-
Kurs masternivå

Prestasjoner i organisasjoner

Dette masterprogrammet tar for seg hvordan du som leder eller spesialist kan legge til rette for å bygge prestasjonskultur, lede utviklingsprosesser og skape ekstraordinære prestasjoner. Programmet har en tosidig oppmerksomhet på utvikling av mennesker og organisasjoner.

HVORFOR PRESTASJONER I ORGANISASJONER?

Hva har våre beste toppidrettsteam til felles med prisbelønte arkitekter i Snøhetta, suksessrike gründere av grønn vekst, sykehjemmet som ble bygdas stolthet, Nordens beste advokater eller Norges beste videregående skole? Hvorfor presterer de beste gjennom å sette andre og verdier for fellesskapet først? Dette programmet tar for seg fellesnevnere for ekstraordinære prestasjoner, og hvordan de skapes. Du vil bli utfordret til å oppdage muligheter og prøve ut i praksis, som gjør at du selv kan vokse, lede og skape verdi for andre med basis i det beste i deg selv.

Driv, energi, initiativ, relasjoner og handlingsorientering er basis. Du vil bli i stand til å lede utviklingsprosesser med fokus på å lære fra positive avvik, visualisere fremgang, prototyping, involvering av brukere og fysisk tilrettelegging av teamarbeid. Andre verktøy vil gjøre deltakerne i stand til å skape positive relasjoner og giveradferd som er prestasjonsfremmende i mange sammenhenger.

Programmet bygger på praksisnær forskning fra mange deler av norsk og internasjonalt næringsliv, toppidrett og offentlig sektor. Vi henter inspirasjon fra nylig forskning om mestringsklima, growth mindset, prestasjonskultur, styrkebaserte tilnærminger, giveradferd, høykvalitets forbindelser, motivasjon og erfaringslæring. Vi bygger også på positive organisasjonsstudier, filosofi, praksisbaserte tilnærminger til utvikling av organisasjoner og såkalt ”design thinking”.

Vi presenterer rike eksempler fra egen og andres nyere forskning, og vektlegger aksjonslæring. Deltakerne blir utfordret på å prøve ut konkrete tilnærminger og verktøy på egne utfordringer mellom samlingene.

  • Kvalitet og energi i relasjoner
  • Motivasjon og drivkrefter
  • Positivt utviklingsarbeid og profesjonell kreativitet
  • Eksperimenter og prototyping
  • Kultur og nettverk for varige prestasjoner

HVEM PASSER PROGRAMMET FOR?

Målgruppen for programmet er alle som har ansvar for å utvikle egne og andres prestasjoner i organisasjoner. Det kan være mellomledere, prosjektledere, personer med utviklingsansvar eller spesialister med høye krav til å prestere. Tidligere deltakere dekker et vidt spekter av roller og stillinger innen privat næringsliv, offentlig sektor, idrett og frivillige organisasjoner.

Praktisk informasjon

"Kurset var en utelukkende positiv opplevelse! Det var svært dyktige forelesere og en nøye gjennomtenkt kursplan full av spennende gjester. En god blanding av teori og praktiske øvelser lot oss selv erfare hvordan gode relasjoner, psykologisk trygghet og growth mindset skaper en kultur der man har lyst til å prestere godt. Jeg fikk nyttige verktøy som kan brukes på arbeidsplassen for å skape et enda bedre kollegialt miljø der vi lærer av de positive avvikene."

Kathinka Bratberg

Rådgiver, Forsvarets forskningsinstitutt

FORELESERE

Jon Erland Lervik foreleser

Jon Erland Lervik er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon. Han har en doktorgrad fra Handelshøyskolen BI, og er sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNU. Han forsker på og underviser i organisasjonsutvikling, innovasjon, og internasjonalisering. Han har 15 års erfaring med praksisnære forskningsprosjekter på endringsprosesser i både multinasjonale selskaper og små og mellomstore bedrifter.

Svein Andersen foreleser

Svein S. Andersen er professor ved Institutt for ledelse og organisasjon, og har en PHD fra Stanford University. Andersen forsker på ledelse og organisering som kan styrke læring og evne til å identifisere og håndtere ulike former for risiko. De siste årene har han vært særlig engasjert i kursene Prestasjoner i organisasjoner og Organisering for det ukjente. Han var konsulent i Havarikommisjonens analyse av Helge Ingstad ulykken og har det siste året vært involvert i evaluering og utvikling av Olympiatoppen. På BI har han vært leder for Institutt for ledelse og organisasjon og Dean for doktorgradsprogrammene. Han har også vært leder for EU-forskningsprogrammet ARENA på Universitetet i Oslo.

Tord Mortensen foreleser
Tord F. Mortensen er psykolog og er tilknyttet Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon innen utvalgte Executive-programmer, spesielt temaer som går på lederutvikling og arbeid i profesjonsbaserte virksomheter.

Relevant artikkel:

Marvel’s blockbuster machine. How the studios blends continuity and renewal.

Hvorfor presterer Marvel Studios best av alle i Hollywood? Dette er temaet i en fersk artikkel i Harvard Business Review, skrevet av blant andre professorene Arne Carlsen, Spencer Harrison og Miha Skerlavaj. Artikkelen beskriver hvordan studioet har utviklet fire sett av praksiser som også forklarer ekstraordinære prestasjoner i organisasjoner innen mange vidt forskjellige domener. Les hele saken i Harvard Business Review.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2023/vår 2024
Dette kurset har venteliste, vi oppfordrer til å sette opp en 2. prioritet når du søker på dette kurset. Du vil ikke miste din plass i køen på ditt førstevalg.
1. samling: 12.09 - 15.09
2. samling: 06.11- 08.11
3. samling: 15.01 - 17.01 2024
4. samling: 04.03 - 07.03
5. samling: 22.04 - 25.04

I tillegg vil det være hjemmeoppgaver mellom samlingene og enkelte webinarer.

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.