konkurransefortrinn gjennom å koble vitenskapelig innsikt med deltakernes praktiske erfaringer.

Lars Erling Olsen
Lars Erling Olsen

Lars Erling Olsen er professor og Dean Executive ved Handelshøyskolen BI, og en av Norges ledende eksperter på merkevareledelse, markedskommunikasjon og forbrukeratferd. 

Han er en aktiv forsker og har publisert en rekke vitenskapelige artikler i ledende internasjonale tidsskrifter.

Lars har lang praktisk erfaring i markedsføring – både som ansatt i dagligvareindustrien, og også i senere år som konsulent for norske og internasjonale merkevarer.

Fred Selnes
Fred Selnes

Fred Selnes er professor i markedsføring ved Handelshøyskolen BI. Han har publisert en rekke vitenskapelige artikler i ledende internasjonale tidsskrifter og skrevet flere lærebøker. 

Han har også en omfattende erfaring som markedsstrategisk rådgiver og har vært med å starte flere selskaper.

Et sentralt tema i både hans forskning og som rådgiver er hvordan bedrifter kan og bør organisere sine aktiviteter og ressurser for å sikre at bedriftene både tiltrekker seg flere kunder og samtidig utvider verdien av de kundene man har. Dette setter nye og andre krav til analyser og nøkkeltall bedriftene må bruke i sitt markedsarbeid.

Forventet tidsbruk

Alle våre kurs er lagt opp slik at de skal kunne kombineres med jobb og familie, men noe tid må du regne med å sette av.  

Du kommer til å bruke totalt 15 arbeidsdager på samlinger, og 4 halve dager på webinarer. I tillegg kommer 72 timer til hjemmeeksamen.  

Du må også sette av tid til å lese pensum og skrive prosjektoppgave. Hvor mye tid studentene bruker på dette er veldig individuelt, og dette er noe du i stor grad kan tilpasse livet ellers. 

Finansiering og fakturering

Studiet er godkjent for støtte fra Statens lånekasse. Studieavgiften faktureres i to rater. Første faktura kommer normalt 1. oktober, og andre faktura 1. desember.

Vil du vite mer?

Vi arrangerer jevnlig informasjonswebinarer du kan delta på. Der møter du en veileder, og du får mulighet til å stille spørsmål.

Se lignende kurs

Ikke helt kurset for deg? Vi har flere kurs innen samme fagområde - 
alt fra korte kurs til deltidsstudier på masternivå.

Se lignende kurs

 

Kursdetaljer