-
Kurs masternivå

Trender, kommunikasjon og ­merkevarebygging

Dette kurset er for deg som vil jobbe kreativt med kommunikasjon og merkevarebygging, eller som ønsker å lære mer om bygging av omdømme og tillitt internt i organisasjonen.

Dette lærer du:

  • Trender og kommunikasjon: Du vil få dybdeinnsikt i samtidssamfunnet, lære hvordan det er bygget opp historisk og hvor det er på vei. Du vil lære å forstå trender som dyptgående sosiale dynamikker som påvirker våre tanker, følelser og begjærsmønstre, og som igjen motiverer og driver det moderne mennesket. Med utgangspunkt i denne innsikten skal du lære å bygge kommunikasjon i et medielandskap i kontinuerlig bevegelse, med stadig nye sjangere og medieformat, som krever egen tilnærming.
  • Strategisk og operativ merkevarebygging: Dette har et ledelsesaspekt. Du skal lære hvordan du skal lede medarbeiderne slik at de blir en ressurs innad i bedriftskulturen som identifiserer seg med bedriftens verdier og målsetninger, og et konkurransefortrinn som utad bygger omdømme og tillit til organisasjonen. Kurset vil gjøre deg i stand til å lede de prosesser som gjør at merkevarer får sterke konkurranseposisjoner i forbrukersamfunnet.

Måten vi bygger, utvikler og leder merkevarer på er i drastisk endring ‒ og det stiller nye krav til deg som merkevarebygger. For å lykkes må du klare å nå frem med ditt budskap i en verden med stadig flere kanalvalg. Det krever kunnskap om forbruker og samfunn, og handler om å forstå, gjenkjenne og kartlegge livsstiler og trender.                             

Hvordan kan du for eksempel bruke ord, bilder og tegn som er i tiden, treffer forbrukeren og skiller deg fra konkurrentene? Du vil lære å se, analysere og håndtere trender i kulturen, inkludert hvordan du kan bruke digitale plattformer og sosiale medier for å bygge sterke, offensive merkevarer.

Målet er at du skal få kompetanse i hvordan du kan kommunisere merkevaren din overbevisende til det publikummet du velger, og hvordan du bygger en sterk identitet internt i organisasjonen knyttet til verdier og kultur.  

"Kurset var et naturlig valg etter fire år som markedsdirektør. Det leverte bra verdiskapning både for oss studenter og bedriftene vi jobber i. Kurset er et must for alle ledere som står i en tøff konkurransesituasjon, som krever en strategisk tilnærming til merkevarebygging. "

Per Åge Dahl

Tidligere student

"Trodde aldri jeg skulle lære så mye om faget på kun ett år! Undervisningen var godt strukturert med mye nyttig og oppdatert pensum som jeg har fått stort utbytte av."

Ema Bihor

Markedssjef i Scala Eiendom

Opptakskrav

For å ta dette kurset må du

  • ha fylt 25 år
  • ha fullført en bachelorgrad 
  • ha fire års arbeidserfaring i full stilling (tre år dersom du har en fullført mastergrad fra før)

Les mer om opptakskravene på masternivå.

Ta kurset alene eller som del av en grad

Dette kurset kan inngå som en del av en Executive Master of Management.

Hvis du vil, kan du derfor ta flere kurs senere og bygge en hel mastergrad. 
Dette kurset gir 30 studiepoeng, en executive master består av 90 studiepoeng. Sammensetningen av kurs bestemmer du selv, basert på hva du vil lære og hva du skal bruke kunnskapen til.

Samlinger og kursinnhold

Kurset består av samlinger over to semestre. Hver samling varer fire hele dager og foregår på campus i Nydalen i Oslo på dagtid. 

Eksamen består av en prosjektoppgave (60 % av totalkarakteren) og en individuell 72 timers hjemmeeksamen (40% av totalkarakteren). Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

Samlinger

Forelesere

Iben Bergstrøm
Iben Bergstrøm

Iben Bergstrøm er høyskolelektor i digital markedsføring ved BI og brenner for å bygge sterke merkevarer ved hjelp av innholdsmarkedsføring og digitale strategier. 

Med sin nyanserte bakgrunn fra både design og markedsføring vil hun lose deg igjennom merkevarebyggingens praktiske utførelse i digitale medier.

Morten William Knudsen
Morten William Knudsen

Morten William Knudsen er utdannet økonom fra NHH. Han jobber som høyskolelektor ved institutt for markedsføring på campus Bergen. 

Knudsen er forfatter og har deltatt i forskningsprosjektet "Identitet og merkevarebygging" sammen med Kolnar, der han utforsker markedsføringsstrategier og omdømmemålinger ved å samarbeide med ledende byråer både lokalt og internasjonalt.

Knut Kolnar
Knut Kolnar

Knut Kolnar er utdannet filosof og Doctor artium fra NTNU. Han jobber i dag som Førsteamanuensis på institutt for kommunikasjon og kultur på campus Bergen. 

Kolnar er forfatter av pensumbøker og jobber med problemstillinger knyttet til identitet, merkevarebygging, kulturforståelse og trender sammen med Morten William Knudsen. 

Tidsbruk

Alle våre kurs er lagt opp slik at de skal kunne kombineres med jobb og familie, men noe tid må du regne med å sette av. 

Du kommer til å bruke totalt 20 arbeidsdager på samlinger, i tillegg kommer 72 timer til hjemmeeksamen.

I tillegg må du sette av tid til å lese pensum og skrive prosjektoppgave. Hvor mye tid studentene bruker på dette er veldig individuelt, og dette kan du i stor grad tilpasse livet ellers.

Finansiering

Studiet er godkjent for støtte fra Statens lånekasse. Studieavgiften faktureres i to rater. Første faktura kommer normalt 1. oktober, og andre faktura 1. desember. 

Vil du vite mer?

Vi arrangerer jevnlig informasjonswebinarer du kan delta på. Der møter du en veileder, og du får mulighet til å stille spørsmål.

Se lignende kurs

Ikke helt kurset for deg? Vi har flere kurs innen samme fagområde - alt fra korte kurs til deltidsstudier på masternivå.

 

Se lignende kurs

 

Kursdetaljer