-
Kurs masternivå

Prestasjoner i organisasjoner

Dette kurset tar for seg hvordan du som leder eller spesialist kan legge til rette for å bygge prestasjonskultur, lede utviklingsprosesser og skape ekstraordinære prestasjoner.

Dette lærer du:

  • Praktiske verktøy og rike eksempler for å skape prestasjoner i organisasjoner.
  • Forskningsbasert kunnskap om å bygge prestasjonskultur.
  • Treningsopplegg for å prøve ut grep i egen organisasjon knyttet til blant annet relasjonsutvikling, styrkebasert utviklingsarbeid, driv og handlekraft. 

Hva har våre beste toppidrettsteam til felles med prisbelønte arkitekter i Snøhetta, Nordens beste advokater eller Norges beste videregående skole? Dette kurset tar for seg fellesnevnere for ekstraordinære prestasjoner, og hvordan de beste presterer gjennom å sette andre og fellesskapet først.  
 
Du vil bli utfordret til å oppdage nye utviklingsmuligheter og prøve teori ut i praksis, slik at du selv kan vokse, lede og skape verdi for andre med basis i det beste i deg selv. Du vil bli i stand til å lede utviklingsprosesser, lære fra positive avvik og visualisere fremgang. Du lærer om prototyping, involvering av brukere og fysisk tilrettelegging av teamarbeid. 
 
Kurset bygger på praksisnær forskning fra mange deler av norsk og internasjonalt næringsliv, toppidrett og offentlig sektor. Vi henter inspirasjon fra aktuell forskning om mestringsklima, growth mindset, prestasjonskultur, styrkebaserte tilnærminger, giveradferd, høykvalitetsforbindelser, motivasjon og erfaringslæring. 
 
Vi bygger også kurset på positive organisasjonsstudier, filosofi, praksisbaserte tilnærminger til utvikling av organisasjoner og såkalt ”design thinking”.  Vi bruker eksempler fra egen og andres nyere forskning i undervisningen, og vektlegger aksjonslæring. Som deltaker blir du utfordret til å prøve ut tilnærminger du lærer på kurset mellom samlingene. 


Hvem passer programmet for?

Målgruppen for programmet er alle som har ansvar for å utvikle egne og andres prestasjoner i organisasjoner. Det kan være mellomledere, prosjektledere, personer med utviklingsansvar eller spesialister med høye krav til å prestere. Tidligere deltakere dekker et vidt spekter av roller og stillinger innen privat næringsliv, offentlig sektor, idrett og frivillige organisasjoner.

"Kurset var en utelukkende positiv opplevelse! Det var svært dyktige forelesere og en kursplan full av spennende gjester. Praktiske øvelser lot oss selv erfare hvordan gode relasjoner, psykologisk trygghet og growth mindset skaper en kultur der man har lyst til å prestere godt."

Kathinka Bratberg

Rådgiver, Forsvarets forskningsinstitutt

Opptakskrav

For å ta dette kurset må du

  • ha fylt 25 år
  • ha fullført en bachelorgrad  
  • ha fire års arbeidserfaring i full stilling (tre år dersom du har en fullført mastergrad fra før) 

Les mer om opptakskravene på masternivå

Ta kurset alene eller som del av en grad

Dette kurset kan inngå som en del av en Executive Master of Management.

Hvis du vil, kan du derfor ta flere kurs senere og bygge en hel mastergrad.  
Dette kurset gir 30 studiepoeng, en executive master består av 90 studiepoeng. Sammensetningen av kurs bestemmer du selv, basert på hva du vil lære og hva du skal bruke kunnskapen til. 

Samlinger og kursinnhold

Kurset består av fire samlinger over to semestre. Hver samling varer fire dager og foregår på campus i Oslo. I tillegg vil det være hjemmeoppgaver mellom samlingene og enkelte webinarer.

Eksamen består av en prosjektoppgave (60% av totalkarakteren) og en individuell 72 timers hjemmeeksamen (40% av totalkarakteren). Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

Samlinger

Forelesere

Profilbilde av Arne Carlsen
Profilbilde av Arne Carlsen

Arne Carlsen er kursansvarlig og professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Han har bakgrunn som aksjonsforsker i et femtitalls organisasjoner, og forsker på innovasjon, endring, styrkebasert utvikling og hva som skaper ekstraordinære prestasjoner.

Portrett av Christina Nerstad.
Portrett av Christina Nerstad.

Christina G.L. Nerstad

Professor i organisasjonspsykologi. Hun har publisert i en rekke internasjonalt anerkjente tidsskrifter.

Hennes forskningsinteresser er forankret i temaområdene organisasjonsatferd og HRM med hovedvekt på temaer slik som motivasjonsklima, motivasjon, jobbrelatert velvære, stress, arbeidsglede, kunnskapsdeling/skjuling og prestasjonsatferd.  Foto: Sonja Balci

Profilbilde av
Profilbilde av

Tord F. Mortensen

Tord F. Mortensen er psykolog og er tilknyttet Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon innen utvalgte Executive-programmer, spesielt temaer som går på lederutvikling og arbeid i profesjonsbaserte virksomheter. 

Profilbilde av Jon Erland Lervik
Profilbilde av Jon Erland Lervik

Jon Erland Lervik er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Han forsker på og underviser i organisasjonsutvikling, innovasjon, og internasjonalisering.

Han har 15 års erfaring med praksisnære forskningsprosjekter på endringsprosesser i både multinasjonale selskaper og små og mellomstore bedrifter. 

Profilbilde av Svein S. Andersen
Profilbilde av Svein S. Andersen

Svein S. Andersen er professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI, og har en PHD fra Stanford University. Andersen forsker på ledelse og organisering som kan styrke læring og evne til å identifisere og håndtere ulike former for risiko.  

Forventet tidsbruk

Alle våre kurs er lagt opp slik at de skal kunne kombineres med jobb og familie, men noe tid må du regne med å sette av.  

Du kommer til å bruke totalt 16 arbeidsdager på samlinger, i tillegg kommer 72 timer til hjemmeeksamen.

Du må også sette av tid til å lese pensum og skrive prosjektoppgave. Hvor mye tid studentene bruker på dette er veldig individuelt, og dette er noe du i stor grad kan tilpasse livet ellers. 

"Dette kurset har gitt meg et språk, verktøy, og tilnærmingsmåter som har utvidet min forståelse av hvordan jeg kan lede teamet mitt på en god måte. Ønsker jeg å skape endringer i mitt lederteam, må jeg starte med egen atferd i møtet med mine kollegaer, og omfavne andres ideer og løsninger. "

Reidun Bartnes Kveen

Daglig leder, Omsorgspartner Ung

Finansiering og fakturering

Studiet er godkjent for støtte fra Statens lånekasse. Studieavgiften faktureres i to rater. Første faktura kommer normalt 1. oktober, og andre faktura 1. desember.

Relevant artikkel:

Marvel’s blockbuster machine. How the studios blends continuity and renewal.

Hvorfor presterer Marvel Studios best av alle i Hollywood? Dette er temaet i en fersk artikkel i Harvard Business Review, skrevet av blant andre professorene Arne Carlsen, Spencer Harrison og Miha Skerlavaj. Les hele saken i Harvard Business Review.

Vil du vite mer?

Vi arrangerer jevnlig informasjonswebinarer du kan delta på. Der møter du en veileder, og du får mulighet til å stille spørsmål.

Se lignende kurs

Ikke helt kurset for deg? Vi har flere kurs innen samme fagområde - 
alt fra korte kurs til deltidsstudier på masternivå.

Se lignende kurs

 

Kursdetaljer