-
Kurs bachelornivå

Datadrevne organisasjoner

Dette kurset gir deg innsikt i hvordan din organisasjon kan bruke datadrevne teknologier og strategier for å skape lønnsomhet og konkurransefortrinn, og er en oppdatert versjon av Digital forretningsforståelse.

 Hva du lærer i dette kurset

All digitalisering starter med data. Data vi allerede har, data andre har samlet inn, eller data vi har mulighet til å samle inn. Undersøkelser viser at 97% av dataene virksomheter har samlet inn i løpet av årene ligger ubrukte. Det betyr at organisasjonen din sitter på store mengder data som kan og burde utnyttes bedre. 

I dette kurset får du kunnskap om teknologier vi kan bruke som hjelper oss til å utnytte disse dataressursene organisasjonen din allerede besitter, og du vil lære å bygge strategier rundt dette slik at dataen kan bli en driver for lønnsomme prosjekter og gi virksomheten din varige konkurransefortrinn.

Får å få til dette vil du lære mer om hvordan informasjon, data og systemer støtter opp om viktige virksomhetsprosesser. I tillegg skal du forstå hvordan digitalisering, automatisering og data kan styrke forretningsmodellene dine.

 

Emneoversikt

  • Digital økonomi: Forretningsmodeller og forretningsutvikling for datadrevet forretningsdrift, reduserte transaksjonskostnader og nettverkseffekter.
  • Datadrevne teknologier: Kunstig intelligens, plattformer, digitale tvillinger, blokk-kjeder med mer.
  • Dataforståelse: Grunndata, datakultur og strukturering av data.
  • Datadrevet kommunikasjon og markedsføring: Du får kunnskap om hvordan datasamfunnet, sosiale medier og et fragmentert medielandskap endrer premisser for kommunikasjon og markedsføring.
  • Bedrifters bruk av informasjonssystemer og gevinster som kan utløses ved å bruke teknologi i forretningsdrift; rasjonaliserings-, styrings-, organisasjons- og markedsgevinster.
  • Personvern: Du får innsikt i hvilke hensyn en virksomhet må ta for å beskytte privatlivet til kunder og andre typer av brukere.


Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som trenger ny innsikt på overordnet nivå om hvordan digitalisering allerede påvirker, og vil påvirke i nær fremtid, næringslivet og arbeidsmarkedet.

Praktisk informasjon

Forelesere

Tarjei Heggernes er førstelektor for Institutt for strategi og entreprenørskap på BI campus Bergen.

"Før fortalte regnskapsbøkene det meste om bedriften. I dag er det like viktig å forstå det digitale som regnskapet."

Tarjei A. Heggernes

Høyskolelektor II, institutt for markedsføring

Timeplan

Gjennomføring Oslo: høst 2024
1. samling: 19.09 - 20.09
2. samling: 04.11 - 05.11

Gjennomføring Bergen: høst 2024
1. samling: 26.09 - 27.09
2. samling: 20.11 - 21.11

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.