-
Kurs masternivå

Prestasjoner i organisasjoner

Med dette masterprogrammet lærer du hvordan du som leder eller spesialist kan legge til rette for å bygge prestasjonskultur, lede utviklingsprosesser og skape ekstraordinære prestasjoner. Programmet har en tosidig oppmerksomhet på utvikling av mennesker og organisasjoner.

HVORFOR PRESTASJONER I ORGANISASJONER?

Hva har våre beste toppidrettsteam til felles med prisbelønte arkitekter i Snøhetta, suksessrike gründere av grønn vekst, sykehjemmet som ble bygdas stolthet, Nordens beste advokater eller Norges beste videregående skole? Hvorfor presterer de beste gjennom å sette andre og verdier for fellesskapet først? Vi forteller om fellesnevnere for ekstraordinære prestasjoner, og hvordan de skapes. Du vil bli utfordret til å oppdage muligheter og prøve ut praksis som gjør at du selv kan vokse, lede og skape verdi for andre med basis i det beste i deg selv.

Driv, energi, initiativ, relasjoner og handlingsorientering er basis. Du vil bli i stand til å lede utviklingsprosesser med fokus på å lære fra positive avvik, visualisere fremgang, prototyping, involvering av brukere og fysisk tilrettelegging av teamarbeid. Andre verktøy vil gjøre deltakerne i stand til å skape positive relasjoner og giveradferd som er prestasjonsfremmende i mange sammenhenger.

Programmet bygger på praksisnær forsking fra mange deler av norsk og internasjonalt næringsliv, toppidrett og offentlig sektor. Vi henter inspirasjon fra nylig forskning om mestringsklima, growth mindset, prestasjonskultur, styrkebaserte tilnærminger, giveradferd, høykvalitets forbindelser, motivasjon og erfaringslæring. Vi bygger også på positive organisasjonsstudier, filosofi, praksisbaserte tilnærminger til utvikling av organisasjoner og såkalt ”design thinking”.

Vi presenterer rike eksempler fra egen og andres nyere forskning, og vektlegger aksjonslæring. Deltakerne blir utfordret på å prøve ut konkrete tilnærminger og verktøy på egne utfordringer mellom samlingene.

  • Kvalitet og energi i relasjoner
  • Motivasjon og drivkrefter
  • Positivt utviklingsarbeid og profesjonell kreativitet
  • Eksperimenter og prototyping
  • Kultur og nettverk for varige prestasjoner

HVEM PASSER PROGRAMMET FOR?

Målgruppen for programmet er alle som har ansvar for å utvikle egne og andres prestasjoner i organisasjoner. Det kan være mellomledere, prosjektledere, personer med utviklingsansvar eller spesialister med høye krav til å prestere. Tidligere deltakere dekker et vidt spekter av roller og stillinger innen privat næringsliv, offentlig sektor, idrett og frivillige organisasjoner.

Praktisk informasjon

Foreleser

Carlsen, Arne_DSC_0689

Arne Carlsen er professor ved  Institutt for ledelse og organisasjon på Handelshøyskolen BI.

Relevant artikkel:

Marvel’s blockbuster machine. How the studios blends continuity and renewal.

Hvorfor presterer Marvel Studios best av alle i Hollywood? Dette er temaet i en fersk artikkel i Harvard Business Review, skrevet av blant andre professorene Arne Carlsen (foreleser på dette programmet), Spencer Harrison og Miha Skerlavaj. Artikkelen beskriver hvordan studioet har utviklet fire sett av praksiser som også forklarer ekstraordinære prestasjoner i organisasjoner innen mange vidt forskjellige domener. Les hele saken i Harvard Business Review.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2022/vår 2023 
1. samling: 19. - 22.09
2. samling: 21. - 24.11 
3. samling: 09. - 12.01 (2023)
4. samling: 27.02 - 02.03
5. samling: 17. - 20.04
Noen av samlingsdagene vil foregå heldigitalt

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.