Kurs masternivå

Prestasjoner i organisasjoner

Har Marit Bjørgen noe til felles med prisbelønte arkitekter i Snøhetta og suksessrike oljeletere i Statoil? I dette masterprogrammet analyserer vi fellesnevnere for ekstraordinære prestasjoner, og hvordan de skapes.

HVORFOR PRESTASJONER I ORGANISASJONER?

Programmet bygger på praksisnær forsking fra mange deler av norsk og internasjonalt næringsliv, toppidrett og offentlig sektor. Du får ferskvare. Vi henter inspirasjon fra nylig forskning om mestring, growth mindset, prestasjonskultur, styrkebaserte tilnærminger, giveradferd, høykvalitets forbindelser, motivasjon og erfaringslæring. Vi bygger også på positive organisasjonsstudier, filosofi, praksisbaserte tilnærminger til utvikling av organisasjoner og såkalt ”design thinking”.

Programmet vektlegger aksjonslæring. Deltakerne blir utfordret på å prøve ut konkrete tilnærminger og verktøy på egne utfordringer mellom samlingene.

Med dette masterprogrammet lærer du hvordan ledelse kan legge til rette for ekstraordinære prestasjoner. Vi har en tosidig oppmerksomhet på utvikling av mennesker, og på praksis som er skapende. Driv, energi, initiativ, ydmykhet og handlingsorientering er basis. Du vil bli utfordret til å oppdage og dyrke skapende praksiser som gjør at du selv kan vokse, lede og skape verdi for andre med basis i det beste i deg selv. Kurset presenterer rike eksempler fra egen og andres nyere forskning.

EMNEOVERSIKT

  • Kvalitet og energi i relasjoner
  • Motivasjon og drivkrefter
  • Positivt utviklingsarbeid og profesjonell kreativitet
  • Eksperimenter og prototyping
  • Kultur og nettverk for varige prestasjoner

HVEM PASSER PROGRAMMET FOR?

Målgruppen for programmet er alle som har ansvar for å utvikle egne og andres prestasjoner i organisasjoner. Det kan være mellomledere, prosjektledere, personer med utviklingsansvar eller spesialister med høye krav til å prestere. Tidligere deltakere dekker et vidt spekter av roller og stillinger innen privat næringsliv, offentlig sektor, idrett og frivillige organisasjoner.

Praktisk informasjon

"I toppidretten, som i næringslivet, møter ein forskjellige holdninger til korleis balansere det å spele kvarandre gode mot det å være «nødvendig egoistisk». At dette i stor grad er eit konstruert motsetningsforhold, er det viktigaste eg tar med meg frå programmet. Dyktige forelesarar, som engasjerar og involverar deltakerene i undervisninga, gjer dette til eit program eg gjerne anbefalar."

Erlend Hanstveit

Prosjektansvarlig, Tonsser og tidligere fotballproff

Uttalelser fra tidligere studenter på dette programmet

Testimonial Sjur Klafstad"Prestasjoner i organisasjoner har gitt meg gode faglige verktøy både personlig for meg som leder, og for den lederrollen jeg fyller som verkstedleder. Både mine nærmeste ledere og underordnede har gitt meg konkrete tilbakemeldinger på at de har sett en positiv endring i min lederstil i løpet av studiet. Jeg har fått teoretisk kunnskap som har gitt meg muligheten til å utvikle nye arbeidsmåter som har gitt målbar endring på avdelingen min."
SJUR KLAFSTAD
Verkstedsjef, Bilia Personbil as

 

Testimonial Anne Sødem"Noe av det viktigste jeg fikk med meg fra programmet var gode verktøy og teoretisk tyngde, og vissheten om at motivasjon og høy kvalitet på relasjoner er viktig, riktig og gir god business. Det ga inspirasjon og forståelse for hvor sterke krefter det kan ligge i å motivere på riktig måte."
ANNE SØDEM
HR Direktør, Sweco Norge AS

 

Testimonial Live Landmark"Jeg fikk kunnskap som kunne omsettes i praksis fra første stund! Inspirerende, motiverende og lærerikt, men viktigst av alt; matnyttig."
LIVE LANDMARK
Mentaltrener

Testimonial Helge Holdhus"Jeg har gjennom programmet Prestasjoner i Organisasjoner utviklet både meg selv og brakt Cederroth nærmere sin visjon om å være "Norges Beste Kategoriutvikler". Jeg har lært noe om positiv utviklingsteori generelt, og fått praktiske verktøy til min hverdag. Disse har jeg brukt for å legge til rette for bedre prestasjoner både internt og eksternt gjennom tallrike aktive eksperimenter, med stor suksess. Inspirerende veileder, samt meget gode eksterne og interne forelesere."
HELGE HOLDHUS
Senior Category Manager i Cederroth

 

Testimonial Kristine Borvik"Prestasjoner i organisasjoner har gitt meg verdifull kunnskap og trygghet som vil bidra til økt kvalitet i min arbeidshverdag. Programmet har en god variasjon mellom teori og praksis, og gjennomføres med høy kvalitet. Utbyttet av utdanningen startet umiddelbart, og har vært til stor glede for meg og min arbeidsgiver fra første forelesningsdag."
KRISTINE BORVIK
Leder Søbakken Sykehjem

 

Testimonial Ann Elin Hvidsten"Jeg jobber i en bransje med stor konkurranse og hvor det stilles store krav til prestasjoner. Ofte er det den gode ideen og de gode innfallsvinklene som differensierer oss. Jeg opplever at dette programmet har gitt meg teoretisk innsikt i hva som skaper gode prosesser og resultater, samtidig som det har gitt meg praktiske verktøy og metoder som jeg har kunnet benytte i våre egne arbeidsprosesser. Programmet setter en sammenheng mellom teori og praksis innen utviklingsarbeid som har vært verdifull for vår organisasjon."
ANN ELIN HVIDSTEN
Kreativ leder i Burson-Marsteller

Video

I forelesningsrekken "Lederens verktøykasse" holder Professor Anders Dysvik foredraget "Growth Mindset" hvor han forteller om hvordan ledelse kan legge til rette for ekstraordinære prestasjoner.

Anders Dysvik snakker om Growth Mindset

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Oslo: gjennomføring høst 2019/vår 2020

1. samling: 16.09 - 19.09
2. samling: 18.11 - 21.11
3. samling: 06.01 - 09.01
4. samling: 24.02 - 27.02
5. samling: 20.04 - 23.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Søk nå