Kurs masternivå

Prestasjoner i organisasjoner

Med dette masterprogrammet lærer du hvordan du som leder eller spesialist kan legge til rette for å bygge prestasjonskultur, lede utviklingsprosesser og skape ekstraordinære prestasjoner. Programmet har en tosidig oppmerksomhet på utvikling av mennesker og organisasjoner.

HVORFOR PRESTASJONER I ORGANISASJONER?

Hva har våre beste toppidrettsteam til felles med prisbelønte arkitekter i Snøhetta, suksessrike gründere av grønn vekst, sykehjemmet som ble bygdas stolthet, Nordens beste advokater eller Norges beste videregående skole? Hvorfor presterer de beste gjennom å sette andre og verdier for fellesskapet først? Vi forteller om fellesnevnere for ekstraordinære prestasjoner, og hvordan de skapes. Du vil bli utfordret til å oppdage muligheter og prøve ut praksis som gjør at du selv kan vokse, lede og skape verdi for andre med basis i det beste i deg selv.

Driv, energi, initiativ, relasjoner og handlingsorientering er basis. Du vil bli i stand til å lede utviklingsprosesser med fokus på å lære fra positive avvik, visualisere fremgang, prototyping, involvering av brukere og fysisk tilrettelegging av teamarbeid. Andre verktøy vil gjøre deltakerne i stand til å skape positive relasjoner og giveradferd som er prestasjonsfremmende i mange sammenhenger.

Programmet bygger på praksisnær forsking fra mange deler av norsk og internasjonalt næringsliv, toppidrett og offentlig sektor. Vi henter inspirasjon fra nylig forskning om mestringsklima, growth mindset, prestasjonskultur, styrkebaserte tilnærminger, giveradferd, høykvalitets forbindelser, motivasjon og erfaringslæring. Vi bygger også på positive organisasjonsstudier, filosofi, praksisbaserte tilnærminger til utvikling av organisasjoner og såkalt ”design thinking”.

Vi presenterer rike eksempler fra egen og andres nyere forskning, og vektlegger aksjonslæring. Deltakerne blir utfordret på å prøve ut konkrete tilnærminger og verktøy på egne utfordringer mellom samlingene.

  • Kvalitet og energi i relasjoner
  • Motivasjon og drivkrefter
  • Positivt utviklingsarbeid og profesjonell kreativitet
  • Eksperimenter og prototyping
  • Kultur og nettverk for varige prestasjoner

HVEM PASSER PROGRAMMET FOR?

Målgruppen for programmet er alle som har ansvar for å utvikle egne og andres prestasjoner i organisasjoner. Det kan være mellomledere, prosjektledere, personer med utviklingsansvar eller spesialister med høye krav til å prestere. Tidligere deltakere dekker et vidt spekter av roller og stillinger innen privat næringsliv, offentlig sektor, idrett og frivillige organisasjoner.

Praktisk informasjon

"I toppidretten, som i næringslivet, møter ein forskjellige holdninger til korleis balansere det å spele kvarandre gode mot det å være «nødvendig egoistisk». At dette i stor grad er eit konstruert motsetningsforhold, er det viktigaste eg tar med meg frå programmet. Dyktige forelesarar, som engasjerar og involverar deltakerne i undervisninga, gjer dette til eit program eg gjerne anbefalar."

Erlend Hanstveit

Prosjektansvarlig, Tonsser og tidligere fotballproff

Uttalelser fra tidligere studenter på dette programmet

Testimonial Sjur Klafstad"Prestasjoner i organisasjoner har gitt meg gode faglige verktøy både personlig for meg som leder, og for den lederrollen jeg fyller som verkstedleder. Både mine nærmeste ledere og underordnede har gitt meg konkrete tilbakemeldinger på at de har sett en positiv endring i min lederstil i løpet av studiet. Jeg har fått teoretisk kunnskap som har gitt meg muligheten til å utvikle nye arbeidsmåter som har gitt målbar endring på avdelingen min."
SJUR KLAFSTAD
Verkstedsjef, Bilia Personbil as

 

Testimonial Anne Sødem"Noe av det viktigste jeg fikk med meg fra programmet var gode verktøy og teoretisk tyngde, og vissheten om at motivasjon og høy kvalitet på relasjoner er viktig, riktig og gir god business. Det ga inspirasjon og forståelse for hvor sterke krefter det kan ligge i å motivere på riktig måte."
ANNE SØDEM
HR Direktør, Sweco Norge AS

 

Testimonial Live Landmark"Jeg fikk kunnskap som kunne omsettes i praksis fra første stund! Inspirerende, motiverende og lærerikt, men viktigst av alt; matnyttig."
LIVE LANDMARK
Mentaltrener

Testimonial Helge Holdhus"Jeg har gjennom programmet Prestasjoner i Organisasjoner utviklet både meg selv og brakt Cederroth nærmere sin visjon om å være "Norges Beste Kategoriutvikler". Jeg har lært noe om positiv utviklingsteori generelt, og fått praktiske verktøy til min hverdag. Disse har jeg brukt for å legge til rette for bedre prestasjoner både internt og eksternt gjennom tallrike aktive eksperimenter, med stor suksess. Inspirerende veileder, samt meget gode eksterne og interne forelesere."
HELGE HOLDHUS
Senior Category Manager i Cederroth

 

Testimonial Kristine Borvik"Prestasjoner i organisasjoner har gitt meg verdifull kunnskap og trygghet som vil bidra til økt kvalitet i min arbeidshverdag. Programmet har en god variasjon mellom teori og praksis, og gjennomføres med høy kvalitet. Utbyttet av utdanningen startet umiddelbart, og har vært til stor glede for meg og min arbeidsgiver fra første forelesningsdag."
KRISTINE BORVIK
Leder Søbakken Sykehjem

 

Testimonial Ann Elin Hvidsten"Jeg jobber i en bransje med stor konkurranse og hvor det stilles store krav til prestasjoner. Ofte er det den gode ideen og de gode innfallsvinklene som differensierer oss. Jeg opplever at dette programmet har gitt meg teoretisk innsikt i hva som skaper gode prosesser og resultater, samtidig som det har gitt meg praktiske verktøy og metoder som jeg har kunnet benytte i våre egne arbeidsprosesser. Programmet setter en sammenheng mellom teori og praksis innen utviklingsarbeid som har vært verdifull for vår organisasjon."
ANN ELIN HVIDSTEN
Kreativ leder i Burson-Marsteller

Relevant artikkel:

Marvel’s blockbuster machine. How the studios blends continuity and renewal.

Hvorfor presterer Marvel Studios best av alle i Hollywood? Dette er temaet i en fersk artikkel i Harvard Business Review, skrevet av blant andre professorene Arne Carlsen (foreleser på dette programmet), Spencer Harrison og Miha Skerlavaj. Artikkelen beskriver hvordan studioet har utviklet fire sett av praksiser som også forklarer ekstraordinære prestasjoner i organisasjoner innen mange vidt forskjellige domener. Les hele saken i Harvard Business Review.

Timeplan

Oslo: gjennomføring høst 2021/vår 2022 - Fulltegnet!
1. samling: 20. - 23.09
2. samling: 22. - 25.11
3. samling: 10. - 13.01
4. samling: 28. 02 - 03.03
5. samling: 25. - 28.04